Acartia tonsa. Foto: Erik Selander.

Ph.d.-forsvar om vandlopper og giftige alger

onsdag 31 jan 18

Kontakt

Jiayi Xu
Ph.d.-privatist
DTU Aqua
35 88 34 43

Tid & Sted

Tid
Fredag den 2. februar 2018 kl. 13.00

Sted
DTU
Bygning 303A, auditorium 41
2800 Kgs. Lyngby

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen "Prey selection and behavior of copepods fed on toxic and nontoxic algae" kan læses på DTU Aqua. Kontakt Rikke Hansen rikh@aqua.dtu.dk.

Spiser vandlopper giftige alger, eller har de metoder til at undgå dem? Det har ph.d.-studerende Jiayi Xu undersøgt. Den 2. februar 2018 forsvarer hun sin afhandling.

Vandlopper og andet dyreplankton spiller en afgørende rolle i reguleringen af mængden af alger, som er deres primære fødekilde. Samtidig er dyreplankton bindeleddet i fødekæden mellem havets primærproducenter (algerne) og fisk og andre større dyr, som spiser dyreplankton. 

Nogle alger kan danne stoffer, som er giftige for fisk og mennesker, og i takt med at man globalt ser flere og større opblomstringer af giftige alger, er det relevant for den marine forskning at undersøge, om vandlopper spiser giftige alger. 

Ph.d.-studerende Jiayi Xu, Centre for Ocean Life ved DTU Aqua har via direkte observationer med højhastighedsoptagelser undersøgt vandloppers adfærd overfor giftige alger. I undersøgelserne har hun observeret fem væsentligt forskellige reaktioner hos vandlopper, når de fanger giftige alger. Reaktionerne varerier fra ingen reaktion til forgiftning, men den mest almindelige adfærd er ifølge studierne, at vandloppen fanger den giftige alge og ”smager” på den, men lader være med at spise den og efterlader den ubeskadiget. Det er ny viden, som bidrager til at forstå planteplanktons økologi bedre. 

Om forsvaret

Fredag den 2. februar 2018 forsvarer Jiayi Xu sin ph.d.-afhandling "Prey selection and behavior of copepods fed on toxic and nontoxic algae". Forsvaret finder sted kl. 13.00 i bygning 303A, auditorium 41 på DTU’s campus i Lyngby.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Professor Thomas Kiørboe, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Per Juel Hansen, Biologisk Institut, Københavns Universitet

Censorer

  • Seniorforsker Sigrun Jonasdottir, DTU Aqua
  • Lektor Erik Selander, Gøteborgs Universitet, Sverige
  • Seniorforsker Enric Saiz, CSIC, Spain

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Josianne Gatt Støttrup, DTU Aqua