Laborantpraktikant til Molekylære Analyser og Histologi

onsdag 25 aug 21

Send ansøgning

Frist 20. september 2021
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

I tilknytning til forskningsgruppen ”Fiskebiologi” ved DTU Aqua søges en laborantpraktikant. Gruppens forskning skaber ny indsigt i fisks biologi, økofysiologi og livshistoriestrategi gennem interdisciplinære eksperimentelle og feltbaserede undersøgelser. Forskningen integrerer individbaserede studier af vækst, reproduktion og adfærd hos fisk i relation til livshistorie og miljø. Vores resultater bidrager til øget forståelse af populations- og økosystemdynamik, hvilket er væsentligt inden for bestandsvurdering og forvaltning af marine fiskeressourcer samt i relation til innovation i akvakultur. Målet er at bidrage til en langsigtet, bæredygtig udnyttelse af fisk som en sund og næringsrig ressource i natur og kultur.

Forskningsgruppen har ca. 20 medarbejdere fordelt på forskere, post-docs, PhD-studerende, forsknings- og laboratorieassistenter og dertil speciale- og projektstuderende. Medarbejdere i Sektion for Marine Levende Ressourcer, hvortil Fiskebiologi-gruppen hører, udgør omkring 50 medarbejdere. 

Jobbet
Du vil blive uddannet i molekylære og histologiske laboratoriemetoder og -teknikker. Du vil blive inddraget i de fleste dele af laboratoriets opgaver og organisering herunder sikkerhedsarbejde og kvalitetssikring af nye og gamle laboratoriemetoder. Kerneopgaverne består i biologisk analyse af fisk i forskellige livsstadier prøvetaget i eksperimentelt arbejde og feltundersøgelser. Her analyserer vi vævsprøver histologisk og molekylære metoder. Histologisk arbejder vi med metodeudvikling herunder farveteknikker, imageanalyse og stereologi inkl. statistisk prøvetagning ved hjælp af SURS (Systematic Uniform Random Sampling) samtidig med forskellige rutine opgaver fx relateret til fisks reproduktive fysiologi og morfologi. I relation til molekylærbiologiske analyser omfatter aktiviteter ud over prøvehåndtering, RNA-ekstraktion, cDNA syntese, kvalitetskontrol af disse og qPCR. DNA-baserede-metoder og genotyping indgår desuden i gruppens undervisning på BSc og MSc niveau.

Vores forventninger til dig

  • Du har ved praktikperiodens start bestået den teoretiske del af laborantuddannelsen
  • Du arbejder omhyggeligt, systematisk og effektivt
  • Du kan lide både at arbejde selvstændigt og i teams
  • Du er pligtopfyldende og ansvarsfuld
  • Du har forståelse for naturvidenskabelige grundfag og ønsker at dygtiggøre dig inden for histologi og molekylærbiologisk metodik 
  • Du læser, skriver og taler engelsk på et niveau, hvor du kan kommunikere fagligt.

Vi tilbyder

  • Et godt samarbejdsmiljø, hvor vores forskellighed og komplementerende kompetencer ses som et plus
  • Tværfagligt samarbejde med fokus på igangværende og nye forskningsprojekter samt rådgivningsopgaver
  • Internationalt forskningsmiljø med mange studerende
  • Udfordrende og afvekslende arbejdsopgaver med højde for hvad du trives med

Løn- og ansættelsesvilkår 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat) indgået med Finansministeriet.

Ansættelsen er for et år med start den 1. februar 2022. Ansættelsessted er DTU Aqua Lyngby Campus, Kemitorvet, Bygning 202, 2800 Lyngby.

Ansøgning og kontakt 
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 20. september 2021. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.  

Du er velkommen til at kontakte seniorforsker, Jonna Tomkiewicz på jt@aqua.dtu.dk / 4021 3056 eller lektor Francesca Bertolini franb@aqua.dtu.dk  / 5276 6154, hvis du ønsker at høre mere om stillingen. 

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen. 

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 330 ansatte, hvoraf omkring en tredjedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Charlottenlund, Hirtshals, Mors og Silkeborg samt på havforskningsskibet DANA. 

Teknologi for mennesker
DTU udvikler teknologi for mennesker. Med vores forskning og uddannelser i international topklasse er vi med til at skabe en bedre verden, og vi bidrager til løsningen af de globale udfordringer formuleret i FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. H.C. Ørsted grundlagde DTU i 1829 med en klar vision om at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. Den vision lever den dag i dag. DTU har 12.900 studerende og 6.000 ansatte. Vi arbejder i en international atmosfære og har et inkluderende, udviklende og uformelt arbejdsmiljø. DTU har campusser i hele Danmark og i Grønland og samarbejder med de bedste universiteter verden over.