Læbefisk, Læsø Trindel.

Masser af liv på Læsø Trindel

mandag 28 okt 13
|
af Line Reeh

Kontakt

Mads Christoffersen
Specialkonsulent
DTU Aqua
35 88 34 66

Få stenrev tilbage

Tidligere var der mange stenrev af store sten på bunden af havet omkring Danmark. Men gennem tiden er de blevet fisket op og brugt til at bygge havnemoler og kystsikring. Stenrevet ved Læsø Trindel, cirka 12 kilometer nordøst for Læsø, var et af de rev der var på vej til at forsvinde.

Derfor tog Naturstyrelsen i samarbejde med DTU Aqua og DCE i 2006 initiativ til at starte Danmarks første naturgenopretningsprojekt under havet: Revet ved Læsø Trindel skulle genoprettes, så der atter blev gode betingelser for tangskov, bunddyr og fisk. Projektet blev lavet i samarbejde med DTU og Københavns Universitet.

Fem år efter at 100.000 ton sten blev smidt i havet ved Læsø, svømmer fiskene tæt på den tidligere golde bund.

I 2008 udlagde man 100.000 tons sten fra et stenbrud i Norge på bunden af havet nordøst for Læsø. Man ville ved at genetablere et gammelt stenrev skabe bedre levebetingelser for tangskov, muslinger, hummere, krabber og fisk.

DTU Aqua har netop besøgt Læsø Trindel for at følge op på tidligere undersøgelser og har i den forbindelse taget nogle undervandsvideoer fra revet, som det ser ud i september 2013.

”Man ser tydeligt, hvordan udlægningen af sten har genskabt et væld af nye levesteder på revet. Der er stimer af mindre sej og enkelte større lubber, som patruljerer omkring de øvre dele af revet. Og der er læbefisk, der holdere sig i den tætte tangskov og i de mange hulrum og skjul, som er genskabt efter udlægningen af stenene,” fortæller biolog og erhvervsdykker Mads Christoffersen, som har været i vandet for DTU Aqua.

Flere arter

Optagelserne er i god tråd med de biologiske undersøgelser af fiskelivet på revet, som DTU Aqua har gennemført. De viser, at tangskoven trives og at der i dag findes mange flere arter af bunddyr og fisk end før revet blev etableret. Og for de fleste arter også i et langt højere antal.

"Man ser tydeligt, hvordan udlægningen af sten har genskabt et væld af nye levesteder på revet."
Mads Christoffersen, DTU Aqua

”De mange fisk, der nu trives på og omkring revstrukturene er bl.a. de meget farverige fisk fra læbefiskfamilien som havkarusse, savgylt og småmundet gylte. Men også kommercielt vigtige fisk som torsk og sej er gået voldsomt frem på revet,” fortæller forsker Claus Stenberg, DTU Aqua, som har været projektleder på DTU Aquas undersøgelser af, hvordan revet har påvirket fiskelivet i området.

Før og efter

For at måle effekten af genopretningen har man fulgt livet på bunden i området både før stenene blev udlagt (2007) og så igen fire år efter at revet blev genetableret (2012). DTU Aquas dykkerundersøgelserne på Trindelen fra september 2013, som videoen stammer fra, blev gennemført via Dansk Center for Havforskning med assistance fra Marinehjemmeværnets besætning på skibet Apollo. 

Se også:

Afslutningsrapport om reetableringen af stenrevet ved Læsø Trindel (Blue Reef) (på Naturstyrelsens hjemmeside)
DTU Aqua rapport om den biologiske og økologiske viden, der findes om stenrev. 2013