Nyheder

VÆLG INTERVAL
RSS
2013
Et af de stykker af koral, der kom op ved et uheld, og som satte hele undersøgelsen i gang. Her kan man rigtigt se den fine orange/pink farve, som de grønlandske øjekoraller har. Foto: Bedford Institute of Oceanography, Canada.
19 SEP

Koralrev opdaget ved Grønland

Ved et tilfælde har canadiske forskere opdaget et rev af levende koldvandskoraller i Sydgrønland. Ph.d.-studerende Helle Jørgensbye, DTU Aqua har været med for at undersøge...

Havforskning Økosystemer
17 SEP

Ny håndbog til bedre fiskeri i søer

DTU Aqua gør den nyeste viden om miljø og fisk i danske søer let tilgængelig for alle online

Havforskning Økosystemer
04 SEP

Konference sætter Danmark på landkortet

Centre for Ocean Life ved DTU Aqua har international succes med at overføre den træk-baserede-metode til marin forskning

Havforskning Klimaændringer Økosystemer
15 AUG

Klimaforandringer presser allerede nu havets liv

Ændringerne i udbredelse af bestandene i havet er mindst lige så stor som klimarelaterede ændringer på land. Det konkluderer en international gruppe forskere i en artikel...

Havforskning Klimaændringer Økosystemer Fiskeri og fiskebestande
10 JUL

Havets dufte

Havets mindste beboere, bakterier, planteplankton og dyreplankton, orienterer sig i et kemisk landskab af dufte. Alle udskiller de kemiske stoffer, som bruges til at finde...

Havforskning Økosystemer
10 JUN

DTU bringer videnskaben til Folkemødet

Folkemødet på Bornholm vil i år få deltagelse af forskere fra DTU, der vil sætte fokus på bæredygtigt fiskeri, velfærdsteknologi, polare aktiviteter og intelligente energisystemer...

Havforskning Klimaændringer Medicin og medicoteknik Medicinske apparater og systemer Polarforskning Jordobservation Isforskning Energi Energisystemer
21 MAJ

Klimaændringer på tallerkenen

Et studie offentliggjort i Nature viser, hvordan den globale opvarmning er blevet en uventet, og i nogen tilfælde en uønsket, gæst ved middagsbordet.

Økosystemer Fiskeri og fiskebestande Havforskning
17 MAJ

Tab af ørredyngel

I disse år anlægges der mange søer og vådområder ved vandløb for at rense for kvælstof. Men mens man gør miljøet en tjeneste med den ene hånd, så risikerer man samtidig...

Økosystemer Fiskeri og fiskebestande Havforskning
Caroline Laursen. Foto DTU Aqua
14 MAJ

Fisk viser selv, hvad de foretrækker

Ph.d.-studerende udvikler lovende værktøj til at fastsætte en øvre grænseværdier for tæthed ved opdræt af regnbueørred

Hav- og dambrug Havforskning
13 MAJ

Ung DTU Aqua-forsker til Ph.d.Cup

Fiskegenetiker Nina Overgaard Therkildsen vinder pris for sin evne til at formidle forskning i torsk og miljøforandringer. Kåringen sendes på DR2.

Havforskning Klimaændringer Økosystemer Fiskeri og fiskebestande
Der er bid! Foto Julius Nielsen
09 APR

Med Dana på jagt efter grønlandshajer

Studerende fra kandidatuddannelsen Akvatisk Videnskab og Teknologi var i efteråret i Østgrønland for at undersøge grønlandshajens fødebiologi  og alder

Havforskning Økosystemer
07 MAR

DNA-test hjælper grønlandske torsk

En genetisk test kan bruges til at beskytte den grønlandske torsk. Metoden kan også bruges i danske fiskerier.

Havforskning Økosystemer Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
Roach Photo J Brodersen
25 FEB

Fisk vandrer for at ikke at blive ædt

2000 skaller udstyret med mini-brobizzer har vist, at  fisk ved at migrere kan undgå at blive spist

Økosystemer Havforskning
06 FEB

"Hvad for en fisk?" på P1

Professor Einar Eg Nielsen, DTU Aqua fortæller i programmet Natursyn på P1 om, hvordan nye dna-metoder kan bruges til at beskytte sårbare fiskebestande og afsløre ulovligt...

Havforskning Klimaændringer Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
22 JAN

Samarbejde om bæredygtigt jomfruhummerfiskeri

Fiskere, forvaltere og forskere fra Danmark, Sverige og Norge går sammen om at udvikle fremtidens jomfruhummerfiskeri i Skagerrak og Kattegat

Økosystemer Fisk og skaldyr Havforskning
22 JAN

Plankton bremser klimaændringer

Følg en gruppe DTU Aqua-forskere på ekspedition på Nordatlantens bølger i det nye nummer af bladet Aktuel Naturvidenskab.

Klimaændringer Økosystemer Havforskning
22 JAN

Tema om fisk i Danskernes Akademi

Danskernes Akademi på DR2 sendte et tema om fisk onsdag den 23. januar 2013 kl. 13.10-15.10. Se det online.

Havforskning Økosystemer Fiskeri og fiskebestande
11 JAN

DTU Aqua-forsker får eliteforskerstipendiat

Det Frie Forskningsråd har bevilget en million kroner fra et eliteforskerprogram til Morten Limborg, som er postdoc på DTU Aqua og forsker i laksefisks populationsgenetik

Økosystemer Havforskning Fiskeri og fiskebestande
2012
14 DEC

To professorater til Grønlands Naturinstitut

Grønlands Naturinstitut har opslået to professorater. De kommende professorer forventes også at få tilknytning til DTU Aqua som adjungerede professorer

Havforskning
21 NOV

Fiskenes gener kan afsløre ulovligt fiskeri

Bladet "Aktuel Naturvidenskab" sætter i november fokus på, hvordan nye DNA-metoder kan bruges til at afsløre, hvor fisken på vores tallerken stammer fra. DTU Aqua-professor...

Økosystemer Fiskeri og fiskebestande Havforskning
06 NOV

Studerende i høj søgang

18 danske studerende oplevede havet på nærmeste hold, da DTU Aqua holdt kursus på DTUs store havundersøgelsesskib under en vippende sejlads til Reykjavik. Læs om de studerendes...

Havforskning Klimaændringer Økosystemer Fiskeri og fiskebestande
05 NOV

Dansk database holder styr på Europas fisk

Det bliver aldrig en nem opgave at tælle fiskene i havet. Men fremover får Europas biologer og forvaltere en håndsrækning fra en ny fælles database udviklet af DTU Aqua...

Havforskning Økosystemer Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
30 OKT

Young Researcher Award til ph.d. fra DTU Aqua

Ph.d. Nina Overgaard Therkildsen har, ved hjælp af de nyeste teknikker inden for genom-forskning, undersøgt, i hvilken grad torsken vil være i stand til at tilpasse sig...

Klimaændringer Økosystemer Havforskning
29 OKT

Kandidatfest for 131 ph.d.er

Hvert år færdiggør rigtig mange dygtige ingeniører deres ph.d. fra DTU – og hvert år fejrer DTU dem ved årets ph.d.-kandidatfest. Ph.d.erne inviteres sammen med ledsager...

Elektroteknologi Havforskning Informationsteknologi Miljø og forurening Mikro- og nanoteknologi
03 OKT

Biologen, der også ville regne

Fødselsdagsportræt af en pioner i dansk og international havforskning, DTU Aqua-professor Henrik Gislason, som fylder 60 år den 4. oktober 2012.

Havforskning Økosystemer Fiskeri og fiskebestande
30 SEP

Danskernes Akademi om havets liv og fødekæder

Mandag den 1. oktober 2012 sender Danskernes Akademi på DR2 et foredrag med DTU Aqua-forsker Stefan Neuenfeldt. Foredraget, "De store spiser de små", handler om artsinteraktioner...

Økosystemer Havforskning
05 SEP

Dana på klimatogt ved Østgrønland

Et hold af havforskere, ledet af DTU Aqua, stævnede i september 2012 ud fra Reykjavik for at undersøge Den Østgrønlandske Havstrøm

Havforskning Klimaændringer Økosystemer
28 AUG

DTU Aqua bidrager til Danmarks nye havstrategier

Til efteråret skal Danmark aflevere havstrategier til EU. DTU Aqua bidrager til strategierne med notater om fisk og fiskeri. Læs notaterne på aqua.dtu.dk

Økosystemer Havforskning
11 JUL

Olie i Arktis - eventyr eller mareridt?

Hvordan påvirker olieforurening vandlopper, som er fødegrundlaget for fisk, havfugle og pattedyr i havet?

Havforskning Klimaændringer Økosystemer
02 JUL

Unge internationale forskere kommer til DTU

10 højt kvalificerede unge forskere får nu mulighed for at videreføre deres karrierer gennem et stipendium fra DTU's internationale H.C. Ørsted-postdoc-program.

Havforskning Konstruktion og mekanik Elektroteknologi
19 JUN

På isen i minus 28 grader

Indslag på TV 2 Bornholm om  DTU Aqua-studerende Laila Espersen på feltarbejde i Grønland.

Klimaændringer Havforskning Økosystemer
01 JUN

Tynde torsk giver lavere kvoter

På trods af at torskebestanden i den østlige Østersø har været i fremgang siden 2007, så anbefaler Det internationale Havforskningsråd, at kvoten for 2013 reduceres med...

Havforskning Økosystemer Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
31 MAJ

Laksen vandrer helt til Østgrønland

Ved hjælp af elektroniske mærker har forskere fra DTU Aqua fulgt Skjern Å-laksen, når den svømmer ud i havet. Det viser sig, at laksen vandrer flere tusinde kilometer til...

Havforskning Økosystemer
22 MAJ

Spor fiskeburgeren

DTU Aqua har sammen med europæiske kolleger kortlagt genetiske SNP-markører for torsk, sild, tunge og kulmule, som gør det muligt at afgøre, hvilken bestand en konkret...

Havforskning Økosystemer Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
10 MAJ

Temadag om havbundens betydning for fiskene

Den 7. juni 2012 inviterer DTU Aqua, Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskerforening og Danmarks Sportsfiskerforbund til temadag om havbundens betydning for fiskene

Havforskning Økosystemer Fisk og skaldyr
18 APR

Hør om naturgenopretning i Nørrefjord ved Åben Havn i Falsled

DTU Aqua fortæller om naturgenopretning i Nørrefjord, når Faaborg Amatørfiskerforening holder havnedag på Falsled Havn den 26. april 2012 kl. 13-17

Havforskning Økosystemer
12 APR

Danske modeldambrug inspirerer

DTU Aqua i Hirtshals får midt i april besøg af forskere, rådgivere, myndigheder og erhverv fra landene rundt om den østlige Østersø. De skal blandt andet besøge de miljøvenlige...

Havforskning Hav- og dambrug
09 MAR

Kronik: Dambrugsørreder har forurenet vilde bestande

Dambrugsfisk er ikke tilpasset livet i et naturligt miljø, og når de sættes ud i naturen og opblandes med en vild bestand, vil der ske en naturlig udvælgelse af individer...

Havforskning Økosystemer Hav- og dambrug
08 MAR

Ingen grønne fisk uden bestandsvurderinger

Ål, sild eller rødfisk? Hvis du går op i om fisken på din tallerken er fra en bæredygtigt fisket bestand, er det data indsamlet af DTU Aqua og internationale søsterorganisationer...

Havforskning Økosystemer Fiskeri og fiskebestande Fisk og skaldyr
07 MAR

Fra fisk til kvote

De fisker til tider i områder uden fisk og bruger med vilje "gammelt" udstyr. Sådan klæder de europæiske havundersøgelsesskibe politikere og forbrugere på til at sikre...

Havforskning Økosystemer Fiskeri og fiskebestande
06 MAR

Fisk er glade for havmøller

Den første undersøgelse af, hvordan havvindmølleparker påvirker fiskelivet, er klar. Den viser, at møller og fisk lever i fin harmoni. Nogle fiskearter er faktisk gået...

Havforskning Økosystemer Fisk og skaldyr
01 MAR

Grønthøstermetoder på havet

En international forskergruppe udfordrer tanken om selektivt fiskeri og foreslår at fiske balanceret på alle fiskearter og størrelser for at opretholde den biologiske...

Havforskning Økosystemer Fiskeri og fiskebestande
29 FEB

Atlas over danske ferskvandsfisk

Den første totale kortlægning af udbredelsen af de danske ferskvandsfisk er klar. Den viser blandt andet, at den danske natur vrimler med fisk fra folks havedamme.

Havforskning Økosystemer
24 FEB

Ph.d. i fisks fingeraftryk

Den første DTU Aqua- ph.d. er klar. Via sine studier har Morten Limborg blandt andet gjort det muligt at tage det genetiske fingeraftryk på sild og brisling for at afsløre...

Økosystemer Havforskning Fiskeri og fiskebestande
25 JAN

Biologer, fysikere og matematikere går sammen

Over fagskel. Over landegrænser. Og på tværs af universiteter. Nyt center samler biologer, fysikere og matematikere om et fælles mål: At sætte livet i havet på formel

Havforskning Økosystemer
25 JAN

DTU Aqua i P1: Verdensmestre i europæisk ål

P1-programmet "Videnskabens Verden" fortæller om DTU Aquas forskning i ålens forplantning, og om opdrætsrekorden på 22 dage for den - indtil videre - længst levende europæiske...

Havforskning Økosystemer Hav- og dambrug
13 JAN

Ål overlever ikke Gudenåen

Turen på den midterste strækning af Gudenåen koster tre ud af fire ål livet. Dermed bremses ålene inden de overhovedet når ud på den gydevandring til Sargassohavet, som...

Havforskning Økosystemer
2011
21 DEC

Laksens optur

I DR2’s ”Danskernes Akademi” fortæller Anders Koed fra DTU Aqua om, hvorfor den danske laks var tæt på at uddø, og hvordan den blev reddet.

Havforskning Økosystemer
21 DEC

Dræbergoplen lever ikke op til sit navn

I P1-programmet ”Videnskabens Verden” fortæller Cornelia Jaspers fra DTU Aqua om sin forskning, der viser, at dræbergoplen ikke er så stor en trussel mod Østersøtorsken...

Havforskning
14 DEC

Lystfiskere og fritidsfiskere står for 6 % af den totale torskefangst og 22 %...

DTU Aqua og Danmarks Statistik har undersøgt, hvor mange torsk, ål og havørreder lystfiskere og fritidsfiskere får på krogen og i ruserne og garnene

Havforskning
12 DEC

Ny brochure præsenterer DTU Aqua

DTU Aqua har netop udgivet en brochure, som kort præsenterer DTU Aqua og instituttets arbejde.

Havforskning
22 NOV

Mød de studerende

DTU Aquas kandidatuddannelse i Akvatisk Videnskab og Teknologi tiltrækker studerende fra hele verden. Mød nogle af dem i videoportrætter på uddannelsens hjemmeside.

Havforskning
21 NOV

Livet i havet løber hurtigt for at følge med klimaforandringerne

Selvom temperaturen i havene stiger langsommere end på landjorden, flytter marine planter og dyr deres udbredelsesområder lige så hurtigt som arter på land for at følge...

Havforskning
14 NOV

Legater til både vandlopper og robotter

Der var støtte til to projekter på henholdsvis DTU Aqua og DTU Elektro, da Dr. Techn. A.N. Neergaard og Hustrus fond blev uddelt fredag den 12. november.

Havforskning Robotteknik og automation
04 NOV

Østersøens forskellige saltholdigheder begrænser dræbergoplen

Lav saltholdighed er skyld i, at den invasive dræbergople ikke kan producere nok æg til at opretholde en bestand i den centrale Østersø. Det er endnu et bevis for, at dræbergoplen...

Havforskning
07 OKT

Dansk havforskning får 30 mio. kroner til center ved DTU

Tre DTU-institutter er med i det kommende ”Centre for Ocean Life”, som finansieres af Villum Fonden og ledes af DTU Aqua.

Havforskning
01 SEP

DTU Aqua byder velkommen til nye studerende

18 nye studerende er netop startet på kandidatuddannelsen i Akvatisk Videnskab og Teknologi. Over halvdelen af de optagne er fra udlandet.

Havforskning
26 AUG

Lumsk havis og stivfrosne fingre

DTU Aquas feltarbejde i Diskobugten i Grønland dette forår var præget af udsædvanlige isforhold. Det gav ny indsigt i livets præmisser for nogle af verdens vigtigste smådyr...

Havforskning
26 AUG

Marin sne på skemaet

I august samledes internationale ph.d.-studerende og eksperter i marinbiologi i den lille islandske fiskerby, Ólafsvík, for at deltage i et ph.d.-kursus arrangeret af DTU...

Havforskning
23 AUG

"Videnskabens Verden" på P1 om arktiske vandlopper

Professor Torkel Gissel Nielsen fortæller om DTU Aquas undersøgelser ved Diskoøen i Grønland.

Havforskning
19 JUL

Invasion under overfladen

Østersøen er i denne tid udsat for noget nær en invasion fra en ny type beboer: Dræbergoplen. DTU Aqua er ved at lære den lidt bedre at kende.

Havforskning
14 JUL

Fiskens indre røber, hvor mange fisk der bliver i fremtiden

For at få mere præcise bestandsvurderinger, samlede DTU Aqua biologer fra 15 lande, som blev enige om fælles retningslinjer for modenhedsbestemmelse af sild og brisling...

Havforskning
05 JUL

Vragtorsk

I P1-programmet Natursyn fortæller Junita D. Karlsen om sin forskning i at aflure torsks adfærd omkring skibsvrag.

Havforskning
05 JUL

Sænk havbruget under vand, når stormen raser

Bølger og kuling som smadrer anlæggene, har hidtil gjort opdræt af fisk fjernt fra kysten umuligt. Nu tester et projekt, støttet med 12 millioner kroner af Fødevareministeriet...

Havforskning
30 JUN

To nye professorer på DTU Aqua

DTU Aquas to nyudnævnte professorer er begge fysikere, som har taget fysikken med sig ned under havets overflade. I deres tiltrædelsesforelæsninger fortalte de om deres...

Havforskning
30 JUN

Trawlet der holder jomfruhummerne inde og torskene ude

Forskere fra DTU Aqua har afluret jomfruhummeres og torsks adfærd og udnyttet det til at lave et selektivt trawl. Det skal fra 15. juli sørge for, at der bliver færre torsk...

Havforskning
08 JUN

Rekordlang algeopblomstring i Diskobugten

DTU Aquas feltarbejde i Diskobugten, Grønland dette forår var præget af udsædvanlige isforhold med havis, der lagde sig sent. Alligevel blev alle sejladser gennemført...

Havforskning
08 JUN

En ukendt grovæder

I årevis har vandloppen Metridia skjult sig for videnskaben. Under feltarbejde ved Arktisk Station dette forår lykkedes det for første gang at filme, hvordan den evigt...

Havforskning
08 JUN

Torsk med eget skibsvrag

Selvom voksne torsk har hele havet til rådighed, vælger hver torsk alligevel et ’stam-vrag’, som de trofast svømmer tilbage til dag efter dag. Det afslører forskning, hvor...

Havforskning
06 JUN

Godt nyt for Østersøen

Bestandene af torsk og gråsæler i Østersøen har været pressede i nogle år. Nu viser et forskningsprojekt, at begge bestande kan få det godt igen samtidig. Endda selvom...

Havforskning
31 MAJ

Små dyr med stor betydning

Forskere fra DTU Aqua fortæller i Aktuel Naturvidenskab om, hvorfor det mikroskopiske plankton er vigtigt for at forstå, hvordan klimaforandringer vil påvirke dyrelivet...

Havforskning
30 MAJ

Kolde vintre presser stallingen

Antallet af stallinger i de danske vandløb er nu så lavt, at stallingen efter DTU Aquas anbefaling er blevet fredet i tre år.

Havforskning
18 MAJ

Fisken i din krop

Erik Höglund fortæller i P1-programmet ’Natursyn’ om sin forskning i fisks adfærd og om, hvordan fisk og mennesker ligner hinanden. For eksempel kan fisk ligesom mennesker...

Havforskning
11 MAJ

Fiskefangstens kunst

I P1-programmet 'Natursyn' fortæller Ludvig Ahm Krag og Rikke Frandsen om DTU Aquas forskning i at udforme trawl, der gør det muligt at undgå at fange uønskede fisk.

Havforskning
26 APR

Havet ved Arktis under forandring

Hvis magre, sydlige vandlopper fortrænger de fuldfede arktiske vandlopper langs Grønlands øst- og vestkyst, vil fisk, rejer og havfugle få sværere ved at få mad nok. DTU...

Havforskning
01 MAR

DNA-analyser afslører bunkebryllup hos ål

Genetiske analyser afgør årtiers tvivl: Alle europæiske ål fra Island over Danmark til Marokko tilhører samme bestand, som parrer sig på kryds og tværs, når de mødes for...

Havforskning
23 FEB

Kæden hopper af for alger. Med vilje

De består af én eneste celle og har hverken øjne eller hjerne. Alligevel kan furealger både registrere, når de er i fare for at blive ædt og hoppe ud af deres kæder for...

Havforskning
16 FEB

Hop gør vandlopper usynlige

Glem din menneskelige intuition. I vandloppernes verden  skjuler man sig ved at tage kæmpe, spjættende spring.

Havforskning
01 FEB

Dræbergopler uden bid

Den direkte trussel mod torsken er tilsyneladende afblæst. Selvom dræbergopler altid æder, så undgår de helst at få torskeæg på menuen. Og sluger de et æg ved en fejl...

Havforskning
27 JAN

EliteForsk-rejsestipendium til studier af torsk og klima

Ph.d.-studerende ved DTU Aqua, Nina Overgaard Therkildsen, har modtaget et Eliteforsk-rejsestipendium på 300.000 kroner fra Videnskabsministeriet til genetiske studier...

Havforskning
27 JAN

Ålens mange udfordringer for at nå gydepladsen i Sargassohavet

Ålebestanden er i stærk tilbagegang, og ingen ved præcist hvorfor. Derfor er forskere fra bl.a. DTU Aqua i fuld gang med at undersøge den europæiske åls ( Anguilla anguilla...

Havforskning
19 JAN

Også fisk kan være vanedyr

Adfærdsforsøg og hjerneforskning afslører overraskende ligheder mellem fisk og mennesker. Fx er nogle individer vanebundne rutinedyr, mens andre er bedre til at improvisere...

Havforskning
13 JAN

Torsk med termometre

Hundredevis af torsk udstyret med højteknologiske mini-termometre har hjulpet forskere med at afgøre, hvilke vandtemperaturer fiskene kan klare.

Havforskning

Nyhedsmail fra DTU Aqua

Få besked pr. mail, når der er nyt fra DTU Aqua

Ved tilmelding accepterer du, at DTU opbevarer din mailadresse. Vi bruger den kun til at sende netop dette nyhedsbrev, og vi giver ikke andre adgang til den. Du kan afmelde nyhedsbrevet her, hvorefter din mailadresse automatisk slettes.

Nyheder fra DTU Aqua

https://www.aqua.dtu.dk/nyheder?approved=%7B47F22D13-3EB9-4324-AEED-AEA91321E72F%7D&at=%7B559A7F23-40D3-470C-8825-436C20C291CF%7D.%7BE56D0AE3-755C-4C78-95E2-6D369D5C924F%7D.%7B8E16DFF0-D0BE-40FE-BB6E-D6F8516EAD17%7D&descending=True&fr=101&mr=100&qt=TaggedItemSearch&sorton=DisplayDate&td=18-10-2019
25 JANUAR 2020