Laborant eller lignende til laboratorier og klækkeri

tirsdag 13 sep 22

Send ansøgning

Frist 5. oktober 2022
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Har du mod på at være ankerpersonen i vores laboratorier og klækkeri? Vil du gerne være en del af et nyt spændende område med opdræt af lavtrofiske arter som muslinger, østers og tang? Og har du overblikket og mod på at styre alle aspekter af den tekniske side af vores laboratorier? Så søger DTU Aqua i Nykøbing Mors en laborant eller lignende, der har erfaring med at være laboratorieansvarlig, og som også gerne vil deltage i det daglige arbejde med prøvetagning og -oparbejdning.

Jobbet
Vi søger en erfaren person, som kan stå for den daglige organisering og ledelse af vores laboratorier herunder organisering af arbejdet og arbejdspladser, tilsyn med og kalibrering af instrumenter, håndtering og ansvar for kemikalier, indkøb af varer og være ansvarlig for det daglige arbejde med sikkerhed og deltage i instituttets sikkerhedsarbejde. Personen skal endvidere være anker i arbejdet i vores klækkeri for østers, tang mm. og skal der både kunne stå for laboratoriet, løbende vandkvalitetsmålinger og deltage i vedligehold og pasning af vores mikroalgekulturer. Vi indsamler mange prøver i felten, så oparbejdning af prøver er også en del af det daglige arbejde. Vi er en lille men dynamisk enhed på Mors, så du skal være omstillingsparat og villig til at indgå i mange typer af opgaver.

Vores forventninger til dig
Vi har nu nået en størrelse og en kompleksitet i opgaverne i vores laboratorier og klækkeri, så vi har nogle forventninger til det du kan bringe sektionen:

  • Du har en laborantuddannelse eller lignende.
  • Det er en fordel at du har tidligere erfaring med laboratorieorganisering og styring.
  • Du skal kunne vedligeholde og kalibrere forskellige typer af instrumenter fra vægte og pipetter til spektrofotometre, flourometre og være i stand til at håndtere nye instrumenter som vores flowcytometer.
  • Du har erfaring med kemikalier, herunder brug, korrekt håndtering og bortskaffelse
  • Du skal kunne håndtere elektroniske indkøbssystemer.
  • Du skal være fleksibel som person og kunne løse forskellige typer opgaver.
  • Vi forventer, at du kan eget ansvar for opgaveløsninger.
  • Det er en fordel, at du kan deltage i den første bearbejdning af indsamlede data.
  • Du skal være i stand til at kommunikere med vores forskere på engelsk.
  • Du skal være villig til at indgå i formidling af vores arbejde.

Hvad tilbyder vi dig
Sektion for Kystøkologi arbejder inden for mange områder. Udnyttelsen af de marine ressourcer står overfor mange udfordringer og det afspejler sig også i vores arbejde. Opgaverne fordrer en person, der kan arbejde selvstændigt og påtage sig et ansvar. Til gengæld tilbyder vi et arbejde, hvor du indgår i et tæt samarbejde med vores forskere og derfor vil skulle deltage i planlægning af forskningen. Vi kan derfor tilbyde en stilling med en meget dynamisk dagligdag med mange forskellige typer opgaver.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer m.fl. (HK/Stat) eller anden relevant overenskomst.

Ansættelsen starter så hurtigt som muligt eller efter aftale.

Ansættelsesstedet er DTU Aqua, Dansk Skaldyrcenter, 7900 Nykøbing Mors.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 5. oktober 2022Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Jens Kjerulf Petersen eller seniorforsker Mette Møller Nielsen på telefon 9669 0283.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

Sektion for Kystøkologi forsker i kystzonens økologi fra næringsstofdynamik til fisk samt kystzonen som fiskeplads og produktionsområde for lavtrofisk akvakultur. Vores kerneforskningsområder er akvakultur af lavtrofiske arter, dvs. muslingearter og tang, fiskeri og effekter af fiskeri og indsamling af tang i kystzonen, marine habitater og deres betydning i kystzonen for biodiversitet og fisk. Forskningens resultater omsættes i høj grad til praksis gennem rådgivning til offentlig ledelse og industrien. Vi har et stærkt nationalt og internationalt samarbejdsnetværk af universiteter, forskningsinstitutioner og industri.

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 330 ansatte, hvoraf omkring halvdelen er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Lyngby, Nykøbing Mors, Hirtshals og Silkeborg samt på havforskningsskibet Dana. Læs mere på www.aqua.dtu.dk

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 13.400 studerende og 5.800 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.