Interne rapporter 1973-1983

Fra 1973 til 1983 udgav DTU Aqua (dengang Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser) rapporter med serietitlen "Interne rapporter". Rapporterne kan lånes ved henvendelse til DTU Bibliotek, tlf. 45 25 72 50 (mandag-fredag 9.00-16.00) eller bibliotek@dtu.dk.

1983

Nr. 226 II Fodring og vækst af kønsmodnede hanål. Bind II (specialeopgave)  
J. Dollerup & C. M. Graver

Nr. 226 I Fodring og vækst af kønsmodnede hanål. Bind I (specialeopgave)  
J. Dollerup & C. M. Graver

Nr. 225 Intestinale evacuationsrater hos sildelarver, der præderer på vildt plankton  
B. Hedegaard Pedersen

Nr. 224 Lerkutlingen i Nivå Bugt
N. G. Andersen

Nr. 223 Akvakultur. Forskning og udvikling
J. Beyer & E. Hoffmann

Nr. 222 Målesystemer til havforskning. Udvikling af teknologi til bedre ressourcevurdering og miljøovervågning
J. E. Beyer & Steen G. Bruun

Nr. 221 15. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon)
K. Albrechtsen

Nr. 220 Growth and survival of fish larvae in stratified contra mixed food environment. ICES C.M.1983/L:36
H. Paulsen, T. Kiørboe & P. Munk

Nr. 219 The transition period from internal to external feeding in herring larvae. ICES C.M.1983/L:35
J. Gatt Støttrup

Nr. 218 Growth and feeding of herring larvae in relation to hatching time and amount of yolk at hatching. ICES C.M.1983/L:34
T. Kiørboe & P. Munk

Nr. 217 Predation by sand eel on herring larvae. ICES C.M.1983/L:27
V. Christensen

Nr. 216 A combined fish larval, phytoplankton and oceanographic survey in the Skagerrak and the Kattegat in April 1983. ICES C.M.1983/L:26
V. Christensen, E. Dahl, D. Danielsen, H. Hundahl, T. Kiørboe & G.Kullenberg

Nr. 215 Migrations of transplanted cod. ICES C.M.1983/J:16
O. Bagge

Nr. 214 Danish discards in the Baltic. ICES C.M.1983/J:15
O. Bagge

Nr. 213 Growth of cod in different parts of the Baltic and the Kattegat. ICES C.M.1983/J:12
E. Steffensen & O. Bagge

Nr. 212 A preliminary estimate of the yearly intake of fish by saithe in the North Sea. ICESC.M.1983/G:52
H. Gislason

Nr. 211 Cultivation technique for producing copepods as food for fish larvae. ICES C.M.1983/F:20
J. Gatt Støttrup & P. Munk

Nr. 210 A model for estimation of terminal F base on dissaggregated area and fleet data. ICES C.M.1983/D:8
P. Lewy

Nr. 209 Determination of terminal fishing mortality rate based on dissaggregated fleet data. ICES C.M.1983/D:7
P. Lewy

Nr. 208 Estimation of stock size and fishing mortality when data on catches and on stock abundance are available. ICES C.M.1983/D:5
H. Lassen

Nr. 207 Multivariate analysis applied to monitoring time trends in chemical contaminants levels in fish. ICES C.M.1983/D:4
H. Lassen

Nr. 206 The Jutland Current, Carrier of North Sea Signals towards the Baltic Sea. ICES C.M.1983/C:5
T. G. Jensen, G. Kullenberg & O. Vagn Olsen

Nr. 205 Gudenåstallingens (Thymallus thymallus (L.)) gydebiologi
M. Ejbye Ernst & J. Nielsen

Nr. 204 The number of skeletal muscle fibres as mean of separating herring stocks in the transition area between the Baltic and the North Sea
E. Nielsen

Nr. 203 Accessionspolitik og -procedure ved Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelsers bibliotek (Et forslag)
J. N. Hertel-Wulf

1982

Nr. 202 Detektion af partikler, plankton og fiskelarver i havvand
E. Kirkegaard

Nr. 201 Alder og vækst hos stallingen i Danmark
M. Ejbye Ernst & J. Nielsen

Nr. 200 Fødevalg - vækst - populationsdynamik hos suder (Tinca tinca L.) og ål (Anguilla anguilla L.) i en mindre, næringsrig dam 
H. H. Hansen

Nr. 199 Analyser af rødspætteyngeltogter i Kattegat 1980-1981 
P. Lewy, E. Hoffmann og E. Nielsen

Nr. 198 Replies to questionaire concerning a possible establisment of an ICES W.G. on eel assessment
I. Böetius

Nr. 197 Rapport for et af Teknologirådet støttet projekt vedr. de produktionsmæssige aspekter ved anvendelse af cirkelbassiner til ørredopdræt
C. Søndergaard & F. Bregnballe

Nr. 196 A pilot experiment with different types of external tags 
G. Rasmussen

Nr. 195 Liberation of trout (Salmon trutta)
G. Rasmussen

Nr. 194 A Century of pikeperch in Denmark
J. Dal

Nr. 193 Brøns Å- og Rejsby Å-vandsystemet
G. Nielsen

Nr. 192 Brede Å-vandsystemet. Blankål produktion 1981
G. Nielsen

Nr. 191 Brede Å-vandsystemet. Fiskeribiologisk tilstand 1981 
G. Nielsen

Nr. 190 14. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon)
K. Albrechtsen

Nr. 189 Intern rapport vedr. en undersøgelsesrejse til Hvide Sande vedr. masseforekomst af alger og gopler
K. Albrechtsen

Nr. 188 Estimation of the relation between nominal effort and fishing mortality in the fishery for sandeels
N. A. Nielsen

Nr. 187 Estimation of VPA-parameters in a model of restricted fishing mortalities
N. A. Nielsen

Nr. 186 Genetic variation of cod from the Danish Sound. Interrelations of stocks from adjacent waters
T. Moth-Poulsen

Nr. 185 SOP - A measure of the goodness of the sampling programme
P. Lewy

Nr. 184 A comment to the 1982 North Sea Roundfish W.G. Report
P. Sparre

Nr. 183 Danish experiments with salmon smolt release into the Baltic Sea from the island of Bornholm
O. Christensen

Nr. 182 Report on the acustic Survey in ICES Div.III
K. Popp Madsen et al.

Nr. 181 Trend monitoring II: Statistical theory
H. Lassen

Nr. 180 Trend monitoring I: Problems in the interpretation of contaminant concentrations using fish as indicator organisms
M. Munk Hansen, A. Jensen & H. Lassen

Nr. 179 On the growth parameters of Atlantic cod as a function of body size
E. Ursin

Nr. 178 Biomass as a function of body size in the benthos of Kiel Bay (Western Baltic)
E. Ursin & W. E. Arntz

Nr. 177 Sampling of cod stomachs in the Baltic for multispecies assessments
O. Bagge

Nr. 176 Danish discards in the Baltic
O. Bagge

Nr. 175 Selection of nephrops in 70 mm nephrops trawl
O. Bagge

Nr. 174 Modelling exploited fish stocks
J. Beyer & P. Sparre

Nr. 173 The by-catch in the Danish fishery for deep sea shrimps (2)
S. Munch-Petersen & H. Flintegaard

Nr. 172 II Miljøundersøgelser i forbindelse med etablering og drift af havbrug i Danmark: biologiske, fysiske og kemiske undersøgelser. Figurer
V. H. Jacobsen & J. C. Thomsen

Nr. 172 I Miljøundersøgelser i forbindelse med etablering og drift af havbrug i Danmark: biologiske, fysiske og kemiske undersøgelser. Tekst
V. H. Jacobsen & J. C. Thomsen

Nr. 171 Dansk havbrug : Beretning for 1980 og 1981 
E. Hoffmann

Nr. 170 Blåmuslinger og blåmuslingefiskeri i Limfjorden
A. Randløv

Nr. 169 Fiskeribiologiske undersøgelser i Limfjorden 1980-81
H. Flintegaard, J-O. Frier, E. Hoffmann

Nr. 168 Production functions for the Danish fishery in the North Sea
N.A. Nielsen

1981

Nr. 167 13. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon
K. Albrechtsen

Nr. 166 The by-catch in the Danish fishery for deep sea shrimps 
S. Munch-Petersen

Nr. 165 Biomassen af zooplankton i Nordsøen 1958-1975  
E. Kirkegaard

Nr. 164 Report of the Working Group on the Methodology of Primary Production, including guidelines for the measurement of primary production in the ICES area   
V. Hansen

Nr. 163 Point of no feeding and its relation to scope of growth and survival
J. E. Beyer, G. Thailacker & P. Munk

Nr. 162 Trend monitoring of contaminants sampling design considerations
A. Jensen & H. Lassen

Nr. 161 Some problems in sop corrections 
H. Lassen & P. Lewy

Nr. 160 A theoreticaI basis for accirate weighing at sea
B. Lundgren  

Nr. 159 Additional experiment to the cooperative sea trout tagging in 1979 initiated by the Baltic Salmon Working Group 
O. Christensen

Nr. 158 An interpretation of the stomach contents of fish in relation to prey abundance
K.P. Andersen

Nr. 157 Calculations of predation parameters
K.P. Andersen

Nr. 156 Estimates of food consumption parameters for dab (Limanda limanda) utilizing information on food concentration. An application on Andersen’s stomach analysis model
W. E. Arntz & E. Ursin

Nr. 155 On the estimation of food preference parameters when food concentrations are not known
W. E. Arntz & E. Ursin

Nr. 154 An estimate of the food consumption of whiting
H. Flintegaard

Nr. 153 Danish discards in the Baltic 78-81 
O. Bagge

Nr. 152 The yearly consumption of cod in the Baltic and the Kattegat as estimated form stomach content
O. Bagge

Nr. 151 Optimum sampling concerning catch composition in the Danish North Sea industrial fishery  
P. Lewy

Nr. 150 Linefiskeri 
H. H. Hansen

1980

Nr. 149 Estimation of mortality components for some Baltic herring stocks 79
H. Lassen & B. Sjostrand

Nr. 148 Rapport fra fiskeodlingskonferens 1980 
J. From & V. Hørlyck

Nr. 147 Fødeselektion hos marine fiskelarver
E. Bang Christensen & Villy Christensen

Nr. 146 Dansk akvakultur
V. Hørlyck, I. Svane & E. Hoffmann

Nr. 145 Dansk havbrug 1978 og 1979
E. Hoffmann

Nr. 144 Some aspects of modelling the water exchange in Kattegat
O.V. Olsen & J. Beyer

Nr. 143 Size selective predation by larval fish
E. Bang Christensen, V. Christensen & Jan Beyer

Nr. 142 Food consumption by larval fish
J. Beyer & P. Munk Christensen

Nr. 141 Experimental determination of size specific growth rate of larval turbot
H. Hansen & P. Munk-Christensen

Nr. 140 Simulation of some Baltic salmon exploitation patterns
H. Lassen

Nr. 139 On the quality of TAC's recommended through ICES
H. Lassen

Nr. 138 Biomass estimates of pseudocalanus C VI in the North Sea 58-75
E. Kirkegaard & H. Lassen

Nr. 137 Danish discards of cod in the Baltic
O. Bagge

Nr. 136 Growth pattern in cod otoliths as indicator for mixing of stocks
O. Bagge & E. Steffensen

Nr. 135 Fishing operations across the eastern boundary of ICES subdivision V, b1  
K. Hoydal

Nr. 134 A method for estimating the effective mesh size and the effect of change in gear parameters
K. Hoydal, C.J. Rørvik & P. Sparre

Nr. 133 A goal function of fisheries
P. Sparre

Nr. 132 12. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon)  
K. Albrechtsen

Nr. 131 The potential for use of heated effluent for intensive mariculture
K. I. Dahl-Madsen (VKI) & E. Hoffmann

Nr. 130 A simulation method for calculation A TAC of North Sea sole
E. Nielsen

Nr. 129 A preliminary survey of the fisheries in the Maldives
S. Munch-Petersen

Nr. 128 Forsøgsfiskeri på hesterejer
K. Popp Madsen

Nr. 127 Hvillingens fødebiologi
H. Flintegaard

Nr. 126 Aflæsning af rødspætte- og torskeotolither
E. Nielsen

Nr. 125 Vækst og overlevelse for larver af pighvar
P. Munk Christensen & H. H. Hansen

Nr. 124 Some consequences of increasing the cod stock in the North Sea
E. Ursin

Nr. 123 Torskebestandens betydning for industrifiskeriet i Nordsøen
E. Ursin

Nr. 122 A stochastic model of larval fish growth  
J. Beyer & G. C. Laurence

1979

Nr. 121 On multispecies fish stock and yield assessment in ICES
E. Ursin

Nr. 120 Marine ecosystem, biological principles, energy flow
E. Ursin

Nr. 119 Multispecies models (3)
E. Ursin

Nr. 118 Practical aspects of multispecies management 
E. Ursin

Nr. 117 A multispecies fish stock assessment model
E. Ursin

Nr. 116 Modelling growth and mortality of larval herring
J. Beyer & G. C. Laurence

Nr. 115 Optimal prøveudtagning I industrifiskeriet med henblik på artsbestemmelse
P. Lewy

Nr. 114 DFH's konsumindsamlinger 1. udkast
P. Lewy

Nr. 113 Mass rearing of fry fingerlings of fresh water fishes
J. From

Nr. 112 Some comments on the estimation of tagging mortality
N. A. Nielsen

Nr. 111 Report of the international 0-group survey in Faroe Waters
K. Hoydal

Nr. 110 Some remarks on the application of yield recruit curves in estimation of maximum sustainable yield
P. Sparre

Nr. 109 Prediction of spawning stock and yield using a stochastic model for stock recruitment 
N. A. Nielsen

Nr. 108 VPA-analysis with special interaction due to predation
T. Helgason & H. Gislason

Nr. 107 An assessment of the Baltic sprat stock in subdivision 26+28 for 1970-78
H. Lassen

Nr. 106 The relationship between the size of predator and the size of prey in cod
O. Bagge

Nr. 105 Danish discards of cod in the Baltic
O. Bagge

Nr. 104 Changes in catch per unit effort and catch composition of silver eels in the South-Eastern Denmark 1949-1977
E. Hoffmann, H. Hansen & P. Christensen

Nr. 103 Catches of Baltic Salmon in 1976-78
O. Christensen

Nr. 102 Fiskeribiologiske undersøgelser ved Stevns Syd 1978
P. M. Christensen, H. Hansen & E. Hoffmann

Nr. 101 Fiskeribiologiske undersøgelser i Køge Bugt
P. Munk Christensen, Hovgård & Hoffmann

Nr. 100 Meddel. fra Ferskvandsfiskerilaboratoriet
K. Jørgensen

Nr. 99 Oversigt over Kattegats bundvertebrater
S. Munch-Petersen

Nr. 98 Growth modeling for use in trout production planning EIFAC/78/Symp. 
J. From & G. Rasmussen

Nr. 97 Moist-pellets. Formulation and technology of moist feed, EIFAC/78/Symposium
S. Solberg

1978

Nr. 96 Kattegat-delrapport: Fiskeribiologi
O. Bagge

Nr. 95 Nye fiskerier. Sej - "mørksej"
E. Nielsen og E. Hoffmann

Nr. 94 Opdræt af fisk i saltvand
E. Hoffmann

Nr. 93 Rehabilitering af Charlottenlund Slot
C. Møller & J. Vedtofte

Nr. 92 Informationsmøder, foråret 1978

Nr. 91 11. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet med kystrejer (Crangon crangon
K. Albrechtsen

Nr. 90 The North Sea Model. New aspects in fishery regulation
E. Ursin

Nr. 89 Nye fiskerier, sardin, hestemakrel
E. Nielsen & E. Hoffmann

Nr. 88 Correcting the Faroe 0-Gr. survey data for different timing of the survey
K. Hoydal & J. Reinert

Nr. 87 Report of the international O-group survey in Faroe Waters (ICES)
International O-Gr (Faroe Waters) ICES

Nr. 86 V.P.A. for two stocks with two-way migration
H. Gislason, P. Lewy & N.A. Nielsen

Nr. 85 Report of the Danish-Swedish study group on fish stocks in the Kattegat and adjacent water
Bornögruppen

Nr. 84 Continued exercises with a North Sea Model for multispecies fish stock assessments
E. Ursin

Nr. 83 Sexual dimorphism and morphologic differences in blue whiting
K. P. Andersen and S. H. Jakupsstovu

Nr. 82 An assessment model applied to the Baltic Salmon
H. Lassen

Nr. 81 Danish mesh selection experiments with cod in the Baltic
O. Bagge

Nr. 80 Mortality of cod eggs in the Bornholm Basin
O. Bagge, A. Müller & U. J. Hansen

Nr. 79 Nordsømodellen- et nyt grundlag for fiskerireguleringer
E. Ursin

Nr. 78 Kort oversigt over dansk fiskeri efter dybvandsrejer
S. Munch-Petersen

Nr. 77 10. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer (Crangon crangon)
K. Albrechtsen

Nr. 76 Stikprøveindsamling i dansk konsumfiskeri
P. Sparre

Nr. 75 En ikke-matematisk beskrivelse af VPA, TAC og V/R
P. Sparre

Nr. 74 Priciples of growth in fishes (revised copy)
E. Ursin

Nr. 73 Informationsmøder, efteråret 1977

Nr. 72 Bestemmelse af bestandsstørrelse af strandkrabben krabber v.h.a. mærkningsforsøg
S. Munch-Petersen

1977

Nr. 71 Samspillet mellem fiskearterne i Nordsøen
E. Ursin 

Nr. 70 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1976/77
O. Christensen

Nr. 69 Outline of an ecosystem model of the North Sea with special reference to its possible application to the Wadden Sea
E. Ursin

Nr. 68 Blæksprutter - en ny ressource for dansk fiskeri?
T. K. Kristensen & C. Broberg

Nr. 67 Principles of growth in fishes (se revised copy, report no 74)
E. Ursin

Nr. 66a Population dynamics and fish behaviour
E. Ursin

Nr. 66 Population dynamics and fish behaviour
E. Ursin

Nr. 65 The mortality of cod eggs etc. in the Bornholm Basin
A. Müller & O. Bagge

Nr. 64 Meal size digestion in cod (Gadus Morhua) and sea scorpion
O. Bagge

Nr. 63 A method of mesh assessment making it possible to check growth parameters and evaluate effective mesh size in operation
K. Hoydal

Nr. 62 Optimization of sampling programs for estimation of age distribution and fishing mortality
P. Sparre, H. Knudsen & S. Munch-Petersen

Nr. 61 Multispecies fish stock assessment for the North Sea 
E. Ursin

Nr. 60 Svensk/dansk arbejdsgruppemøde om Kattegats torsk og rødspætter

Nr. 59 Carbon flow i Nordsøen fra primærproducenten til benthos

Nr. 58 9. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer
K. Albrechtsen

Nr. 57 8. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejer
K. Albrechtsen

Nr. 56 Arresøprojektets muligheder
E. Nielsen & E. Ursin

Nr. 55 Basic principles of modeling an exploited marine ecosystem
J. E. Beyer

Nr. 54 Multispecies models of an exploited aquatic system
J. E. Beyer

Nr. 53 The development of the fishery in lake Arresø with special reference to the bream population
E. Nielsen

Nr. 52 Bundprøver fra Arresøen
I. Boëtius & E. Nielsen

Nr. 51 Danske lakseudsætninger i Østersøen
O. Christensen

Nr. 50 7. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen
K. Albrechtsen

Nr. 49 6. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen
K. Albrechtsen

Nr. 48 5. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen
K. Albrechtsen

Nr. 47 4. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen
K. Albrechtsen 

Nr. 46 3. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen
K. Albrechtsen  

Nr. 45 2. rapport over de fortsatte undersøgelser af fiskeriet på kystrejen
K. Albrechtsen 

Nr. 44 1. rapport over undersøgelsen af fiskeriet på hesterejen (Crangon crangon 
K. Albrechtsen

1976

Nr. 43 Det danske laksefiskeri i Østersøen 75/76  
O. Christensen

Nr. 42 Report on the international surveys of herring larvae in the North Sea and adjacent waters in 1975/76  
V. Jacobsen & A. Hansen

Nr. 41 Food and food preference of the gurnard  
P. Agger & E. Ursin

Nr. 40 The spawning of cod in the Bornholm Basin and the biomass of the spawning stock  
O. Bagge & A. Müller

Nr. 39 Factors governing the catchability of Norway Lobster in Kattegat (Shellfish Stocks 57)
O. Bagge & S. Munch-Petersen

Nr. 38 Length/weight relationship of cod in the Western Baltic 
E. Steffensen

Nr. 37 Notes on catches of Baltic Salmon 1971-1975
O. Christensen

Nr. 36 Rapport fra forsøgsfiskeriet efter blåhvilling i Atlanterhavet med "Jannie" L649  
C. Broberg

Nr. 35a Interim rapport vedr. assessment af Kattegats fiskebestand med særlig henblik på sild 

Nr. 34 Indsamling til bestemmelse af aldersfordelingen af torsk
P. Sparre

Nr. 33 Erfaringer og problemer ved fangst af blåhvilling (forsøgsperiode april-maj 76)  
C. Broberg

Nr. 31/32 1.Fecundity of the European Eel 2. Estimate of an Energy Budget for Migration and Spawning of Female European Eels. ICES/EIFAC Symposium on Eel Research and management (Helsinki, 9-11 June 1976)  
I. Boëtius & J. Boëtius

Nr. 30 Food, growth and production of Anguilla anguilla in a small Danish stream. ICES/EIFAC  
G. Rasmussen & B. Therkildsen 

1975

Nr. 29 Det danske laksefiskeri i Østersøen, sæsonen 1974-75
O. Christensen    

Nr. 28 Nordsømodel med kontinuerte længde- og vægtfordelinger  
K. P. Andersen

Nr. 27 Interspecies competition in fish, Seminar in Lowestoft, 28 Nov 1975 
K. P. Andersen & E. Ursin  

Nr. 26 The partitioning of natural mortality in a multispecies model of fishing and predation. Conference on Fisheries Mathematics - Aberdeen 
K. P. Andersen & E. Ursin   

Nr. 25  Om den procentiske sammensætning af kutterlaster  
K. P. Andersen

Nr. 24 Fiskeribiologiske undersøgelser ved Gylling Næs  
E. Hoffmann 

Nr. 23 En metode til bestemmelse af fisks væksthastigheder som funktion af temperatur og fødeniveau (anvendt på regnbueørred)  
P. Sparre & O. Sperber

Nr. 22 Arresøprojektet. Rapport for 1973  

Nr. 21 Salinometer intercalibration experiment. ICES C.M. 1975 - Hydrography Committee  
F. Hermann & K. Grasshoff

Nr. 20 Dansk fiskeris fordeling i Nordsøen 1974  

Nr. 19 The industrial fisheries in the North Sea. Århus Symposium July 1975  

Nr. 18 A model of the biological effects of eutrophication in the North Sea. Århus Symposium July 1975  
E. Ursin og K.P. Andersen

Nr. 17 A multispecies analysis of the effects of variations of effort upon stock composition of eleven North Sea fish species. Symposium Århus. July 1975  
K.P. Andersen & E. Ursin

Nr. 16 A method of predicting the biological effects of synthetic pollutants in the North Sea. Symposium Århus July 1975  
H. Lassen

Nr. 15, 1974 Dansk fiskeris fordeling i Nordsøen 72/73  

Nr. 14, 1975 Kattegatsild II 

Nr. 13, 1973 En fysiologisk vækstmodel med sæsonsvingninger  
O. Olsen 

Nr. 12, 1973 Revborg-modellen. Tillæg til ICES 1972/H:9  
E. Nielsen 

Nr. 11, 1971 Markov-vandring m. exponentiel overlevelse
E. Ursin    

Nr. 10, 1974 Ressourcer for færøsk fiskeri  
K. Hoydal 

Nr. 9, 1974 Parameterbestemmelse for Enchelyopus (Onos) Cimbrius  
U. Fester 

Nr. 8, 1974  Vækst, dødelighed, meritiske karakterer og fødebiologi hos Lumpenus Lampretaeformis (Walb.) i Østersøen, Kattegat og Nordsøen
U. J. Hansen   

Nr. 7, 1973  Simple mathematical model for the primary production as a function of the phosphate concentration and incoming solar energy applied to the North Sea  
P. B. Nielsen

Nr. 6, 1974 Det danske laksefiskeri i Østersøen. Sæsonen 1973/74
O. Christensen    

Nr. 5, 1974  Afsluttende kulturforsøg med Roskilderejen (Leander adspersus)
K.J. Albrechtsen

Nr. 4, 1974  Fortsatte kulturforsøg med Roskilderejen (Leander adspersus)
K.J. Albrechtsen

Nr. 3, 1973  Kulturforsøg med Roskilderejen
K.J. Albrechtsen

Nr. 2, 1974 Klækning og opdræt af saltvandsfisk
E. Hoffmann 

Nr. 1, 1973 Klækningsforsøg med rødspætte 
E. Hoffmann