Fiskegarn med reflektor. Foto: Anne Schütz, TI-OF

Ph.d.-forsvar om ændringer af fiskegarn for at reducere bifangst af marsvin

mandag 18 jan 21

Kontakt

Finn Larsen
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 96

Den 26. januar 2021 forsvarer ph.d.-studerende Isabella Kratzer sin afhandling. Forsvaret kan følges online. 

Marsvin er små hvaler, som lever i kystnære områder på den nordlige halvkugle. De bliver regelmæssigt fanget som uønsket bifangst i garnfiskeriet, hvor tynde nylonnet, de såkaldte nedgarn, står lodret i vandsøjlen som gardiner. Marsvinene opfatter ikke garnene som uigennemtrængelige, og de kan derfor blive viklet ind i dem og drukne. 

Det skaber en konflikt mellem ønsket om naturbevarelse og det udbredte garnfiskeri, som ellers har positive egenskaber, bl.a. fordi det har et lavt energiforbrug og kun påvirker havbunden i lille grad. 

Marsvin bruger deres biosonar til at orientere sig under vand. De udsender korte lydsignaler og opfatter deres omgivelser gennem de ekkoer, som returneres. Udgangspunktet for Isabella Kratzers ph.d.-projekt på DTU Aqua var en antagelse om, at man kan forebygge bifangst af marsvin ved at gøre nedgarn mere ”akustisk synlige”, så marsvinene opfatter dem som en forhindring, som de ikke kan svømme igennem.

Isabella Kratzer har udviklet en akustisk reflektor, som kan bruges til dette formål, uden at være synlig for fisk. Reflektoren er en lille kugle (8 mm i diameter) af akrylglas (Plexiglas ®) (se billedet øverst på siden). Kuglerne er ”synlige” for marsvin, og når de sættes på garn med 30 cm’s mellemrum, opfatter marsvinene dem som en forhindring, som de må svømme udenom. 

Isabella Kratzers arbejder viser, at det ekko, som sendes tilbage fra et garn med akrylglaskugler er meget kraftigere, end det der kommer fra et standardgarn, uanset hvilken vinkel marsvinet kommer svømmende fra. Resultaterne understøttes af et første forsøg i det kommercielle garnfiskeri, som viste, at garn med akrylglaskugler potentielt kan nedbringe bifangsten af marsvin.

Om ph.d.-forsvaret

Isabella Kratzer, DTU Aqua forsvarer sin ph.d.-afhandling "Gillnet modifications to reduce bycatch of harbor porpoises” tirsdag den 26. januar 2021 kl. 13:00 via Zoom. Find link til Zoom nedenfor.

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Finn Larsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Forsker Lotte Kindt-Larsen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Daniel Stepputtis, Thünen Institute of Baltic Sea Fisheries, Tyskland

Censorer

  • Seniorforsker Ole Ritzau Eigaard, DTU Aqua
  • Seniorforsker Arne Bjørge, Havforskningsinstituttet, Norge
  • Seniorforsker Jakob Tougaard, Institut for Bioscience, Aarhus University

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Stefan Neuenfeldt, DTU Aqua
Få mere at vide

Hent et populærvidenskabeligt resume af afhandlingen (på engelsk)

En kopi af afhandlingen kan fås pr. e-mail. Kontakt Karin Stubgaard, stub@aqua.dtu.dk.

 

Link til Zoom og retningslinjer for deltagelse i forsvaret via Zoom

Isabella Kratzers forsvar kan følges på Zoom via dette link: https://dtudk.zoom.us/j/66751262588

Vær venlig at gå ind i mødet på Zoom 10 minutter før forsvarets starttidspunkt.

Tjek gerne, at både dit kamera og din mikrofon er slået fra hele tiden.

Ved starten af forsvaret vil der blive givet instruktioner om forløbet af forsvaret.