Fiskeritekniker

tirsdag 19 jul 22

Send ansøgning

Frist 15. august 2022
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi i Silkeborg søger en Fiskeritekniker.

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi
Sektionen, som lokaliseret i Silkeborg, har 30 medarbejdere og er centreret omkring interdisciplinær forskning der forbedrer forståelsen af ferske økosystemer og hvordan de forvaltes. Sektionen udgør et internationalt anderkendt og dynamisk forskningsmiljø.

Sektionen er bl.a. ansvarlig for gennemførelse af monitering, undersøgelser og forskning i søer og åer i forbindelse med Fiskeplejen. Undersøgelserne foregår typisk ved elektrofiskeri og fiskeri med redskaber, såsom nedgarn og ruser. Sektionen bidrager desuden til DTU Aquas forskning- og rådgivningsopgaver. 

Jobbet
Arbejdsopgaverne vil især bestå af opgaver der har omdrejningspunkt i de undersøgelser vi gennemfører i relation til Fiskeplejen. De primære arbejdsområder vil være at:

  • Gennemføre feltarbejde og rapportskrivning i forbindelse med Planer for Fiskepleje.
  • Opsætte og passe fiskeredskaber i forbindelse med vores undersøgelser.
  • Mærke fisk med forskellige mærketyper i forbindelse med vores undersøgelser.
  • Oparbejde og indskrive indsamlede data.

Vores forventninger til dig
Der søges en medarbejder med uddannelse som laborant/ fiskeriteknolog eller anden relevant uddannelse. Der vil blive lagt vægt på følgende:

  • Gode kommunikations- og formidlingsevner, både mundligt og skriftligt.
  • At du er i stand til at varetage fysisk krævende arbejde.
  • At du er i stand til at arbejde selvstændigt, men også kan arbejde i teams sammen med kollegaer.
  • At du har en vis tekniskforståelse, hvilket bl.a. er relevant i opstilling og dataafladning af dataloggere.
  • Du skal have kørekort til personbil.
  • Du skal være indstillet på skiftende arbejdstider (bl.a. kan der forekomme tjeneste på lørdage og/eller søn- og helligdage).

Hvad tilbyder vi dig
På DTU bliver du en del af et universitet, hvor viden og uddannelse med et globalt perspektiv er omdrejningspunktet. Ny teknologi, innovation og viljen til at skabe noget, der kan komme os alle til gavn, er hjørnestene på DTU. Vi værdsætter høj faglighed, og ønsker at du løbende udvikler dig i takt med dit ansvar. En naturlig del af dit nye job bliver således høj faglighed, egen udvikling og ansvarlig handlefrihed.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold i henhold til organisationsaftale for fiskeriteknikeraspiranter og fiskeriteknikere.

Stillingens ønskes besat fra 1. september 2022 og er placeret i Silkeborg.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 15. august 2022. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Information om stillingen kan fås ved henvendelse sektionsleder Anders Koed, ak@aqua.dtu.dk (35 88 31 46)

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb tages ikke i betragtning.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 280 ansatte, hvoraf omkring en tredjedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Charlottenlund, Hirtshals, Mors og Silkeborg samt på havforskningsskibet DANA.

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 13.400 studerende og 5.800 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.