Milten klippes ud, så den kan undersøges for virus. Foto: DTU Veterinærinstituttet/Martin Dam Kristensen

Fiskelaboratoriernes vejleder og censor

torsdag 01 aug 13
|

Kontakt

Niels Jørgen Olesen
Professor
DTU Aqua
35 88 68 31

Kontakt

Niccolò Vendramin
EURL Koordinator
DTU Aqua
35 88 68 21

EURL

Det europæiske referencelaboratorium for fiskesygdomme er en del af Sektion for Virologi ved DTU Veterinærinstituttet. Referencelaboratoriet flyttede til København fra Aarhus 1. juli 2013. Læs mere om referencelaboratoriet på eurl-fish.eu

DTU Veterinærinstituttet sikrer kvaliteten af de europæiske landes diagnostik og overvågning af alvorlige smitsomme fiskesygdomme – både via rådgivning og kontrol. Arbejdet er afgørende for Europas akvakultur-erhverv.

Europas akvakulturer opdrætter omkring 1,3 mio. ton fisk om året, hvilket har en værdi af 24 mia. danske kroner og giver direkte beskæftigelse til 65.000 europæere. Tal, som EU gerne ser vokse – blandt andet da opdræt kan aflaste fangsten af vilde fisk. 

Det mål kræver en bæredygtig og sund akvakultur, og her spiller DTU Veterinærinstituttet en vigtig rolle. I 1994 udpegede EU nemlig det danske institut til europæisk referencelaboratorium for fiskesygdomme. Og det ansvar har instituttet båret lige siden.

"Vi er hjørnestenen i forhold til at have raske fisk og et bæredygtigt akvakultur-erhverv i Europa, da vi sikrer kvaliteten af diagnostikken og en velfungerende sygdomsovervågning ved alle de nationale referencelaboratorier," fortæller Niccolò Vendramin, der er koordinator for det europæiske referencelaboratorium ved DTU Veterinærinstituttet. 

Referencelaboratoriets hovedformål er at kvalitetssikre samt harmonisere de procedurer og metoder, der bliver brugt i forbindelse med diagnostik og overvågning af fiskesygdomme i EU-landene. 

"Vores opgave er blandt andet at forbedre teknikkerne til at diagnosticere de forskellige fiskesygdomme og så udbrede teknikkerne til de nationale laboratorier. Det kræver, at vi hele tiden holder os opdateret på det sidste nye inden for diagnostik og fiskesygdomme," siger Niccolò Vendramin. 

Referencelaboratoriet har særligt fokus på de alvorlige smitsomme sygdomme, der kan have store konsekvenser for fiskeopdræt i Europa.

Disse tæller blandt andet den ekstremt dødelige Egtvedsyge hos regnbueørreder, laksens influenza, der giver blodmangel og organblødning, epizootisk ulcerativt syndrom (EUS), hvor fiskene får store sår på grund af en svamp, samt Koi herpesvirus, der angriber karper. 

Milten klippes ud, så den kan undersøges for virus. Foto: DTU Veterinærinstituttet/Martin Dam Kristensen
Milten klippes ud, så den kan undersøges for virus. Foto: DTU Veterinærinstituttet/Martin Dam Kristensen

Tester og støtter
En af referencelaboratoriets opgaver er hvert år at gennemføre en ringtest, hvor de europæiske landes nationale laboratoriers diagnostik af fiskesygdomme testes. De 40-45 laboratorier, der deltager i ringtesten, får både testet den diagnostik, der er baseret på dyrkning, samt den, der anvender DNA-metoden PCR. 

"Hvert år vælger vi, hvilke virus-isolater og hvilken EUS-oomycet vi vil sende ud i ringtesten, og hvert deltagende laboratorium modtager så cirka ti ampuller, der kun er mærket med numre. Laboratorierne skal herefter identificere, hvilken virus eller svamp der er i den enkelte ampul, og sende deres svar retur til os. Der kan også være drilske prøver uden nogen virus eller med flere virus på en gang," fortæller Niccolò Vendramin. 

Referencelaboratoriet analyserer herefter laboratoriernes svar, og resultatet af testen rapporteres til de deltagende laboratorier samt EU-myndighederne. 

Niccolò Vendramin og kollegerne i referencelaboratoriet fungerer dog langt fra bare som kontrolfunktion, men også i høj grad som konsulenter, der tager ud og rådgiver laboratorierne om deres diagnostiske metoder og teknikker. 

Referencelaboratoriet arrangerer ligeledes kurser, hvor der for eksempel undervises i diagnostiske procedurer, molekylærbiologiske teknikker og bioinformatik. Hvert år afholder referencelaboratoriet også en flerdages konference, hvor kolleger fra de nationale laboratorier opdaterer hinanden på den nyeste forskning på området samt udveksler viden om diagnostik og data omkring sygdomssituationer i de enkelte lande.

DTU Veterinærinstituttet afholder årligt kurser for medarbejderne fra de nationale referencelaboratorier i Europa. På det seneste kursus blev 11 nationaliteter undervist i diagnostiske procedurer. Foto: DTU Veterinærinstituttet/Martin Dam Kristensen
DTU Veterinærinstituttet afholder årligt kurser for medarbejderne fra de nationale referencelaboratorier i Europa. På det seneste kursus blev 11 nationaliteter undervist i diagnostiske procedurer. Foto: DTU Veterinærinstituttet/Martin Dam Kristensen

Gennem indrapporteringer fra de nationale laboratorier overvåger referencelaboratoriet også for nye sygdomme og udbrud i Europa. Ligesom de bistår de nationale laboratorier i forbindelse med udbrud ved at bekræfte deres diagnosticering og analysere sygdomsforekomsten gennem undersøgelser og karakterisering af fremsendte prøver. 

Udover arbejdet med de kendte sygdomme skal referencelaboratoriet også samle og formidle oplysninger om eksotiske og endemiske sygdomme, der måske vil opstå i europæisk akvakultur. 

Løfter kvaliteten
Lederen af det nationale referencelaboratorium for fiskesygdomme i Holland, Olga Haenen, fortæller, at det europæiske referencelaboratorium i Danmark spiller en vigtig rolle for dem. 

"Vi er meget taknemmelige for al den hjælp, vi får fra det danske laboratorium. Deres årlige ringtest har løftet vores og andre nationale referencelaboratoriers kvalitetssikring til et højere niveau, og vi deltager med taknemmelighed hvert år. De forsyner os også altid med virusmateriale og cellelinjer, når vi har behov for det, og den årlige konference er altid en festbuffet af internationale kontakter, udveksling af ny viden og gode diskussioner," forklarer Olga Haenen. 

At være europæisk referencelaboratorium har også mange fordele for både DTU Veterinærinstituttet og Danmark. 

"Vi er hjørnestenen i forhold til at have raske fisk og et bæredygtigt akvakultur-erhverv i Europa."
Koordinator Niccolò Vendramin

"Vores rolle giver en masse viden og et stort netværk, for vi kommer i kontakt med mange forskellige faggrupper rundt omkring i hele verden. Alle, der arbejder med feltet, kender os, og det har en stor værdi og giver en masse muligheder," fortæller Niccolò Vendramin. 

Professor i fiskesygdomme ved Sektion for Virologi og leder af referencelaboratoriet Niels Jørgen Olesen er enig. 

"Ved at være europæisk referencelaboratorium er vi stemplet som det førende laboratorium på området for fiskesygdomme, og det er ekstremt vigtigt, da det blandt andet gør os meget interessante partnere i forskningsprojekter. Vi får også en stor international indflydelse og er eksempelvis nøglespillere, når EU søger rådgivning om, hvad der skal forskes i på området," siger Niels Jørgen Olesen.

Læs mere om referencelaboratoriet på eurl-fish.eu

https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=D62EDB07-5983-4B25-AD8F-34861881C798&utm_device=web&utm_source=RelatedNews&utm_campaign=RobustFish2
26 NOVEMBER 2020