Facilitet til reproduktion af ål. Foto: Sune Riis Sørensen

Faciliteter til reproduktion af ål i kultur

Som en del af projektet EEL-HATCH råder DTU Aqua over forsøgsfaciliteter til reproduktion af ål i kultur

DTU Aqua koordinerer forsknings- og innovationsprojektet EEL-HATCH, som arbejder på at udvikle metoder og teknologi til at formere den europæiske ål i fangenskab og opdrætte larver i kultur. Målet er på sigt at etablere et åleklækkeri, som kan producere glasål til akvakulturerhvervet. På grund af nedgangen i den naturlige bestand af ål, er der stor interesse for at kunne producere glasål i kultur. En kommerciel produktion af yngel vil muliggøre opdræt uden vildfangne glasål og dermed genåbne det store marked, der for ål til konsum i Europa og Asien.

EEL-HATCH konsortiet har som del af projektet etableret nye forsøgsfaciliteter ved DTU Aqua i Hirtshals. Anlægget, som blev indviet i foråret 2016, har et samlet areal på 650 m2 og omfatter laboratorier og kultursystemer til stamfisk, æg og larver. Faciliteten anvender recirkuleringsteknologi og modtager naturligt saltvand via Nordsøen Forskerparks rørledning. 

Projektet EEL-HATCH, som støttes finansielt af InnovationsFonden og de industrielle projektpartnere, er et samarbejde mellem DTU Aqua, Billund Aquakulturservice, STMI Aqua Systems, Dansk Akvakultur, Bioneer, BioMar og Nordsøen Forskerpark.

Recirkuleringssystem til hold af stamfisk.  Foto: Sune Riis Sørensen.

Recirkuleringssystem til hold af stamfisk.  
Analyse af æg efter kunstig befrugtning. Foto: Sune Riis Sørensen.

Analyse af æg efter kunstig befrugtning.

System til inkubering af æg, som er  under udvikling.  Foto: Sune Riis Sørensen.

System til inkubering af æg, som er  under udvikling. 

Nyklækkede larver af europæisk ål. Foto: Sune Riis Sørensen.

Nyklækkede larver af europæisk ål.

Facilitet til reproduktion af ål. Foto: Sune Riis Sørensen

EEL-HATCH faciliteten består af en kontor- og laboratoriebygning (130 m2) og to forsøgshaller til stamfisk og larvekultur (520 m2). 

Forskning i fiskebiologi

Forskning i reproduktion af ål i kultur er en del af forskningsområdet Fiskebiologi.
Læs mere om DTU Aquas forskning inden for fiskebiologi

Kontakt

EEL-HATCH projektkoordinator
Seniorforsker Jonna Tomkiewicz
jt@aqua.dtu.dk
Tlf. 35 88 34 08