Elektronikteknikker

tirsdag 15 okt 19

Send ansøgning

Frist 30. november 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

DTU Aqua, Sektion for Monitering og Data i Hirtshals søger en elektronikteknikker til vedligeholdelse og udvikling af marint måleudstyr anvendt på instituttets havforskningsskibe til søs samt opgaver i vores maskinværksted og vedligeholdelse af andre tekniske installationer i instituttets forsøgsanlæg i Hirtshals.

Stillingen er tidsbegrænset til 2 år og ønskes besat pr. 15. januar 2020.

Jobbet
Arbejdsopgaverne vil primært bestå i vedligeholdelse, kalibrering, tilpasning og udvikling af teknisk og videnskabeligt udstyr til brug inden for havforskning til land og til søs.

Vores forventninger til dig:
 

  • Du er uddannet som elektronikteknikker og har erfaring inden for elektrotekniske og mekaniske arbejdsopgaver.
  • Du skal have praktiske erfaring i svejsning og drejning samt kendskab til computernetværk til data opsamling.
  • Du skal have erfaring med indsamling af monterings og videnskabelige data fra havforskningsskibe og vedligeholdelse af marint måleudstyr i land.
  • Du skal have kørekort og være indstillet på skiftende arbejdstider (bl.a. kan der forekomme tjeneste på lørdage og/eller søn helligdage under togter).
  • Der bliver desuden lagt vægt på, at du kan kommunikere på engelsk, er kvalificeret til data indsamling til søs og kan opfylde søfartsstyrelses krav mht. togtdeltagelse.
Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Håndværkere i staten.

Ansættelsesstedet er DTU-Aqua, Sektion for Monitering og Data, Nordsøens Forskerpark, 9850 Hirtshals.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 30. november 2019Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser. 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eik Ehlert Britsch på 3588 3233 eller 4233 3341 (mobil) eller via e-mail:
eebr@aqua.dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 280 ansatte, hvoraf omkring en tredjedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Charlottenlund, Hirtshals, Mors og Silkeborg samt på havforskningsskibet DANA.

Sektion for Monitering og Data er ansvarlig for planlægning af dataindsamling ved moniteringstogter samt fra det kommercielle fiskeri på DTU Aqua. Dataindsamlingen foregår både på instituttets egne forskningsskibe samt fra de kommercielle skibe til havs og i havne rundt omkring i landet. Derudover omfatter sektionens arbejdsopgaver data oparbejdelse, der foregår på instituttet. Dette omfatter alt fra arts og aldersbestemmelser, modenhedsanalyser til mere sofistikeret metoder til racebestemmelser af de enkelte fiskearter. Desuden bidrager sektionen til DTU Aqua’s forskning- og rådgivningsopgaver samt til udvikling af moniteringsteknologi af relevans for instituttet. 

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 11.500 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. Vores hovedcampus ligger i Kgs. Lyngby nord for København, og vi har campusser i Roskilde og Ballerup.