Laborantpraktikant, Sektion for fiske-og skaldyrssygdomme

onsdag 21 sep 22

Send ansøgning

Frist 5. oktober 2022
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Aqua forsker, rådgiver, uddanner og bidrager til innovation inden for bæredygtig udnyttelse og forvaltning af akvatiske ressourcer. Vi undersøger akvatiske organismers biologi og populationsøkologi, fysiske og kemiske processer i vandmiljøet, økosystemers struktur og dynamik og naturlige og menneskeskabte påvirkninger af akvatiske miljøer.

Sektion for Fiske-og Skaldyrssygdomme udfører diagnostik, rådgivning og forskning vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme hos fisk og skaldyr. Enheden er europæisk referencelaboratorium for hhv. fiskesygdomme og krebsdyrssygdomme samt OIE reference laboratorium for sygdommen VHS. I relation til disse funktioner gennemføres der regelmæssigt ringtests, kurser og workshops og der er rådgivningsmæssige opgaver for EU Kommissionen og medlemslandenes nationale reference laboratorier.

Vi er også Nationalt referencelaboratorium for fisk- og skaldyrssygdomme og har ansvar for den laboratoriemæssige overvågning af lovomhandlede sygdomme i Danmark. Når der er mistanke om udbrud af sygdomme i dansk akvakultur, har vi ansvaret for at udføre hurtig og sikker diagnostik, så behandling eller bekæmpelse kan komme bedst muligt i gang. Herudover udfører vi blandt andet kommerciel diagnostik, udvikler vacciner, forsker i sygdomsmekanismer og uddanner universitetsstuderende. Vi er akkrediterede i henhold til ISO 17025 og 17043.

Vi søger 1 laborantpraktikant til Sektion for Fiske- og skaldyrssygdomme på DTU Aqua.

Jobbet
Laborantpraktikanten vil i løbet af praktikperioden rotere mellem vores arbejdsområder i Sektionen og vil aktivt indgå i både den daglige diagnostik og i den eksperimentelle forskning. Praktikanten vil derfor blive oplært i håndtering, pasning og opformering af fiskecellekulturer, virologisk og bakteriologisk diagnostik på basis af cellekulturer og immunokemiske metoder som ELISA og IFAT samt molekylærbiologiske metoder som f.eks. konventionel PCR, qPCR og sekvensering.

Vores forventninger til dig

  • Du forventer at bestå eller har bestået den teoretiske del af laborantuddannelsen.
  • Du er omhyggelig, engageret og har et godt humør.
  • Du er omstillingsparat, udadvendt og imødekommende.
  • Du kan lide både at arbejde selvstændigt og i teams.
  • Du skal have mod på at tale og skrive på engelsk.

Vi tilbyder
Du bliver en del af et spændende og udfordrende universitetsmiljø med gode og engagerede kollegaer. I øjeblikket er vi ca. 16 akademiker og 8 laboranter. Du vil opleve en stor variation i arbejdsopgaverne. Du vil få frihed under ansvar, fleksible arbejdstider (flex-aftale) m.m.

Du vil få en god, solid og bred teknisk uddannelse som laborant, hvor arbejde under akkrediterede forhold er en del af dagligdagen.

Læs mere om instituttet på hjemmesiden http://www.aqua.dtu.dk/

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat) indgået med Finansministeriet.

Ansættelsen er for et år med start den 1. februar 2023. Arbejdsstedet er DTU Aqua, Sektion for fiske- og skaldyrssygdomme, Kemitorvet, byg 202, 2800 Kgs. Lyngby.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din ansøgning senest den 5. oktober 2022. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, eksamensbeviser og C.V.

Har du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte seniorrådgiver Tine Moesgaard Iburg på 93511461

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 13.400 studerende og 5.800 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.