1250 m3 træflis filtrerer dambrugsvand og fjerner kvælstof. Foto Helle Falborg.

Træflis er effektivt til at fjerne kvælstof fra dambrugsvand

fredag 02 nov 18

Kontakt

Kontakt

Per Bovbjerg Pedersen
Sektionsleder
DTU Aqua
35 88 32 56

Finansiering

Projektet er finansieret af den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen

 

Logo, den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen

Erfaringerne fra et års drift på tre dambrug viser, at træflisfiltre kan fjerne store mængder kvælstof fra udledningsvandet.

Det bobler kraftigt, når man roder i suppen af vand, vandplanter og træflis i det store bassin på Mølbak Dambrug. Her ligger 1.250 m3 træflis i et af de tidligere fiskebassiner, som i dag er omdannet til et filter, som skal fjerne kvælstof fra vandet, når fiskene er færdige med at bruge det. Det er godt et år siden, filtret stod færdigt – og efter et par større tilretninger undervejs – fungerer det i dag stabilt.

"Filtret producerer mellem 22 og 27 m3 gas i døgnet, så der er altså en voldsom gasudvikling", fortæller driftsassistent Magnus Michelsen.

Han er arkitekten bag netop dette filter, som dambruget besluttede at oprette, efter at et forskningsprojekt fra DTU Aqua ved et langt mindre pilotanlæg viste, at træflis fungerer som filter for kvælstof.

"Man har brugt træflis i mere end 20 år til at behandle afløbsvandet fra landbruget. Afløbsvandet fra marker kan også indeholde en masse nitrat på grund af den gødning, man bruger der. Vi byggede et  20 m3 pilotanlæg på et dambrug – bare for at se, om træflis også kan fjerne kvælstof fra afløbsvand fra dambrug. Det viste sig at virke ret godt. Det fjernede omkring 10 gram pr. m3 om dagen, hvilket var, hvad vi havde håbet på, måske endda lidt bedre", fortæller adjunkt Mathis von Ahnen, DTU Aqua, der byggede pilotprojektet som en del af sit ph.d.-projekt.

Tre filtre med stabil fjernelse af kvælstof
Nu har tre dambrug så valgt at bygge fuld skala anlæg, og resultaterne efter mere end et års drift er positive.

"Resultaterne har været meget positive. De tre filtre kører stadig, og de fjerner stadig kvælstof. Det har vist sig, at fjernelsesraten er stabil – den reagerer lidt på temperaturen og fjerner lidt mindre om vinteren end om sommeren, men det er ret stabilt", siger Mathis von Ahnen.

Det største anlæg ligger på Mølbak Dambrug lidt uden for Holstebro, og også her er man godt tilfreds med resultatet.

"Vi har set nogle rigtig fine resultater. Vi har næsten en halvering af vores kvælstofudledning fra anlægget nu i forhold til, hvad vi havde før, filteret blev etableret, så det er rigtig, rigtig fint. Det betyder meget for driften. I dag har vi en bestemt foderkvote, vi må bruge, men forhåbentlig kan vi med de her resultater snart overgå til emissionsbaseret regulering, og det giver os nogle udviklingsmuligheder. Hidtil har vi været låst helt fast på en bestemt fodermængde, men når vi kommer på udlederkontrol – og hvis vi ellers overholder de skærpede krav for udledningen, som emissionsbaseret regulering medfører – så kan vi komme til at bruge noget mere foder og dermed også producere en lille smule flere fisk", siger Magnus Michelsen.

Fortsat brug for forskning i udledning fra dambrug
I Danmark er antallet af dambrug faldet fra 214 i 2009 til 166 i 2016, viser tal fra Danmarks Statistik. Produktionen af fisk er i samme periode steget fra 31.300 tons til 32.900 tons. Dette skyldes blandt andet udviklingen over en længere årrække, hvor en række traditionelle dambrug er blevet lukket eller omlagt til større modeldambrug. I dag er cirka hver fjerde dambrug et modeldambrug.

Udledningen af såvel kvælstof som andre problematiske stoffer fra dambrug er faldet over en cirka 25-årig periode. Men der er fortsat brug for forskning i og udvikling af nye metoder til efterbehandling af brugsvandet, og DTU Aqua arbejder også fortsat blandt andet med at udvikle træflisfiltre og undersøge processerne i træflisen nærmere. Blandt andet for at finde ud af, om også andre stoffer kan fjernes i filtret.

”Vi har fundet ud af, at en lille smule organisk stof også bliver fjernet i træflisfilter, men der er også andre hjælpestoffer, der bliver brugt i produktionen, og vi vil gerne vide, hvad der sker med de stoffer i træflisfilteret”, siger Mathis von Ahnen.

Læs mere om DTU Aquas forskning i akvakultur

Se mere om træflisfilteret på Mølbak Dambrug i denne video: