Frank Ivan Hansen

Frank Ivan Hansen

Fiskeritekniker

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Monitering og Data

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 037

2800 Kgs. Lyngby

Få tilsendt vCard på e-mail.

Profil
Publikationer
Projekter
Loading

Profil

Forsknings- og arbejdsområder 

Monitering:
Arbejder med planlægningen af indsamlingerne af data fra de kommercielle landinger i  Østersøen og Kattegat. Projektleder på projektet Indsamling af data fra fiskeriet på Bornholm. Medvirker ved EU ansøgninger og afrapporteringer for moniterings-projektet. Skriver kvartalsrapporter om indsamlingernes gang i indre farvande, og manualer for indsamling, skemaudfyldning, stikprøvetagning og estimering af data. Kontaktperson til fiskerikontrollen vedrørende indsamling af data fra fiskeriet. Ansvarlig for afrapportering af udenlandske landingstal til andre EU-lande.
 
Kvalitetssikring:
Arbejder med kvalitetssikring af indsamlingsprocedurer, kvalitetssikring af data fra det kommercielle fiskeri, samt stikprøvetagning og aldersbestemmelser. Ansvarlig for diverse kvalitetssikrings manualer, og medvirker til international koordinering af de praktiske dataindsamlinger fra fiskeriet. 
 
Sejlads:
Sejler med institutionens egne skibe.
 
Aldersbestemmelse:
Aldersbestemmer laks, kulmule, rødspætte og skrubbe. Har tidligere aldersbestemt; torsk, kuller, mørksej, og tunger. Deltager desuden i diverse aldersbestemmelses workshops.