Forskningsflyet Polar overflyver forskningsskibet Polarstern. Photo: Alfred-Wegener-Institut / Thomas Krumpen

Bedre adgang til marin forskning i Arktis

mandag 05 feb 18
|

Kontakt

Karen Edelvang
Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 34 06

Kontakt

Patrizio Mariani
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 33 53

Kontakt

Colin Stedmon
Professor
DTU Aqua
35 88 34 10

Projekthjemmeside

Få mere at vide på projektets hjemmeside: www.arice.eu

Isbrydere involveret i projektet

 • PRV Polarstern, Tyskland
 • IB Oden, Sverige
 • RV Kronprins Haakon, Norge
 • RRS Sir David Attenborough, UK (under konstruktion, forventes færdig i 2018)
 • CCGS Amundsen, Canada
 • RV Sikuliaq, USA

DTU deltager i et konsortium for arktiske forskningsisbrydere, som vil give forskere bedre adgang til at indsamle data i Arktis

Adgang til forskningsisbrydere er afgørende, når forskere skal udføre videnskabelige undersøgelser i det isdækkede Arktis – et område, der er tidspres på at få undersøgt, inden havisen forsvinder. 

Europæiske forskeres mulighed for at udforske Arktis begrænses imidlertid af, at der ikke er ret mange forskningsisbrydere til rådighed, og at der ikke er ret meget samarbejde om at udnytte de polargående forskningsskibe. Der er derfor et presserende behov for at give polarforskningen mere isbryderkapacitet i Arktis.

Dette behov er nu taget op af det EU-finansierede Arctic Research Icebreaker Consortium (ARICE). Konsortiet, der består af femten partnere, herunder DTU, fra tretten forskellige lande, har som formål at forbedre koordineringen af den eksisterende polarforskningsflåde, at tilbyde forskere adgang til forskningsisbrydere og at styrke samarbejdet med den maritime sektor.

ARICE-projektet afholder kick-off-møde på det tyske maritime museum i Bremerhaven 6. og 7. februar 2018.

Bedre adgang til forskningsfartøjer

Ud over at give forskere på tværs af landegrænser adgang til tid på forskningsisbrydere vil ARICE udvikle strategier for at sikre en koordineret og forbedret anvendelse af de eksisterende polarforskningsfartøjer på europæisk og internationalt plan. Her vil erfaringerne fra Dansk Center for Havforskning (DCH, www.danskhavforskning.net), hvis sekretariat ligger på DTU Aqua også blive inddraget.

På længere sigt er målet at etablere et permanent internationalt konsortium for arktiske forskningsisbrydere, som i fællesskab kan forvalte og finansiere skibstid i Arktis.

Uddannelse af havforskere

ARICE skal også bidrage til at uddanne den nye generation af europæiske havforskere og teknikere i brugen af udstyr i isdækkede farvande. Indsatsen omfatter en række aktiviteter lige fra online- kurser til træningskurser i felten.

Samarbejde med den maritime sektor

ARICE sigter desuden mod at etablere et tættere samarbejde mellem forskningen og den maritime sektor for at øge muligheden for indsamling af data i den nordlige polarregion. Det er tanken, at kommercielle fartøjer, der opererer i Arktis, skal kunne indsamle oceaniske og atmosfæriske data, mens de sejler.

Samtidig vil forskningen og erhvervet samarbejde om at udvikle nye teknologier, som kan forbedre indsamlingen og anvendelsen af data fra Arktis. Et eksempel er en 3D-virtuel-isbryder, som giver mulighed for at få fjernadgang til data og at formidle information i realtid til et bredt publikum.

Foto øverst: ARICE vil give forskere adgang til bl.a. den tyske forskningsisbryder Polarstern (se billedet ovenfor) under den første helårs-ekspeditionen i det centrale Arktis (oktober 2019 - oktober 2020). Foto: Alfred-Wegener-Institut/Thomas Krumpen.

Partnere i ARICE

 • Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI), Tyskland (kooridinator)
 • Association of Polar Early Career Scientists (APECS), Tyskland (tilknyttet Alfred Wegener Institute)
 • Arctic Portal (AP), Island
 • British Antarctic Survey (NERC-BAS), UK
 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua), Danmark
 • Finnish Meteorological Institute (FMI), Finland
 • Institute of Oceanology (IOPAN), Polen
 • Italian National Research Council (CNR), Italien
 • National Center for Scientific Research (CNRS), Frankrig
 • Norwegian Polar Institute (NPI), Norge
 • Spanish National Research Council (CSIC), Spanien
 • Swedish Polar Research Secretariat (SPRS), Sverige
 • University of Alaska Fairbanks (UAF), USA
 • University of Laval (ULAVAL), Canada
 • World Ocean Council (WOC), UK