Dambrug

Nyt EU-projekt skal begrænse smitte mellem dambrug

mandag 02 jan 12
|

Kontakt

Niels Jørgen Olesen
Professor
DTU Aqua
35 88 68 31

Forskningsprojekt skal identificere, hvordan sygdomme spredes mellem akvakulturer i Europa, og udvikle værktøjer, der kan spore og stoppe smitten. EU’s EMIDA har støttet projektet, som i Danmark koordineres af DTU Veterinærinstituttet.

EU’s netværk EMIDA ‘Coordination of European Research on Emerging and Major Infectious Diseases of Livestock’ har netop uddelt bevillinger til europæiske projekter inden for infektiøse husdyrsygdomme. Faggruppen for fiskesygdomme ved DTU Veterinærinstituttet deltager i projektet MOLTRAQ, der skal bekæmpe de omkostningstunge sygdomme som VHS, der kan have store konsekvenser i akvakulturer.

”Det primære formål med projektet er at fastslå de mest betydningsfulde faktorer for smittespredning blandt akvakulturer i Europa,” fortæller Niels Jørgen Olesen, der er professor ved DTU Veterinærinstituttet og koordinerer den danske deltagelse i projektet.

"Det primære formål med projektet er at fastslå de mest betydningsfulde faktorer for smittespredning blandt akvakulturer i Europa,"
Niels Jørgen Olesen, professor ved DTU Veterinærinstituttet

Årsagerne til spredning skal kortlægges ved at generere og anvende epidemiologiske data om sygdomsudbrud og forekomst over tid og rum kombineret med fylogeografiske og genetiske data fra de mest udbredte virussygdomme hos fisk og skaldyr i akvakultur.

Store samlinger af virus

Herudover vil forskerne søge at integrere disse data i simulationsmodeller med henblik på at udvikle de mest effektive strategier i forskellige værtpatogensystemer i akvakultur.

”Projektet vil resultere i udvikling af værktøjer til molekylær sporing af virusudbrud og til at kunne målrette sygdomsovervågning og -kontrol bedst muligt,” siger Niels Jørgen Olesen.

Som EU´s referencelaboratorium for fiskesygdomme råder DTU Veterinærinstituttet over store samlinger af virus-isolater, der i kombination med epidemiologiske data vil danne en vigtig basis for arbejdet.

DTU Veterinærinstituttet har fået tilsagn om ca. 1,5 millioner kroner. Projektet har syv partnere og modtager et samlet tilskud på ca. 10 millioner kroner.

Projektet koordineres af dyrlæge Britt Bang Jensen, der for to år siden flyttede fra fiskesygdomsgruppen på DTU Veterinærinstituttet til Veterinærinstituttet i Oslo.

Herudover deltager forskere fra ANSES, IFREMER og IRD i Frankrig, samt FLI fra Tyskland. Projektet er berammet til tre år og forventes igangsat april 2012.

DTU Veterinærinstituttet deltager i tre af de 13 udvalgte EMIDA-projekter. Et projekt omhandler bekæmpelse af resistente parasitter med bioaktive planter. Læs mere om det her

Det andet projekt, der koordineres fra DTU Veterinærinstituttet, skal udvikle et europæisk risikobaseret overvågningssystem, der skal sikre optimal bekæmpelse af nye eksotiske sygdomme. Læs mere om det her.  

Nyhed om bevillingerne fra NaturErhvervstyrelsen.

Læs mere om EMIDA.