Foto: Colourbox

Nyt polarcenter for arktisk forskning

tirsdag 01 maj 12
|

Strategi for arktis

Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011– 2020 kan downloades på Grønlands Selvstyres hjemmeside
DTU har oprettet et nyt tværgående center for polare aktiviteter: Polar DTU. Centret skal understøtte rigsfællesskabets arktiske strategi med forskningsbaseret uddannelse, myndighedsbetjening og innovation.

DTU vil i de kommende år kunne yde vigtige bidrag til at omsætte rigsfællesskabets nye arktiske strategi til praksis. Det sker gennem det nyetablerede Center for polare aktiviteter, i daglig tale kaldet Polar DTU, som fokuserer på forskning, uddannelse og innovation, der er af værdi for såvel offentlige som private aktører i Arktis.

Den arktiske strategi er blevet til i samarbejde mellem den danske regering, det færøske landsstyre og det grønlandske selvstyre. Hensigten med strategien er at sikre fælles fodslag i håndteringen af de mange nye udfordringer og muligheder i Arktis med henblik på at fremme ’selvbærende vækst og samfundsmæssig bæredygtighed’.

100 år i Arktis

De polaraktiviteter, der i dag foregår i DTU-regi, har rødder 100 år tilbage i tiden. Særligt geomagnetisk forskning har en lang tradition i Arktis. I 1926 blev det første geomagnetiske observatorium oprettet i Qeqertarsuaq i Sydvestgrønland. Siden er der kommet flere til, og DTU’s faciliteter i Grønland inkluderer nu blandt andet permanente GPS-stationer langs indlandsisens rand, målestationer, magnetometer-stationer og geomagnetiske observatorier.

Det primære fokus for det nye center er Arktis, da det er her, der er størst grobund for samarbejde med såvel myndigheder som erhvervsliv. Aktiviteterne i Polar DTU omfatter imidlertid også polarområderne på den sydlige halvkugle.

Det er nødvendigt at blive klogere på Antarktis for at få et retvisende billede af, hvilke konsekvenser isafsmeltning og andre klimatisk betingede påvirkninger vil få for hele kloden. Et eksempel på, at tingene ikke altid hænger sammen, som man skulle tro, er, at isafsmeltning på Antarktis hæver vandstanden på den nordlige halvkugle, mens afsmeltning af den grønlandske indlandsis får vandet til at stige på den sydlige halvkugle. Det skyldes, at vandstanden i verdenshavene bliver styret af massetiltrækning. Når der sker en afsmeltning af den grønlandske indlandsis, bliver massetiltrækningen her lavere. Den lavere massetiltrækning giver en relativ stigning i vandstanden på den sydlige halvkugle. Det samme princip gør sig gældende ved afsmeltning af Antarktis, hvor der sker en relativ stigning i vandstanden på den nordlige halvkugle.

Hvem deltager i Polar DTU ?

Mere end en halv snes DTU-institutter har aktiviteter, der falder inden for rammerne af Polar DTU. På nuværende tidspunkt har følgende institutter og centre forsknings- eller uddannelsesaktiviteter med tilknytning til polarområdet:

 • DTU Aqua
 • DTU Byg
 • DTU Elektro
 • DTU Informatik
 • DTU Kemi
 • DTU Management Engineering
 • DTU Mekanik
 • DTU Miljø
 • DTU Space
 • DTU Systembiologi
 • DTU Transport
 • DTU Veterinærinstituttet
 • DTU Adgangskursus Center for Arktisk Teknologi (ARTEK)
 • Center for Energy Resources Engineering (CERE)
 • Dansk Center for Havforskning