Med Dana til havs. Foto: Lilli Gruwier Larsen.

Studerende i høj søgang

tirsdag 06 nov 12
|
af Line Reeh

Akvatisk Videnskab og Teknologi

Læs mere om master-uddannelsen i Akvatisk Videnskab og Teknologi

18 danske studerende oplevede havet på nærmeste hold, da DTU Aqua holdt kursus på DTUs store havundersøgelsesskib under en vippende sejlads til Reykjavik. Læs om de studerendes oplevelserne i DTUs studenterblad Krydsfelt.

I august 2012 sejlede havundersøgelsesskibet Dana, som ejes af DTU, mod Island og Grønland for at understøtte to forsker-grupper, som skulle gennemføre undersøgelser langs den grønlandske østkyst.

Transit-sejladsen fra Hirtshals til Reykjavik blev udnyttet af DTU Aqua til at holde et kursus i ”Ocenografi til havs” for kandidat- og ph.d.-studerende fra danske universiteter. Her fik de studerende mulighed for blandt andet at undersøge de områder, hvor dannelse af såkaldt dybtvand, der er vigtigt for cirkulationen i havene, foregår. Uddannelsestogtet var arrangeret af DTU Aqua og blev gjort muligt takket være økonomisk støtte fra Dansk Center for Havforskning.

Blandt de studerende, som fik testet deres søben og de til tider udfordrende arbejdsbetingelser til søs, var kandidatstuderende Søren Enghoff-Poulsen, som har skrevet en artikel om sine oplevelser i DTUs studenterblad Krydsfelt nummer 68, 2012.

I samme nummer af Krydsfelt kan man også læse om en anden DTU Aqua-studerende, Rasmus Dyrmose Nørregaard, som fortæller om sit speciale-feltarbejde på havisen i Grønland.

Læs mere:

På togt med DTUs havundersøgelsesskib - om uddannelsestoget af studerende Søren Enghoff-Poulsen (Krydsfelt 68, 2012, PDF)

Råt, koldt og smukt. Om studerende Rasmus Dyrmose Nørregaards feltarbejde i Grønland (Krydsfelt 68, 2012, PDF)

Om DTU Aquas kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi