Sektion for Monitering og Data

Om sektionen

Sektion for Monitering og Data er ansvarlig for planlægning og udførelse af dataindsamling ved videnskabelige moniteringstogter samt fra det kommercielle fiskeri. Dataindsamlingen foregår både på instituttets egne forskningsskibe samt fra de kommercielle skibe til havs og i havne rundt omkring i landet. Yderligere omfatter dataindsamlingen miljømæssige faktorer (fysisk og biologisk oceanografi, plankton- og fiskelarveindsamlinger). Sektionen har også ansvar for udtræk og behandling af data til understøttelse af vurdering af fiske- og skaldyrsbestande og økosystemers tilstand både fra egne moniteringsundersøgelser og fra fiskerirelaterede data.    

Resultaterne omfatter blandt andet udbredelsen og artsbestemmelse af fisk og krebsdyr, aldersaflæsninger, kønsratio, genetik, mærkninger samt modenhed. Tidsserier af disse data kan bruges i vurdering af fiske- og skaldyrsbestande og økosystemers tilstand samt til marin forskning og teknologi. Desuden bidrager sektionen til forskning og rådgivning af relevans for instituttet.

Sektionen bidrager også til udvikling af ny observationsteknologi og vedligeholdelse af det videnskabelige udstyr, der bruges på instituttets havforskningsskibe. Endvidere står sektionen for at bemande forskningsskibet Havfisken og andre mindre forskningsskibe. 

Ledelse

Leder af sektionen i Lyngby:
Sektionsleder Marie Storr-Paulsen, tlf. 30 50 42 10, msp@aqua.dtu.dk

Leder af sektionen i Hirtshals:
Sektionsleder, seniorforsker Kai Wieland, tlf. 93 51 11 60, kw@aqua.dtu.dk

Få mere at vide