Hav

Ph.d.-forsvar om miljøforholds betydning for data om fiskebestande

torsdag 16 nov 17

Kontakt

Kai Wieland
Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 32 76

Tid & Sted

Tid
Tirsdag den 21. november 2017 kl. 13.00. 

Sted
DTU Aqua
Nordsøens Forskerpark
Willemoesvej 2 
9850 Hirtshals 

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen "Environmental effects on the availability of shallow and deep water hake to the demersal trawl survey in Namibian waters" kan læses på DTU Aqua. Kontakt ph.d.-sekretær Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk.

Ph.d.-studerende Paulus Inekela Kainge har undersøgt, hvad variationer i fx ilt, temperatur og vind betyder for de data, der indsamles om kulmulebestandene i Namibia. Den 21. november forsvarer han sin afhandling.

Når fiskeriforskere skal vurdere størrelsen af en kommercielt vigtig fiskebestand, bruger de blandt andet data fra moniteringstogter. På disse togter fisker man år efter år med de samme redskaber i de samme områder, så de indsamlede data er sammenlignelige. 

Variationer i miljøforhold som ilt, temperatur, vind og tidspunkt på dagen har imidlertid indflydelse på, hvor meget man fanger, når man trawler, fordi fiskene reagerer på forholdene i miljøet, fx ved at trækker op og ned i vandsøjlen eller helt væk fra et område. Det kan betyde, at skiftende miljøforhold kan påvirke de data, som indgår i bestandsvurderingerne. 

Ph.d.-studerende Paulus Inekela Kainge, som har gennemført sit ph.d.-studie på DTU Aqua og National Marine Information and Research Centre i Namibia, har undersøgt, hvad miljøforholdene betyder for de data, der indsamles ved trawltogter, og som siden anvendes til at vurdere de namibiske kulmulebestande.  

Om forsvaret

Tirsdag den 21. november 2017 forsvarer Paulus Inekela Kainge sin afhandling “Environmental effects on the availability of shallow and deep water hake to the demersal trawl survey in Namibian waters”. 

Forsvaret finder sted kl. 13.00 på DTU Aqua, Nordsøens Forskerpark, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals. 

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Kai Wieland, DTU Aqua
  • Medvejleder: Seniorforsker Niels Gerner Andersen, DTU Aqua og Hashali Hamukuaya, International Benguela Current Comission, Namibia

Censorer

  • Professor J. Rasmus Nielsen, DTU Aqua
  • Lektor Peter Grønkjær, Aarhus Universitet
  • Seniorforsker Hilkaa Ndjaula, University of Namibia

Ordstyrer

  • Seniorforsker Ludvig Ahm Krag, DTU Aqua

Resumé af afhandlingen

Undersøgelser af mange demersale fiskearter har vist, at variationer i miljøforhold (herunder ilt, temperatur, vind og tidspunkt på dagen) under trawling kan resultere i forskelle i trawlets fangsteffektivitet, hvilket vil medføre forskelle i estimering af fiskenes tæthed.

Dette forhold er sandsynligvis også kompliceret for Cape-kulmulerne Merluccius capensis og Merluccius paradoxus, der er kendt for at udføre daglige vertikale migrationer, muligvis i relation til gydning og fødesøgning. Estimeringerne af tæthed er sammen med kommercielle catch-at-age-data og data for fangst pr. enhedsindsats (catch per unit effort, CPUE) nøgleinput til den bestandsvurderingssmodel, der styrer videnskabelige anbefalinger af TAC (total allowable catch) og andre rådgivningsmål for kulmulebestandene i Namibia.

Det overordnede mål med Paulus Inekela Kainges ph.d.-studie er at undersøge virkningerne af miljøforholdene (tæt på havbunden under trawling) på abundans-indekserne fra trawltogter gennem en analyse af eksisterende togt-CPUE-data for at opnå en bedre forståelse af de involverede adfærdsprocesser. Dette er afgørende for at forbedre pålideligheden af kulmuleassessmentet og direkte knyttet til validering eller modificering af den nuværende assessmentpraksis.

Ph.d.-afhandlingen består af en syntese af fire artikler. I den første artikel undersøger Paulus Inekela Kainge døgnmønstre i fangstraterne i trawltogter for de namibiske kulmulebestande ved brug af solens zenithvinkel som proxy for lysniveau nær bunden.

Den anden artikel undersøger virkningerne af miljøvariabler (temperatur, ilt, saltholdighed, geografisk position og tid på dagen) på fangstraterne for forskellige størrelsesgrupper (unge, små, mellemstore og store) af de to kulmulearter.

I den tredje artikel anvendes data indsamlet af en trawlmonteret instrumentpakke, som gør det muligt at indsamle data direkte relateret til trawlfangsterne. En trawlmonteret instrumentpakke vil sandsynligvis være et vigtigt redskab til at producere pålidelige data om miljøvariabler.

Den fjerde artikel er en undersøgelse af døgnvariationen i fødevalg gennem fødesammensætning baseret på maveprøver indsamlet fra begge kulmulearter for at få yderligere indsigt i biologisk forklaringer af den tidsmæssige dynamik i fangbarheden.