Plankton bremser klimaændringer

tirsdag 22 jan 13
|
af Line Reeh

Kontakt

Torkel Gissel Nielsen
Professor
DTU Aqua
35 88 34 94
Følg en gruppe DTU Aqua-forskere på ekspedition på Nordatlantens bølger i det nye nummer af bladet Aktuel Naturvidenskab.

Havet opsuger i dag en stor del af de drivhusgasser, som menneskeheden udleder. Det sker bl.a. takket være “den biologiske pumpe”, hvor havets små organismer er med til at sende CO2 mod havets bund.

Som led i et stort EU-finansieret projekt, EURO-BONUS, deltog en gruppe havforskere fra DTU Aqua i foråret i en seks uger lang ekspedition med havforskningsskibet Meteor i Nordatlanten for at undersøge, hvordan nogle af havets mere oversete organismer - krill, virus, bakterer og encellet dyreplankton -  påvirker den biologiske pumpe. 

Målet var blandt andet at få svar på, hvor lang tid havet kan blive ved med at rydde op efter os. For mens nogle organismer bidrager til at hive CO2 ud af atmosfæren, så er der andre, som nærmere får pumpen til at køre langsommere.  

Læs om togtet i Aktuel Naturvidenskab:

Maria Lund Paulsen, Karen Riisgaard, Mette Dalgaard Agersted, Line Reeh og Torkel Gissel Nielsen: Havets plankton bremser klimaændringer (PDF), Aktuel Naturvidenskab 6, 2012, side 36-41

Læs mere om Aktuel Naturvidenskab og se andre artikler i bladet:

Aktuel Naturvidenskabs hjemmeside