Sektion for Fiskeriteknologi

Om sektionen

Sektion for Fiskeriteknologi arbejder med teknologisk udvikling af redskaber, teknikker og metoder, som kan bidrage til at fremme økonomisk og miljømæssig bæredygtighed i fiskerierhvervet, og som kan understøtte samfundets behov for at regulere fiskeriet. 

Sektionen har fokus på følgende områder:

  • Minimering af økosystemeffekter af fiskeri, dvs. udvikling af redskaber med forbedret selektivitet, effektivitet og brændstofforbrug.

  • Interaktioner mellem fiskeredskaber og beskyttede og sårbare habitater og arter, bl.a. flytning af sediment og geoteknisk påvirkning af havbunden.

  • Præcisionsfiskeri, dvs. udvikling af teknologiske beslutningsværktøjer til bedre kontrol af fangsten, f.eks. realtids-kameraer monteret på trawl samt justbare trawlskovle.

  • Biologisk nedbrydelige materialer til fiskeredskaber m.v.

  • Brugerdreven innovation, dvs. udvikling af redskabsforbedringer i samarbejde med fiskeri- og redskabserhvervene.

  • Øget værdi i fiskeriet, herunder kvalitet, choke species og overlevelse ved udsmid (discard). Choke species er arter med en lav kvote, som kan blokere for fiskeri efter andre arter, fordi fiskerne ikke kan undgå også at fange ”choke-arten”, selvom kvoten er opbrugt. 

Ledelse

Seniorforsker Jordan P. Feekings, tlf. 24 89 58 21, jpfe@aqua.dtu.dk

Få mere at vide