Støttefunktioner – administrative og tekniske

Ledelsessekretariatet

Leder af sekretariatet: Lene Lindebjerg, tlf. 61 61 39 98, llind@dtu.dk

Ledelsessekretariatet yder sekretariatsbetjening til DTU Aquas ledelse i koordineringen af den strategiske udvikling og tværgående drift af instituttet. Herunder leveres økonomi- og projektkoordination, ph.d. skole- og uddannelsesadministration samt IT-support. Sekretariatet koordinerer desuden aktiviteterne vedrørende bygningen af DTU’s nye forskningsskib Dana V.

Medarbejdere i Ledelsessekretariatet

Forskningssekretariatet

Leder af sekretariatet: Kirsten Thomsen, tlf. 35 88 33 79, kth@aqua.dtu.dk  

Forskningssekretariatet yder bistand i forbindelse med tværfaglige og forskningsstrategiske aktiviteter og støtte til instituttets eksterne forskningsfinansiering, herunder information om ansøgningsmuligheder og assistance til udarbejdelse af projektansøgninger og projektadministration.   

Medarbejdere i Forskningssekretariatet 

Myndighedsbetjeningssekretariatet

Direktør for myndighedsbetjening Anja Gadgård Boye, tlf. 93 51 35 57, angabo@aqua.dtu.dk

Medarbejdere i Myndighedsbetjeningssekretariatet

Sektion for Administration og Service

Leder af sektionen: Hanne Moos Bille, tlf. 40 48 21 50, hmo@aqua.dtu.dk

Sektion for Administration og Service har ansvar for daglige driftsopgaver på DTU Aquas lokaliteter, herunder sekretariater, servicefunktioner, reception, indkøb, journal og arbejdsmiljø.

Medarbejdere i Sektion for Administration og Service

Sektion for Maritim Service

DTU Aqua råder over havundersøgelsesskibet Dana og en række mindre skibe. Sektion for Maritim Service har det overordnede ansvar for skibsdriften og bemander Dana.

Medarbejdere i Sektion for Maritim Service