Sektion for Oceaner og Arktis

Om sektionen

Sektionen for Oceaner og Arktis forsker i det marine miljø. Sektionens fokus er bredt og dækker fagområderne oceanografi, observationsteknologi og Arktis.

Forskningen i oceanografi arbejder i krydsfeltet mellem de biologiske, fysiske og kemiske parametre i havet lige fra individuelle plankton til regionale havområder. Vi fokuserer på forståelsen af de nøgleprocesser, der styrer de pelagiske fødekæders struktur og funktion samt klima og økosysteminteraktioner.

Observationsteknologi er en multidisciplinær aktivitet, hvor vi sigter på at integrere traditionelle metoder inden for akustik, optik og billedanalyser til at understøtte forskningen såvel i sektionen som i resten af DTU Aqua.

Forskningen indenfor Arktis er en regional komponent, der går på tværs af de øvrige fagområder i sektionen. Arbejdet tager sit udgangspunkt i et tæt samarbejde med Grønlands Naturinstitut, men vi deltager også i en række forskningsprojekter med andre samarbejdspartnere, og vi har fokus på at øge sektionens aktiviteter i Arktis på tværs af de øvrige forskningsdiscipliner. 

Ledelse

Konstitueret sektionsleder Colin Stedmon, tlf. 24 89 57 14, cost@aqua.dtu.dk

Få mere at vide