Laborantpraktikant til DNA analyser – Silkeborg

tirsdag 24 sep 19

Send ansøgning

Frist 20. oktober 2019
Du kan søge om jobbet ved DTU Aqua ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

I tilknytning til forskningsområdet ”populations-genetik” ved Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU (DTU Aqua) søges en laborantpraktikant.

Populations-genetik gruppen i Silkeborg består af tre fastansatte videnskabelige medarbejdere (en professor og to seniorforskere), tre laboranter og et varierende antal kandidat og Ph.d. studerende samt postdocs (i øjeblikket 3 Ph.d. studerende og 4 postdocs). Gruppen arbejder primært med genetisk forskning inden for fisk, der er genstand for erhvervs og/eller rekreativt (lyst) fiskeri, og hvordan den viden kan bruges i forbindelse med rådgivning af blandt andet Miljø- og Fødevareministeriet samt EU til at sikre en langsigtet, bæredygtig ressource-udnyttelse.

DTU Aquas lokalitet i Silkeborg huser ud over populationsgenetik gruppen Sektion for Ferskvandsfiskeri og økologi. Stedet har cirka 40 medarbejdere, hvoraf det tekniske personale udgøres af tre laboranter og fem biologassistenter.

Arbejdsopgaver
Stillingen indeholder DNA analyse på alle niveauer: DNA oprensning, PCR, genotypning af genetiske markører (SNPs/microsatellitter) og sekventering. Ud over DNA fra nutidige prøver arbejdes der med historiske prøver samt miljø-DNA (e-DNA) i ”clean-lab” faciliteter. Laboratoriet er i en proces, hvor vi i større grad anvender genomiske analyser, herunder fremstilling af DNA biblioteker og ”næste-generations sekventering”. Laboratoriet råder over udstyr til PCR/qPCR analyse, SNP/mikrosatellit genotypning og forskellige former for DNA sekventering (Sanger og NGS).

Vores forventninger til dig
Vi søger en praktikant med interesse for DNA analyse og gerne med relevant erfaring fra kurser på laborantskolen. Vi forventer at du er engageret, nysgerrig og med gåpåmod i forhold til at lære en masse nyt. Du vil skulle arbejde i et internationalt miljø, så det er vigtigt at du er i stand til at kommunikere på engelsk.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende og afvekslende praktik ophold i en dynamisk forskningsgruppe, med mange spændende faglige udfordringer. Åbenhed, samarbejde og holdånd på tværs af alder, uddannelse og stilling er en vigtig forudsætning for den daglige trivsel på vores arbejdsplads.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat) indgået med Finansministeriet.

Ansættelsen er for et år med start den 1. februar 2020.

Ansættelsessted er DTU Aquas lokalitet i Silkeborg.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 20. oktober 2019. Åbn linket ”ansøg online” og udfyld ansøgningsformularer samt vedhæft ansøgning, CV og eksamenspapirer.

Du er velkommen til at kontakte professor Einar Eg Nielsen på een@aqua.dtu.dk / 4021 0231 eller laboratoriefuldmægtig Dorte Meldrup på dm@aqua.dtu.dk / 2762 5404, hvis du ønsker at høre mere om stillingen. 

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Aqua gennemfører forskning, rådgivning og uddannelse inden for bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer i hav og ferskvand, akvatiske organismers biologi og økosystemers udvikling samt integrationen i økosystembaseret forvaltning. Instituttet dækker et bredt felt af naturvidenskabelige og tekniske kompetencer og har et omfattende samarbejde med andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner. DTU Aqua har ca. 250 ansatte, hvoraf omkring en tredjedel er videnskabelige medarbejdere. Instituttet har arbejdspladser i Charlottenlund, Hirtshals, Mors og Silkeborg samt på havforskningsskibet DANA.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.