Hør om naturgenopretning i Nørrefjord ved Åben Havn i Falsled

onsdag 18 apr 12

Kort om projektet:

Baggrunden for projekterne i Nørrefjord er, at lokale fiskere observerede stadig færre fisk i fjorden og hyppigt iltsvind. De kontaktede DTU Aqua og sammen blev der søgt om penge.

 

I 2008 gik det fem-årige Nørrefjord-projekt i gang med undersøgelser af fjordens økologi og biologi og den menneskelige aktivitet i området, før og nu.

I 2010 indledtes BioRev-projektet. To gange er der blevet lagt muslingebanker ud på bunden af fjorden på et areal svarende til i alt 30 fodboldbaner. Formålet med bankerne, de såkaldte biogene rev, er at skabe bedre skjulesteder og fødemuligheder for fisk og fiskeyngel. Desuden filtrerer muslinger vandet for planteplankton, hvilket kan skabe bedre betingelser for tang og ålegræs, som også er vigtige levesteder for fisk.

De første resultater viser, at der allerede et år efter, at de første muslingebanker blev lagt ud, er kommet flere fisk, og forskerne forventer, at der på længere sigt også vil komme flere forskellige fiskearter omkring bankerne.

Projekterne er gennemført af Faaborg Amatørfiskerforening, DTU Aqua, Syddansk Universitet og virksomheden Nordshell og har fået økonomisk støtte af Fiskeri LAG Fyn og DTU Aqua. Fiskeri LAG Fyn finansieres blandt andet af Fiskeriudviklingsprogrammet under Fødevareministeriet.

DTU Aqua fortæller om naturgenopretning i Nørrefjord, når Faaborg Amatørfiskerforening holder havnedag på Falsled Havn den 26. april 2012 kl. 13-17

"Flere fisk i fjorden". Det er kort fortalt målet for det naturgenopretningsprojekt, som DTU Aqua har gennemført i Nørrefjord i Helnæsbugten ved Sydvestfyn i samarbejde med Faaborg Amatørfiskerforening, Syddansk Universitet og virksomheden Nordshell.

Ved havnedagen på Falsled Havn torsdag den 26. april 2012 fortæller medarbejdere fra DTU Aqua om de undersøgelser, der er blevet lavet af fiskelivet og bundforholdene i Nørrefjord, og om resultaterne af naturgenopretningsprojektet. Der bliver også vist undervandsvideoer fra fjorden.

Desuden er der smagsprøver og aktiviteter for børnene, som blandt andet kan se og røre ved fisk og andre organismer fra Nørrefjord.

Program for Åben Havn den 26. april

Foredrag

  • Kl. 13.00: Åbning af arrangementet v/ borgmester Hans Jørgensen, Faaborg-Midtfyn kommune 
  • Kl. 13.30: Foredrag om sugehullernes betydning for Nørrefjords tilstand v/ biolog Claus Stenberg, DTU Aqua
  • Kl. 14.10: Foredrag om genopretning af biogene rev i Nørrefjord v/ biolog Louise K. Poulsen, DTU Aqua

Aktiviteter kl. 13-17

  • Akvarier med fisk og andre dyr fra Nørrefjord. Børn kan fange de forskellige dyr og få dem artsbestemt v/ miljøtekniker Stine Kærulf Andersen, DTU Aqua 
  • Video af havbunden i Nørrefjord før og efter, at der er lavet biogene rev 
  • Video af havbunden omkring sugehullerne 
  • Plakater med information om naturgenopretningsprojekterne i Nørrefjord 
  • Smagsprøver på fisk, urtesnaps og andet spiseligt fra Nørrefjord 
  • Kaffe og te, vand og småkager