Nyt forsøgsanlæg kan give flere ål på bordet

mandag 09 maj 16
|
af Line Reeh

Kontakt

Jonna Tomkiewicz
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 08

Forsøgsanlæggets erhvervspartnere

  • Billund Aquakulturservice
  • STMI Aqua Systems
  • Dansk Akvakultur
  • Bioneer
  • BioMar
  • Nordsøen Forskerpark

Om den europæiske ål

Ål yngler ikke naturligt i vores farvande eller i opdræt, men bliver først kønsmodne undervejs til gydeområdet i Sargassohavet. Derfor skal forskerne udvikle metoder til at overkomme den naturlige hormonale hæmning af kønsmodningen. Desuden er ålens gydning, æg og tidlige larvestadier stadig ukendte i naturen, ligesom ingen med sikkerhed ved, hvad de lidt større larver lever af på deres vej med havstrømmene fra Sargassohavet til Europas kyster.
Et nyt anlæg til formering af europæisk ål blev mandag 9. maj indviet ved DTU i Hirtshals. Her arbejder forskere og industri på at udvikle den nødvendige teknologi til at gøre en fremtidig kommerciel produktion af åleyngel uafhængig af vildtfangede glasål.

Den europæiske ål er en eftertragtet spisefisk, men på grund af nedgang i den vilde bestand er ålens yngel, de såkaldte glasål, som er grundlaget for åleopdræt i dag, blevet en mangelvare. Det gør det umuligt for opdrætterne at mætte det store marked, der er for ål i Europa og Asien, og derfor er der stor interesse for at få ålen til at yngle i akvakultur og producere glasål.

Et nyt forsøgsanlæg ved DTU i Hirtshals, der blev indviet mandag 9. maj, er udviklet specielt til europæisk ål. Bag byggeriet står forsknings- og innovationsprojektet EEL-HATCH, som støttes af Innovationsfonden og ledes af DTU Aqua. Målet med EEL-HATCH er at skabe grundlag for en fremtidig produktion af glasål i Danmark, fortæller projektleder og seniorforsker Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua:

”Forsøgsanlægget, som vi indvier i dag, er designet specifikt til formålet, og vi glæder os over de enestående muligheder, som det vil give for at udvikle ny teknologi til produktion og kultur af åleyngel. Det sker gennem et målrettet samarbejde med vores erhvervspartnere.”

Den officielle indvielse af forsøgsfaciliteten blev forestået af uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs. Hun siger:
”Det er afgørende, at vi får omsat forskning til værdi. EEL-HATCH er et godt eksempel på, at forskning har afgørende betydning for samfundet, vores natur og vores fremtid. Det har potentiale til at gøre en stor forskel for dansk åleopdræt, danske arbejdspladser og for bevaring af ålen i Europa. Med EEL-HATCH søsætter vi i dag et nyt og vigtigt projekt”.

EEL-HATCH-faciliteten er placeret ved Nordsøen Forskerpark i region Nordjylland, hvor DTU i forvejen har flere forskningssektioner. Rektor Anders Overgaard Bjarklev, DTU, sagde i forbindelse med åbningen:

"Det har potentiale til at gøre en stor forskel for dansk åleopdræt, danske arbejdspladser og for bevaring af ålen i Europa."
Forsknings- og uddannelsesminister Ulla Tørnæs om EEL-HATCH

”Med indvielsen af denne nye forskningsfacilitet kommer vi tættere på at udvikle den nødvendige teknologi for på sigt at producere glasål i kultur. Samtidig styrker DTU tilknytningen til Region Nordjylland, der har vist sig som vigtig aktør i udviklingen af den danske akvakulturindustri. Det er således med stor glæde, at vi i dag kan klippe snoren til de nye forskningsfaciliteter i Hirtshals.”

Til stede ved indvielsen er også direktør Peter Høngaard Andersen, Innovationsfonden, og borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune. Innovationsfonden har bidraget med 15 mio. kr., industripartnerne med 10 mio. kr., DTU med 5 mio. kr. og Nordsøen Forskerpark med yderligere 5 mio. kr. til nybyggeriet i Hirtshals.

Forsøgsanlægget har et samlet areal på 650 kvm. Byggeriet blev påbegyndt i december 2014 og stod færdigt i august 2015, hvor indretningen af laboratorier og etableringen af kultursystemer til fisk, æg og larver med tilhørende saltvandsindtag og recirkuleringsteknologi gik i gang. Nu er den sidste del af indretningen færdig, systemerne er funktionsmæssigt afprøvet, og den eksperimentelle forskning går ind i en ny etape.

Om EEL-HATCH

  • Projektets overordnede mål er at skabe den teknologi og teknik, der er nødvendig for at formere europæisk ål og holde larver i kultur indtil glasålsstadiet.
  • Primære udfordringer i projektet er at få ål til at kønsmodne og udvikle sig i kultur, at opnå levedygtige æg og klækkelarver i stor skala og at designe egnede kulturforhold og fodertyper, så larverne tager føde til sig og udvikler sig til glasål.
  • Projektet løber foreløbig til og med 2017 med et budget på 30 mio. kr.
  • Konsortiet har i forvejen bragt sig i spidsen af international forskning, når det drejer sig om produktion af levedygtige æg og larver af den europæiske ål, blandt andet gennem det foregående EU-projekt PRO-EEL.

Læs mere på www.eel-hatch.dk