Laborant til Fisk- og Skaldyrssygdomme

onsdag 04 sep 19

Send ansøgning

Frist 18. september 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

En stilling som laborant ved DTU Aquas Faggruppe for fisk og skaldyrsygdomme, er ledig til besættelse snarest. 

Stillingen er ikke tidsbegrænset.

Faggruppen består af 14 akademikere og 6 laboranter/bioanalytikere.

Faggruppen udfører diagnostik, rådgivning og forskning vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme hos fisk og skaldyr.

Faggruppen er det nationale referencelaboratorium for sygdomme hos fisk og skaldyr og har herudover status som EUs referencelaboratorium for fisk og krebsdyrsygdomme samt OIE referencelaboratorium for VHS. I relation hertil gennemføres regelmæssige ringtests, kurser og workshops samt rådgivningsmæssige opgaver for EU Kommissionen og medlemslandenes nationale referencelaboratorier.

Gruppen har en betydelig forskningsaktivitet med høj grad af ekstern finansiering fra især EU rammeprogrammer samt fra forskningsråd.

Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO 17025 og ISO 17043.

De primære ansvarsområder
Arbejdsområderne omfatter primært diagnostiske undersøgelser af fisk fra opdrætsanlæg samt udvikling og implementering af diagnostiske metoder, herunder fiskecellekulturteknikker, PCR, ELISA og IFAT.

Det forventes at du vil deltage i betydelige dele af faggruppens arbejdsområder og have ansvar for opgaver i relation til kvalitetssikring.

Vores forventninger til dig
Laborant med solidt kendskab til kvalitetssikring og mikrobiologiske teknikker herunder cellekulturteknikker, IFAT, ELISA, og PCR, vil være en fordel.

Da arbejdet i høj grad er teambaseret og internationalt, forventes det, at ansøgerne har gode samarbejdsevner og gode engelskkundskaber.

Hvad tilbyder vi dig
På DTU bliver du del af et universitet, hvor viden og uddannelse med et globalt perspektiv er omdrejningspunktet. Ny teknologi, innovation og viljen til at skabe noget, der kan komme os alle til gavn, er hjørnestene på DTU. Vi værdsætter høj faglighed, og ønsker at du løbende udvikler dig i takt med dit ansvar. En naturlig del af dit nye job bliver således høj faglighed, din egen udvikling og ansvarlig handlefrihed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat) indgået med Finansministeriet.


Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din ansøgning senest den 18. september 2019. Åbn linket "søg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, eksamensbeviser og C.V.

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte seniorrådgiver Tine Moesgaard Iburg på 9351 1461 eller professor Niels Jørgen Olesen på 3588 6831.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 260 ansatte, hvoraf omkring en tredjedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Nykøbing Mors, Hirtshals og Silkeborg samt på havforskningsskibet Dana. Læs mere på
www.aqua.dtu.dk


DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.