Sektion for Fiske- og Skaldyrssygdomme

Om sektionen

Sektion for Fiske- og Skaldyrssygdomme forsker i forebyggelse og kontrol af sygdomme hos fisk, muslinger og østers samt krebsdyr. 

Sektionen er nationalt referencelaboratorium for fiske- og skaldyrssygdomme og udfører diagnostik og overvågning for anmeldepligtige sygdomme i Danmark. Sektionen er desuden EU-referencelaboratorium for fiskesygdomme og for krebsdyrsygdomme samt WOAH-referencelaboratorium for fiskesygdommen Egtvedsyge (viral hæmorrhagisk septikæmi eller VHS). WOAH er verdensorganisationen for dyresundhed (World Organization of Animal Health).  

Sektionen rådgiver nationale og europæiske myndigheder og udbyder undervisning til kandidat- og ph.d.-studerende samt kurser og workshops i blandt andet diagnostik og laboratorieteknikker. 

Sektionen arbejder med forskning og udvikling af diagnostiske metoder til sygdomspåvisning, karakterisering af sygdomme og patogener samt vaksiner til brug i akvakultur. Desuden udføres risikovurderinger og overvågning af antibiotikaresistens i akvakultur.

Sektionen råder over et moderne laboratorium og forsøgsfaciliteter og kan udføre diagnostik og infektionsforsøg med de fleste kendte sygdomme i akvakultur.

Ledelse

Sektionsleder Britt Bang Jensen, tlf. 93 51 89 48, abrj@aqua.dtu.dk  

Få mere at vide