Oceanografisk måleudstyr (CTD) sænkes i vandet fra Dana. Foto: Line Reeh

Indsamlingstyper

Dana har udstyr til hydrografiske undersøgelser, indsamling af plankton og bundfauna samt fiskeri. Derudover er der akustisk udstyr og mulighed for at installere specialudstyr.

Hydrografi

Dana er udrustet med instrumenter og laboratoriefaciliteter til fuld-skala hydrografiske undersøgelser. 

CTD (Conductivity Temperature Depth) sonde

CTD-profiler måles med en SeaBird SBE11 CDT sonde, som desuden er udstyret med sensorer for ilt, fluorescens, PAR lys og sondehøjde over bund.  

Vandprøvetagning

Vandprøver indsamles normalt med en rosettevandhenter (SBE 32) med indtil 12 Niskin 5 liter flasker monteret på CTD-sonden. Ved indsamling af større vandmængder anvendes et slangespil med 150 meter 12 mm slange.

Strømhastigheder

Til måling og registrering af strømhastigheder i hele vandsøjlen under fart, er der installeret to ADCP- systemer (dybder 80 m og 800 m). 

Overflademålinger

Fra Danas stævn, 6 meter under overfladen, indpumpes vand som under fart måles for saltholdighed, temperatur og fluorescens med en thermosalinograf (SBE 21).  

Lysmålinger

Indfaldende lys (PAR) på overfladen måles og registreres kontinuert. På CTD-sonden er monteret en sensor for måling af lys (PAR) i vandsøjlen.  

Meteorologidata

Der måles vindhastighed og -retning, korrigeret for skibets fart og retning. Desuden måles lufttemperatur, relativ luftfugtighed og solindstråling.

Plankton og bundfauna

Der findes en række redskaber til indsamling af fiskeæg og -larver.

MIK-net (Method Isaacs-Kidd)

3 m2 og 1 m2 ringnet for indsamling af fiskelarver. 

Bioness-multinet

Et 1 m2 redskab bestående af 5 enkeltnet, som kan åbnes i forskellige dybder. Anvendes til indsamling af fiskelarver. 

Bongonet

Standardiset maskestørrelse (500 µm og 1000 µm) anvendes til indsamling af fiskeæg og -larver. 

Gulf III

Flere Gulf III-nettyper er tilgængelige for indsamling af fiskeæg og zooplanktonprøver. 

Planktonpumpe

Anvendes med net for indsamling af planktonprøver gennem vandsøjlen. 

Bundhentere

Bundprøver indsamles med bundhentere af forskellige størrelser og typer: HAPS, Van Veen, Petersen, Box Corer og muslingeskraber. 

Fiskeri

Dana udfører mange typer af fiskeri. Agterdækket er konstrueret og udstyret til trawling.  

Trawling

Dana har et bredt spektrum af trawltyper og skovle for både pelagisk- og bundtrawling.  

På agterdækket er der to trawltromler med max. træk på 25 ton hhv. 6 ton. Trawlwirerne er monteret på et spil med max. træk på 30 ton. Der er to sæt wirer på henholdsvis 28 og 20 mm. Begge med en længde på 3.000 meter.  

Dybhavsfiskeri

Dana er i stand til at fiske på op til 1000 meters dybde. 

Net-sensorer

Et Scanmar hydroakoustisk system måler løbende trawlens åbning mm. under fiskeriet. Dette system har sensorer for måling af afstanden mellem skovlene, trawlens vertikale åbning og dybden. Informationerne vises på monitorer på både navigationsbroen og på fiskebroen agter. 

CTD

En Sea-Bird SBE 16 CTD kan monteres på trawlen for måling og registrering under trawlingen.  

Akustikudstyr

Dana er udstyret med et komplet sæt af hydroakustiske instrumenter til bestandsopmåling af fisk og andre marine organismer.

Bestandsopmålinger foretages med Simrad EY500 38 kHz og 120 kHz split beam-lodder.

Skrogmonterede split beam-transducere, 7x7 gr. lobe. Tilsvarende transducere kan installeres på en stabiliseret platform eller i en slæbefisk. Data opsamles online på et PC-baseret dataloggersystem.

Med en RoxAnn analysator gives der mulighed for at bestemme bundtyper. Alt analyseudstyr for hydroakustistiske analyser findes i et selvstændigt rum, "Lytterummet" (18 m2).

Specialudstyr

Det er muligt at udsætte forskellige specialredskaber. Fra en skinne installeret over slisken på agterdækket, udsættes fx MIK-trawl og Bioness. Disse typer redskaber trækkes i en wire og moniteres med kabelforbundne sensorer eller Scanmar-sensorer. Mindre redskaber som fx Gulf III og Bongonet udsættes fra en mindre hydraulisk bom over siden og trækkes i wirekabel. Udsætning og bjærgning af målebøjer sker gennem slisken eller med de teleskopiske arbejdskraner på agterdækket. 

It-faciliteter

Gigabitnetværket om bord forbinder alle relevante rum i skibet, herunder bro, akustikrum, laboratorier, konferencerum og alle kamre.

Data fra ctd-profileringer, vandindtag, navigationssystem, metrologisystem, fiskerisystem og akustiksystem opsamles via netværket og præsenteres samlet på skibsinformationssystemet, der er tilgængeligt fra alle computere på netværket. Printer er også tilknyttet netværket.

Skibet har sin egen e-mailserver med postkasser til alle om bord.

 

Chartring af Dana

Vil du chartre Dana, eller har du spørgsmål om indretning og udstyr, kan du kontakte

Jesper Sandager
Skibsfører
Tlf. 23 65 30 38
jesand@aqua.dtu.dk