Havfisken

Havfisken

Havfisken anvendes til forsknings- og moniteringsopgaver i de indre danske farvande

Anvendelse

Havfisken er bygget over samme skabelon som en moderne fiskekutter, men anvendes til at gennemføre forsknings- og moniteringsopgaver i de indre danske farvande. Data fra moniteringstogterne indgår i Det Internationale Havundersøgelsesråds (ICES) databaser og anvendes i rådgivning om fastsættelse af kvoter for fiskeriet. Fartøjet supplerer DTU’s store oceangående havforskningsskib Dana, som løser opgaver uden for de indre danske farvande.

Havfisken bruges desuden til blandt andet undervisning af studerende på kandidatuddannelsen i Akvatisk Videnskab og Teknologi og som testplatform for DTU Aquas forskning i observationsteknologi. 

Størrelse og indretning

Havfisken er 17 meter lang og vejer 105 tons. 

Det store lagerrum, som en fiskekutter normalt har, er på Havfisken erstattet af et laboratorium til oparbejdning af fisk og andre biologiske prøver samt en messe og en kabys. Laboratoriet er udstyret med transportbånd, vægte og arbejdspladser til oparbejdning af prøver, et stinkskab til konservering af fx planktonprøver samt et rummeligt fryserum.

Havfisken er udstyret til trawlfiskeri med to nettromler, som gør det nemt at skifte mellem forskellige typer trawl. Fartøjet kan også bruges til fx oceanografisk forskning og miljøovervågning. Havfisken har en stor A-ramme bagerst og en kran og flere spil, som kan håndtere forskelligt videnskabeligt udstyr, fx undervandskamera, ROV's (remotely operated vehicles), planktonnet og udstyr til akustiske målinger. 

Fartøjet har fire kamre med to senge i hver og kan således have otte overnattende personer ombord, inkl. de to besætningsmedlemmer. På dagsture er der plads til op til 12 passagerer. 

Bygning

Fartøjet blev bygget i 2015. Skroget blev lavet i Riga i Letland, hvorefter det blev udrustet på Vestværftet i Hvide Sande. 

Hjemhavn

Havfisken har hjemhavn i Strandby i Nordjylland.

 

Se Havfisken på arbejde

Se Havfisken på arbejde i Østersøen, hvor DTU Aqua i 2016-2018 mærker torsk. Når torskene senere genfanges, kan man få svar på, hvor hurtigt torsk vokser i den østlige del af Østersøen. Filmen varer 2 min. 

Foto af Havfisken