Fiskelaboratoriet på Dana. Foto: Line Reeh

Laboratorier

Dana er udstyret med et kemilaboratorium og et vådt og et tørt fiskelaboratorium.

Kemilaboratorier

Om bord er der to kemilaboratorier (21m2 og 22m2) med stinkskab, omvendt osmose-anlæg med membranfiltre samt alle relevante analyseinstrumenter (spektrofotometer, automatisk titrér-apparat, pH-meter, Portasal-kalibreringssalinometer, ovn, køle- og fryseskab, -80 g fryser mm.)  

14C laboratorium

Der kan gennemføres 14C-analyser i et specielt indrettet laboratorium (15 m2) som er udstyret med stinkskab, filtrator med vacuumpumpe, inkubator mm.

Fiskelaboratorier

Fiskelaboratorierne er fordelt som et vådt laboratorium for håndtering af fiskene og et tørt laboratorium for databehandling, otolith-aflæsning osv. 

Vådt fiskelaboratorium

Fangsten bliver transporteret fra agterdækket til det våde laboratorium på et transportbånd via en 500 kg søkompenseret vejebinge. Det våde laboratorium (50 m2) er udstyret med sorteringsbord, arbejdsbord og stinkskab (for arbejde med formalin). Der findes desuden søkompenserede vægte for vejning op til 0,5, 10, 50 og 100 kg.

Tørt fiskelaboratorium

I dette laboratorium (18 m2) er der stereomikroskoper for otolithaflæsninger mv. Desuden PC med specielt udviklet software for dataoparbejdning. Her findes også køle- og fryseskab.

Andre faciliteter 


Termostateret rum

Der kan laves eksperimentelle studier med levende biologisk materiale i et termostateret rum. 

Fryserum

Stort fryserum med høj kapacitet og tunnelfryser for hurtig indfrysning af prøver.  

IT-faciliteter

Gigabitnetværket om bord forbinder alle relevante rum i skibet, herunder bro, akustikrum, laboratorier, konferencerum og alle kamre.

Data fra ctd-profileringer, vandindtag, navigationssystem, metrologisystem, fiskerisystem og akustiksystem opsamles via netværket og præsenteres samlet på skibsinformationssystemet, der er tilgængeligt fra alle computere på netværket. Printer er også tilknyttet netværket.

Skibet har sin egen e-mailserver med postkasser til alle om bord.

 

Chartring af Dana

Vil du chartre Dana, eller har du spørgsmål om indretning og udstyr, kan du kontakte

Jesper Sandager
Skibsfører
Tlf. 23 65 30 38
jesand@aqua.dtu.dk