Professor i fiskeredskaber, Bent Herrmann.

Ny professor i fiskeredskaber

fredag 25 sep 20
|
af Helle Falborg

Kontakt

Bent Herrmann
Professor
DTU Aqua

Bent Herrmann er ansat som professor på DTU, hvor han skal forske i brugen af ny teknologi til udvikling af fiskeredskabers effektivitet og fangstegenskaber.

DTU ansatte den 1. september 2020 Bent Herrmann som professor i fiskeredskabers effektivitet og fangstegenskaber. Sideløbende med professorstillingen på DTU fortsætter han deltids som chefforsker i det norske forskningsinstitut SINTEF og som professor på Tromsø Universitet, UIT. 

Bent Herrmanns forskningsområde er udvikling af nye effektive og selektive fiskeredskaber, der kan bidrage til, at fiskerne fangere flere fisk af de rigtige arter og størrelser og får færre uønskede fisk i nettet. Han har særligt fokus på udvikling af computerbaserede metoder til statistisk analyse af data fra fiskeriforsøg samt på simuleringsmodeller, der kan undersøge, hvor effektive og selektive fiskeredskaber er. 

Han har bl.a. udviklet tre computerbaserede værktøjer, PRESEMO, FISHSELECT og SELNET, som bruges af adskillige forskningsinstitutioner, som arbejder med forskning og rådgivning inden for fiskeriteknologi verden over.

En af de udfordringer, erhvervsfiskeri byder på, er at sikre, at der kommer mindst muligt uønsket bifangst i nettet. Det gælder både om at undgå at fange fisk af andre arter end dem, man har kvote til at lande, og at undgå at fange de fisk, der er for små. Derfor må fiskerne hele tiden spørge sig selv: Hvor stor er risikoen eller chancen for at fange forskellige størrelser af fisk med et bestemt redskab? Hvilket udstyr skal jeg vælge for at fange flest mulige af en bestemt art eller størrelse? Hvor meget kan jeg mindske risikoen for at fange for små og for unge fisk, hvis jeg vælger et andet udstyr – og risikerer jeg at fange færre af de fisk, jeg går efter, hvis jeg skifter til nyt udstyr, der til gengæld giver mindre bifangst? Alt sammen spørgsmål, Bent Herrmann ønsker at finde svar på og dokumentere med sin forskning. 

Formålet er både at bidrage til mere bærdygtigt fiskeri, mindske miljøbelastningen ved fiskeri og sikre et mere effektivt fiskeri.

Organisatorisk vil Bent Herrmann være placeret i DTU Aquas Sektion for Økosystembaseret Marin Forvaltning med huse i Nordsøens Forskningscenter i Hirtshals. Her har han i en årrække allerede haft sin daglige gang, da centret også huser en prøvetank administreret af SINTEF OCEAN, som han har været ansat i de seneste 7 år. Før det var han seniorforsker i netop DTU Aquas forskergruppe i fiskeriteknologi samme sted. 

Han har derfor allerede et godt kendskab og samarbejde med sine nye kolleger i forskningsgruppen. Over de seneste år er det blevet til mere end 25 videnskabelige artikler publiceret i samarbejde mellem Bent Herrmann og DTU Aquas forskere. Derfor kan han se stort potentiale i at udvikle DTU Aquas samarbejde med både SINTEF OCEAN, andre DTU institutter og universiteter i udlandet med særligt fokus på Norge.

Ud over forskning skal Bent Herrmann bidrage til undervisning af bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende på DTU.

Baggrund

Bent Herrmann har en kandidatgrad i ingeniørvidenskab, en ph.d.-grad i modellering og simulering af selektion i fiskeredskaber fra Aalborg Universitet. Han har publiceret mere end 130 artikler i videnskabelige tidsskrifter og bidraget til mere end 100 konferencer om fiskeredskabers selektivitet og effektivitet. Han har siden 2003 været medlem af ICES’s arbejdsgruppe for Fiskeriteknologi og Fiskeadfærd WGFTFB og har tidligere været formand for ICES ekspertgruppen, der arbejdede med at udvikle størrelsesselektivitet i trawls, SGTCOD.