Tema om fisk i Danskernes Akademi

tirsdag 22 jan 13
|
af Line Reeh

Kontakt

Einar Eg Nielsen
Professor
DTU Aqua
35 88 31 15

Kontakt

Anders Koed
Vicedirektør / Professor
DTU Aqua
35 88 31 46

Danskernes Akademi på DR2 sendte et tema om fisk onsdag den 23. januar 2013 kl. 13.10-15.10. Se det online.

To DTU Aqua-medarbejdere er på programmet:

Genetik sladrer om fiskens oprindelse:

Professor Einar Eg Nielsen, Sektion for Marine Levende Ressourcer holder foredrag om fiskegenetik. Moderne DNA-metoder har et stort potentiale for at afgøre, hvilken fisk der ligger på tallerkenen, og fra hvilket område fisken stammer.

Fordi der findes DNA i alle celler i alle typer væv, kan metoderne anvendes på alt fra hele fisk over slim og blodrester til den stegte filet i din fiskeburger.

I foredraget præsenterer professor Einar Eg Nielsen fra DTU Aqua, hvordan man foretager DNA-analyser af fisk og identificerer fiskearter samt afslører, fra hvilket område nytårstorsken stammer. Han viser, hvordan metoderne kan anvendes til kontrol af ulovligt fiskeri og til at sikre sporbarheden af fisk og fiskeprodukter i fødevareindustrien. Dermed kan man sikre sunde og bæredygtige fisk til forbrugerne.

Se Einars Eg Nielsens foredrag om fiskegenetik (på DRs hjemmeside

Den danske laks

Sektionsleder Anders Koed, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi fortæller om laksebestandens udvikling i Danmark.

Foredraget handler om, hvordan det historisk er gået med laksebestanden i Danmark, bl.a. hvorfor laksen er uddød i visse danske vandløb og var tæt på at uddø i andre.

Det fortæller historien om, hvordan den negative udvikling for de danske laksebestande blev vendt: Hvordan det lykkedes, at redde en truet art, endda i en sådan grad, at der i dag kan tillades et lystfiskeri efter laks i Danmark.

Se Anders Koeds foredrag om laksebestandens udvikling (på DRs hjemmeside)

Derudover fortæller biolog Kim Iversen fra Danmarks Center for Vildlaks om istidslaksen, og der er fokus på fiskeolier, blandt andet med et foredrag af Charlotte Jacobsen, DTU Fødevareinstituttet.

Læs mere på Danskernes Akademis hjemmeside, hvor udsendelserne også kan ses online efterfølgende.