Faciliteter til forskning i skaldyr, tang og fjordøkologi

Dansk Skaldyrcenter på Mors har faciliteter på land og i Limfjorden til produktion af skaldyr og tang og til undersøgelser af fjordens økologi

Dansk Skaldyrcenter i råder over 3800 m2 bygninger og grund fra det nedlagte Morsø Skibsværft på Ørodde ved Nykøbing Mors - lige ud til Limfjorden.

Dansk Skaldyrcenter har følgende faciliteter:

  • Klækkeri til produktion af europæisk østers og europæisk hummer samt vækstrende til produktion og forsøgsopstillinger.
  • Algevæksthus.
  • Halfaciliteter til opdrætsudstyr.
  • Laboratorium.
  • Både (22-31 fod) og opdrætsudstyr til fjordarbejde.
  • Kontorer og kontorfaciliteter.
  • Konferencesal.
  • Værelsesfløj for forskere, studerende og gæster.

På Limfjorden har Dansk Skaldyrcenter tre forsøgsområder til fjordopdræt af blandt andet østers, blåmuslinger og tang.

Læs mere om Dansk Skaldyrcenters faciliteter på skaldyrcenter.aqua.dtu.dk

Moderøsters i østersklækkeriet

Østersklækkeri: Moderøsters
Østersklækkeri med moderkar til østers (tv) og beholdere til yngel (th)

Østersklækkeri: Beholdere til yngel. Kar til moderøsters ses til venstre
Larvebeholdere i østersklækkeri

Østersklækkeri: Larvebeholdere
Hummeryngel

Hummerklækkeri: Hummeryngel
Hummerklækkeri

Hummerklækkeri med larvebeholdere. De overdækkede beholdere i baggrunden er til moderhummere
Del af laboratorium. Foto: Dansk Skaldyrcenter

Laboratorie
Kar med indsatser til tangspoler. Foto: Dansk Skaldyrcenter

Tangklækkeri: Kar med indsatser til tangspoler
Podede tangspoler. Foto: Dansk Skaldyrcenter

Tangklækkeri: Podede tangspoler
Tangspole klar til udsætning. Foto: Dansk Skaldyrcenter

Tangklækkeri: Tangspole klar til udsætning
Væksthal med raceways til forskellige organismer

Væksthal med raceways, hvor der er mulighed for upwelling. Bliver brugt til forsøg med forskellige organismer.
Dyrkning af mikroalger. Foto: Dansk Skaldyrcenter

Anlæg til dyrkning af mikroalger 
Dyrkning af mikroalger. Foto: Dansk Skaldyrcenter

Anlæg til dyrkning af mikroalger 
Langlineanlæg til dyrkning af muslinger. Foto: Dansk Skaldyrcenter

Langlineanlæg til produktion af muslinger
Lineanlæg i Limfjorden til dyrkning af tang. Foto: Dansk Skaldyrcenter

Langlineanlæg til dyrkning af tang

Forskning i skaldyr og tang

DTU Aquas forskning i skaldyr og tang fokuserer på bæredygtig produktion af sunde fødevarer og på de sideeffekter, som produktion af muslinger og tang kan have  på økosystemet. 

Læs mere om forskningen i skaldyr og tang

Kontakt

Leder af Dansk Skaldyrcenter
Jens Kjerulf Petersen
Tlf. 61 22 24 29
jekjp@aqua.dtu.dk