Laborantpraktikant – Enheden for fiske-og skaldyrssygdomme

onsdag 25 sep 19

Send ansøgning

Frist 20. oktober 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Aqua forsker, rådgiver, uddanner og bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer. Vi undersøger akvatiske organismers biologi og populationsøkologi, fysiske og kemiske processer i vandmiljøet, økosystemers struktur og dynamik og naturlige og menneskeskabte påvirkninger af akvatiske miljøer.

Enheden for Fiske-og Skaldyrssygdomme udfører diagnostik, rådgivning og forskning vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme hos fisk og skaldyr. Enheden er europæisk referencelaboratorium for hhv. fiskesygdomme og krebsdyrssygdomme samt OIE reference laboratorium for sygdommen VHS. I relation til disse funktioner gennemføres der regelmæssigt ringtests, kurser og workshops og der er rådgivningsmæssige opgaver for EU Kommissionen og medlemslandenes nationale reference laboratorier.

Vi har som Nationalt referencelaboratorium for fisk- og skaldyrssygdomme ansvar for den laboratoriemæssige overvågning af lovomhandlede sygdomme i Danmark og når der er mistanke om udbrud af sygdomme i danske akvakultur, har vi ansvaret for at udføre hurtig og sikker diagnostik, så bekæmpelsen kan komme bedst muligt i gang. Herudover udfører vi blandt andet kommerciel diagnostik, udvikler vacciner, forsker i sygdomsmekanismer og uddanner universitetsstuderende. Vi er akkrediterede i henhold til ISO 17025 og 17043.

Vi søger 1 laborantpraktikant til Enheden for Fiske- og skaldyrssygdomme på DTU Aqua.

Jobbet
Du vil i løbet af praktik perioden rotere mellem vores arbejdsområder i enheden og aktivt indgå i både den daglige diagnostik og i den eksperimentielle forskning. Du vil derfor blive oplært i håndtering, pasning og opformering af fiskecellekulturer, virologisk og bakteriologisk diagnostik på basis af cellekulturer og immunokemiske metoder som ELISA og IFAT samt molekylærbiologiske metoder som f.eks. konventionel PCR, qPCR og sekventering.

Vores forventninger til dig
 

  • Du forventer at bestå eller har bestået den teoretiske del af laborantuddannelsen.
  • Du er omhyggelig, engageret og har et godt humør.
  • Du er omstillingsparat, udadvendt og imødekommende.
  • Du kan lide både at arbejde selvstændigt og i teams.
  • Du skal have mod på at tale og skrive på engelsk.
Vi tilbyder
Du bliver en del af et spændende og udfordrende universitetsmiljø med gode og engagerede kollegaer. I øjeblikket er vi ca. 15 akademiker og 7 laboranter. Du vil opleve en stor variation i arbejdsopgaverne. Du vil få frihed under ansvar, fleksible arbejdstider (flex-aftale) m.m. Du vil få en god, solid og bred teknisk uddannelse som laborant, hvor arbejde under akkrediterede forhold er en del af dagligdagen. Læs mere om instituttet på hjemmesiden www.aqua.dtu.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat) indgået med Finansministeriet.

Ansættelsen er for et år med start den 1. februar 2020.

Arbejdsstedet er DTU Aqua, Enhed for fiske- og skaldyrssygdomme, Kemitorvet, byg 202, 2800 Kgs. Lyngby.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 20. oktober 2019. Åbn linket ”ansøg online” og udfyld ansøgningsformularer samt vedhæft ansøgning, CV og eksamenspapirer.

Du er velkommen til at kontakte seniorrådgiver Tine Moesgaard Iburg på 9351 1461, hvis du ønsker at høre mere om stillingen.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 250 ansatte, hvoraf omkring en tredjedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Charlottenlund, Hirtshals, Mors og Silkeborg samt på havforskningsskibet DANA.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.