Photo: Colourbox.com

Pesticidrester i kosten første halvår 2021

onsdag 03 nov 21

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Pernille Bjørn Petersen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 24

I alt 805 fødevarer er udtaget i forbindelse med den danske pesticidkontrol i første halvår 2021. For 16 prøver har DTU Fødevareinstituttet vurderet, at prøvernes indhold af pesticidrester enten udgør en sundhedsmæssig risiko, eller at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes.

Hvert kvartal rapporterer DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen resultater fra den danske pesticidkontrol. Afrapporteringen for 1. og 2. kvartal 2021 sker samlet.

Halvårsrapporten omfatter resultater for 805 konventionelle eller økologiske stikprøver og mistankeprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og animalske produkter, som er analyseret for pesticidrester.

I 16 prøver er pesticidrester fundet i koncentrationer, som er vurderet til enten at udgøre en sundhedsmæssig risiko, eller til at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes. Det drejer sig om:

  • chlorpyrifos og dimethoat i appelsin fra Egypten
  • chlorpyrifos i appelsin fra Marokko, to prøver grapefrugt fra Tyrkiet, pære fra Kina, selleriblade fra Thailand og hvedekerner fra Indien
  • chlorpyrifos-methyl i grapefrugt fra Tyrkiet
  • aldrin+dieldrin og quintozen i gulerod fra Holland
  • buprofezin og chlorpyrifos-methyl i peberfrugt fra Tyrkiet
  • tricyclazol i to prøver ris fra henholdsvis Holland og Indien
  • carbendazim og benomyl i forårsløg og papaya fra Thailand
  • diniconazol i selleriblade fra Thailand
  • chlorpyrifos og tricyclazol i ris fra Bangladesh.

Overskrider pesticidindholdet i en fødevare grænseværdien, må den ikke længere sælges. Vurderes det, at indholdet kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, bliver fødevaren også tilbagekaldt fra markedet, og en notifikation kan blive sendt via EU’s advarselssystem for foder og fødevarer, RASFF.

Der er udsendt RASFF notifikationer for 13 af prøverne. For seks af prøverne er RASFF sendt for to forskellige stoffer.

I én prøve af økologiske æbler fra Tyskland er indhold af pirimicarb og trifloxystrobin fundet. Indholdene er vurderet til ikke at være i overensstemmelse med varestandarden.

Læs mere

Se kvartalsopgørelsen: Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 1. og 2. kvartal 2021 (pdf). Opgørelsen indeholder udelukkende resultater for de prøver, som er analyseret i de to kvartaler.

Resultaterne fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol vil blive rapporteret mere indgående i den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Rapporten publiceres i sidste halvdel af året efter det år, hvor prøverne er udtaget. 

Find kvartalsrapporten og tidligere årsrapporter samt flere oplysninger om pesticidrester på DTU Fødevareinstituttets website.