Dyrk dine egne skaldyr

fredag 15 jan 16

Fakta om fjordhaverne

  • Ved Løgstør og Aalborg er fjordhaverne kajbaserede anlæg på tidligere havnearealer, der ikke længere er i brug.
  • Ved Lemvig og Nykøbing Mors er der etableret langlineanlæg ude i fjorden.
  • Medlemskab af Fjordhaverne koster 300 kr. om året.
Dansk Skaldyrcenter på Mors er medstifter af et nyt tilbud til folk i Limfjordsområdet: Dyrk dine egne skaldyr i fjorden.

Limfjorden er spækket med verdens fineste og mest velsmagende østers og muslinger, og nu kan beboerne i fire byer ved fjorden selv få en lille kolonihave, hvor de kan dyrke og høste de skønne skaldyr plus lidt ’grønt’ tilbehør i form af tang. Biolog Carsten Fomsgaard Nielsen fra Dansk Skaldyrcenter, der hører under DTU Aqua, har været med til etableringen og fungerer som rådgiver for fjordhaveforeningerne.

Haven skal hverken vandes eller luges i traditionel forstand; man skal blot sørge for at fjerne eventuelle uønskede dyr fra linerne. Så det er ret let at blive skaldyrsgartner, og allerede kort efter lanceringen af projekt ’Fjordhaver i Limfjorden’ har hver af de fire foreninger da også mellem 50 og 100 medlemmer.

Spisemodne muslinger på ét år 

Kolonihaverne kan have form som et afgrænset område med lange liner et stykke ude i vandet eller en række mindre platforme, som man kan gå direkte ud på. I Nykøbing Mors har man for eksempel spændt fire 250 meter lange liner ud, hvorpå der hænger ’strømper’ fyldt med muslinger indsamlet i maj af Dansk Skaldyrcenter. Senere er det meningen, at foreningerne selv skal hænge bændler ud, som muslingelarverne kan sætte sig fast på. Muslingerne vokser sig store og spisemodne i løbet af et år.

Østerslarverne indsamles på små plasticskiver, også kaldet chinese hats, og placeres derefter i bakker. De vokser sig til spisestørrelse i løbet af tre til fire år.
Vil man supplere proteinet med noget vegetabilsk, kan man købe små tangplanter på lange sporliner, der sættes fast i anlægget i løbet af efteråret og kan høstes otte måneder senere. Både tang- og muslingedyrkning gavner i øvrigt vandmiljøet, for planterne optager næringsstoffer fra vandet og omdanner dem til gavnlige proteiner, og linerne kan fungere som en slags ’hængende rev’ for forskellige dyr.

Kurser for fjordfarmere 

Limfjordsrådet har ansøgt og er blevet bevilget pengene til projektet af Nordea-fonden, og Dansk Skaldyrcenter står for at etablere anlæggene og holder kurser for de kommende fjordfarmere, både om selve dyrkningen og om, hvordan man sikrer sig imod eventuelle problemer med fødevaresikkerhed - det, der dyrkes i haverne, er jo ikke underlagt en klassisk fødevarekontrol.

”Sammen med Limfjordsmuseet formidler vi alt, hvad man har brug for at vide om årets gang i fjordhaven, og hvordan man håndterer eventuelle uønskede dyr,” siger Carsten Fomsgaard Nielsen og glæder sig over det nye initiativ, der både kan give sociale oplevelser og mad på bordet hos en masse nordjyder.

Om Dansk Skaldyrcenter

  • Dansk Skaldyrcenter er et forsknings-, formidlings- og oplevelsescenter, som har til opgave at sætte fokus på bæredygtig udnyttelse af kystzonens ressourcer med særlig fokus på skaldyr i dansk og international sammenhæng.
  • Forskningsmæssigt arbejder Dansk Skaldyrcenter med biologi, produktion og forvaltning af skaldyr og nye marine ressourcer som tang og søstjerner. Centeret har moderne og veludstyrede forsøgsfaciliteter til opdræt af skaldyr og tang.
  • Som formidlings- og oplevelsescenter inviterer Dansk Skaldyrcenter publikum indenfor, og centeret har også et stort undervisningsmateriale for folkeskoler og gymnasier om fjordens og skaldyrenes biologi.

Læs mere på skaldyrcenter.dk