Lineanlæg i Limfjorden til dyrkning af tang. Foto: Dansk Skaldyrcenter

Faciliteter til forskning i skaldyr, tang og kystøkologi

DTU Aqua har faciliteter i Nykøbing Mors og i Limfjorden til produktion af skaldyr og tang og til undersøgelser af kystøkologi.

DTU Aqua råder over 3800 m2 bygninger og grund fra det nedlagte Morsø Skibsværft på Ørodde ved Nykøbing Mors. 

Instituttet råder over følgende faciliteter:

 • Klækkeri på 750 m2 til produktion af europæisk østers, europæisk hummer, tang, mikroalger og skaldyr i kommerciel skala, men også til forsøg. 
 • Nursery på 400 m2, hvor østersyngel og tangsporer fra klækkeriet kan vokse sig større.
 • Væksthal med strømrender til produktion og forsøg.
 • To eksperimentelle opvækstområder i Limfjorden til østers, muslinger og tang (7 og 15 hektar).
 • To platforme på hver 150 m2 til opvækst.  
 • Algevæksthus.
 • Laboratorium (250 m2).
 • Både (22-31 fod) og opdrætsudstyr til arbejde på fjorden.
 • Kontorfaciliteter.
 • Konferencesal og mødelokaler.
 • Værelsesfløj for forskere, studerende og gæster.

Læs mere om faciliteterne til forskning i skaldyr, tang og fjordøkologi

Fotos fra klækkeriet

Seaweed hatchery for research and production. Photo: Camille Saurel
Tang-klækkeriet til forskning og produktion. Foto: Camille Saurel.

Production tanks for seeding seaweed lines and nets. Photp: Mette Møller Nielsen
Tanke til produktion af tang-liner og -net. Foto: Mette Møller Nielsen.

Lobster tanks. Photo: Camille Saurel
Hummertanke. Foto: Camille Saurel.

Lobster juveniles produced in the hatchery and kept in captivity. Photo: Camille Saurel
Unge hummere opdrættet i klækkeriet. Foto: Camille Saurel.

View of the European flat oyster hatchery. Photo: Camille Saurel
Klækkeri til europæisk østers: Områder til forældredyr, larver, bundslåning og opvækst. Foto: Camille Saurel.

Flat oyster spats. Photo: Camille Saurel
Små europæiske østers (spat). Foto: Camille Saurel.

Oysters kept individually in the quarantine. Photo: Camille Saurel
Karantæneanlæg, hvor europæisk østers holdes adskilt. Foto: Camille Saurel.

Different strains of microalgae cultivated in 50L bags. Photo: Camille Saurel
Forskellige stammer af mikroalger dyrket i 50 liter poser. Anvendes som foder. Foto: Camille Saurel.

 

Kontakt

Camille Saurel
Seniorforsker
DTU Aqua
61 15 01 62