Lille regnbueørred i DTU's akvariefacilitet. Foto: Anne Lykke.

Det laboratoriemæssige veterinære beredskab for sygdomme hos fisk og skaldyr varetages nu af DTU Aqua

tirsdag 03 jul 18

Kontakt

Niels Jørgen Olesen
Head of EURL for Fish and Crustacean Diseases
DTU Aqua
29 24 43 10

Diagnostik af sygdomme hos fisk og skaldyr

Det diagnostiske arbejde indenfor sygdomme hos fisk og skaldyr fortsætter som hidtil, selv om opgaven er overflyttet til DTU Aqua. 

Ring på tlf. 25 52 05 80 (hverdage kl. 9-15) for rådgivning om diagnostik af sygdomme hos fisk eller skaldyr eller for at aftale nærmere om indsendelse af prøver.

Få mere information, herunder prisliste for diagnostiske ydelser på aqua.dtu.dk

Diagnostik og overvågning af smitsomme sygdomme og det veterinære beredskab for fisk, muslinger, østers og krebsdyr er flyttet fra DTU Veterinærinstituttet til DTU Aqua

En gruppe på ca. 20 forskere og laboranter, som beskæftiger sig med sygdomme hos fisk, to-skallede bløddyr og krebsdyr, er flyttet fra DTU Veterinærinstituttet til DTU Aqua. Fysisk arbejder gruppen i de samme lokaler som hidtil, fordi de to institutter i forvejen er naboer på DTU’s campus i Lyngby, men organisatorisk er rammerne nye. 

Overflytningen betyder, at DTU Aqua nu tager sig af det laboratoriemæssige veterinære beredskab i Danmark for de sygdomme hos akvatiske dyr, som er omfattet af lovgivningen om husdyrsygdomme, samt overvåger forekomsten af nye sygdomme. Instituttet foretager i den forbindelse diagnostiske laboratorieundersøgelser, også mod betaling, og har et betydeligt udviklingsarbejde inden for påvisningsmetodikker og karakterisering af sygdomsfremkaldende bakterier, virus m.v. Opgaverne i forbindelse med det veterinære beredskab er defineret i en ydelsesaftale med Miljø- og Fødevareministeriet.  

Desuden varetager DTU Aqua nu også funktionen som EU's referencelaboratorium for fiskesygdomme og siden 1. juli 2018 også funktionen som EU's referencelaboratorium for sygdomme hos krebsdyr. Derudover er instituttet OIE's referencelaboratorium for fiskesygdommen Egtvedsyge (VHS) – OIE er Verdensorganisationen for Dyresundhed.

Overflytningen er et led i afviklingen af DTU Veterinærinstituttet som selvstændig enhed som følge af Miljø- og Fødevareministeriets udbud af det veterinære beredskab i 2016-17. Resultatet af udbudsrunden er, at det fra 2020 er Københavns Universitet og Statens Serum Institut, som varetager det veterinære beredskab.