Tagging cod video

18.000 torsk bliver mærket i Østersøen

torsdag 01 sep 16
|
af Line Reeh

Kontakt

Karin Hüssy
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 58

Kontakt

Hans Jakob Olesen
Biolog
DTU Aqua
35 88 34 24

Har du fanget en fisk med mærke?

Fanger man en fisk med mærke, får man en dusør, når fisken returneres hel og urenset til DTU Aqua sammen med oplysninger om fangstdato, tid, sted og redskab (fx trawl eller stang). Ring eller mail på +45 21 15 42 53/tabacod@aqua.dtu.dk. Fiskene kan blandt andet indleveres på indhandlingsstederne på de Bornholmske havne. Der står en fryser mærket TABACOD, hvor fisken kan opbevares indtil DTU Aqua kan hente den. Se flere oplysninger på tabacod.dtu.dk

Brugere af lystfisker-appen "Fangstjournalen" kan også indtaste længde og fangstoplysninger på en mærket fisk via app'en: fangstjournalen.dtu.dk Ring eller mail også på +45 21 15 42 53/tabacod@aqua.dtu.dk for at aftale nærmere om afhentning af fisk og udbetaling af dusør.

Tekst på mærkerne

RETURN WHOLE COD
6-cifret individ nummer
Telefon nr (enten et DTU Aqua nr, eller et tysk, svensk eller polsk nr, hvis torsken er mærket af et andet land)
www.tabacod.dtu.dk (hvor man kan finde kontaktoplysninger og informationer om hvad man skal gøre med torsken på en række sprog).
Ny video: Tag med på mærkning af torsk i Østersøen med DTU's forskningskutter Havfisken. Mærkningen skal opklare, hvordan ændringer i miljøforhold har påvirket torskens vækst, så man kan få sikrere bestandsvurderinger. Fanger man en mærket torsk, er der en dusør i vente.

DTU's forskningskutter har i juni og august været på togt for at mærke torsk i farvandet omkring Bornholm. I alt er 1459 torsk blevet mærket i løbet af sommeren. Den mindste torsk var 21 cm og den største var 75 cm. Fiskene bliver mærket for at undersøge alder, vækst og vandringsmønster, som man mangler oplysninger om for at kunne lave retvisende bestandsvurderinger.

Projektleder Karin Hüssy, som er seniorforsker ved DTU Aqua, håber, at rigtig mange mærkede fisk vil komme retur, når de bliver fanget af fiskere omkring Bornholm - helst dog først om et år eller tre, når de har vokset sig lidt større:

"Der er sket en række biologiske ændringer i Østersøen i de senere år, hvilke har medført at man ikke længere er i stand til at læse torskens alder og vækst ud fra deres øresten, som man ellers har gjort. Det giver udfordringer med bestandsvurderingen, og det gør det svært at forklare nogle af de udviklinger, som man ser ude i havet, såsom mangel på store torsk. Når de mærkede torsk genfanges og returneres, vil fangstpositionen give information om torskens vandringer, mens dens længde vil give os oplysninger om torskens vækst."

DTU Aqua vil i løbet af de næste tre år stå for mærkning af cirka 4500 torsk i farvandene omkring Bornholm. I alt mærkes 18.000 torsk ved Danmark, Sverige, Polen og Tyskland.

"Erfaringerne fra andre mærkninger viser, at mange fisk vil blive genfanget, så det bliver spændende. Der er aldrig lavet så omfattende en mærkning i Østersøen før," siger projektleder, Karin Hüssy, DTU Aqua.

De første torsk i dansk farvand blev mærket i juni og der har allerede været genfangst af fire fisk, som er blevet fanget af en fisker fra Tejn, Bornholm. 

Hele fisken skal retur

Ud over der ydre mærke, er fiskene også mærket med et "indre" mærke i form af et kemisk farvestof, der farver overfladen af fiskens øresten. Efter at farven er aflejret, vil den forblive synlig i ørestenen resten af fiskens liv, så man ved genfangsten kan se, præcis hvor meget ørestenen er vokset siden den blev mærket.

Fanger man en torsk med to orange mærker får man en ekstra dusør. Så har man fået en fisk i nettet eller på krogen, som også har et elektronisk mærke i form af en lille mini-sensor, der måler tryk og temperatur. Torsk mærket med disse elektroniske mærker har TO af de orange mærker i venstre side.

 
I alle havne på Bornholm, hvor der landes torsk, er der ophængt plakater med information om, hvad man skal gøre når man har fanget en mærket torsk. I havnene findes desuden skemaer til indrapportering af genfangsten. Der er opstillet frysere mærket med TABACOD (projektet navn) i fiskemodtagelsen i Rønne og Nexø havn, hvor de mærkede torsk bliver fragtet til med de øvrige landede torsk.

Man kan (som alternativ til at udfylde et skema på papir eller i elektronisk form) også indtaste oplysningerne om en mærket torsk via lyst-fiskerappen "Fangstjournalen": www.fangstjournalen.dtu.dk

Se video:

I en kort video fra mærkningen forklarer togtleder Hans Jakob Olesen hvad man skal se efter og hvordan man får sin dusør, hvis man har fanget en mærket fisk (2 minutter)

Skal forbedre bestandsvurdering

Fiskene bliver mærket med et lille, orange t-mærke med et unikt nummer. Samtidig bliver den målt og vejet. Når fiskene senere kommer retur, sammen med mærket og oplysninger om fiskens fangststed, vægt og længde, kan man følge dens vækst. Derudover kan man ved at tælle ”årringe” på  ørestenene se, hvor gammel fisken er. Det er oplysninger som er nødvendige for at kunne lave præcise bestandsvurderinger. Der gives en dusør for returnerede urensede mærkede fisk.

Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES, har siden 2013 ikke kunnet give en analytisk vurdering af bestandens størrelse for den østlige Østersøtorsk. En af hovedårsagerne er, at ændringer i Østersøens miljøforhold har gjort torskens øresten, som man normalt bruger til at aldersbestemme torsk, usikre at aflæse med de traditionelle metoder. Samtidig ser man ændringer i bestandssammensætning med et fald i antallet af store torsk. Formålet med mærkningen af torsk er at få opdateret information om hvor hurtigt torsk af forskellige størrelse i forskellige områder af den østlige Østersø vokser under de nuværende miljøforhold. Mærkningen gennemføres ved Danmark, Sverige, Polen og Tyskland i et projekt ledet af senior forsker ved DTU Aqua, Karin Hüssy. Projektet støttes økonomisk af den private svenske fond BalticSea2020