Pjecer

DTU Aqua udgiver enkelte pjecer og undervisningsmaterialer.

Torsk og klima. Hvordan påvirker klimaændringerne torsken i Nordsøen? (2012)
Undervisningsmateriale til biologi i gymnasiet

DTU Aqua på havet (2009)
En folder om DTU Aquas indsamling af fiskedata på kommercielle fartøjer

DTU Aqua i havnene (2009)
En folder om DTU Aquas indsamling af fiskedata i fiskerihavnene

Fra dataindsamling til fiskekvote (2009)
En folder om, hvordan de fiskedata, der indsamles på havet og i havnene, bruges som videnskabeligt grundlag for biologernes rådgivning om fiske- og skaldyrsbestande

Folder om kandidatuddannelsen Akvatisk Videnskab og Teknologi (2016)
En uddannelse med fokus på akvakultur, fiskeri og oceanografi samt forvaltning af akvatiske ressourer