DF&H- og DFH-rapporter 1984-1995

Fra 1984-1995 udgav DTU Aqua (dengang Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser) rapporter under serietitlerne "DF&H-rapporter" og "DFH-rapporter". Rapporterne kan lånes ved henvendelse til DTU Bibliotek, tlf. 45 25 72 50 (mandag-fredag 9.00-16.00) eller bibliotek@dtu.dk

1995

Nr. 494 Prognose og biologisk rådgivning for fiskeriet i 1996
P. Degnbol

Nr. 493 Blåmuslingebestanden i Limfjorden i 1995 samt evaluering af bestandsstørrelserne i perioden 1993-1995
P.S. Kristensen, P. Dolmer & E. Hoffmann

Nr. 490 Blåmuslinge- og ålegræsbestanden i Horsens, Vejle og Kolding fjorde, 1994
P.S. Kristensen

Nr. 489 Investigations on the North Sea gillnet fisheries
M. Vinther

Nr. 488 The intensive rearing of turbot (Scophthalmus maximus L.) larvae
J.G. Støttrup

1994

Nr. 487 Status  1994: Marin fiskepleje
J.G. Støttrup, H. Nicolajsen, H. Paulsen, K. Nitschke & C. Pedersen

Nr. 486 Overlevelsesforsøg med sorterede blåmuslinger fra Limfjorden og Kattegat
P. S. Kristensen

Nr. 485 Undersøgelse af blåmuslingebestandene i Skive Fjord og Lovns Bredning i Limfjorden februar 1994
P.S. Kristensen

Nr. 483 Opdræt og udsætning af torsk: Status 1994
H. Paulsen

Nr. 482 Some thoughts on the incorporation of areas and migrations in MSVPA
H. Gislason & P. Sparre

Nr. 481 The data requirements for basic fisheries bio-economics
P.J. Sparre

Nr. 480 Prognose og biologisk rådgivning for fiskeriet i 1995
P. Degnbol & E. Kirkegaard

Nr. 479 Lokalitetsvurdering for udsætning af pighvaryngel i Limfjorden: Venø Bugt og Nibe Bredning
J.G. Støttrup

Nr. 478 An analysis of the Danish fishery in the Sound. Analysis of landing and effort data from Danish professional and recreational fishery in the Sound during the period 1987-1993
J.R. Nielsen

Nr. 477 Rødspætteomplantninger til Limfjorden og Storebælt: Resultater af forsøg i 1988-90 
C. Hvingel

Nr. 476 Blåmuslingebestanden i det danske vadehav og blåmuslingefiskeri (1991-1993)
P.S. Kristensen

Nr. 475 Assessment of the Nephrops stocks and the Nephrops fishery in ICES Div. IIIa

Nr. 474 Status for marin fiskepleje 1993
J.G. Støttrup, H. Nicolajsen & C. Hvingel

Nr. 474a Status for marin fiskepleje  1993
J.G. Støttrup, H. Nicolajsen & C. Hvingel

Nr. 474b Status for marin fiskepleje  1993
J.G. Støttrup, H. Nicolajsen & C. Hvingel

Nr. 473 Overlevelsesforsøg med sorterede muslinger fra Rømø Seafood A/S
P.S. Kristensen

1993

Nr. 472 Spisula solida/Tykskallet trugmusling
P.S. Kristensen

Nr. 470 Prognose og biologisk rådgivning for fiskeriet i 1994
E. Kirkegaard & P. Degnbol

Nr. 469 Lokalitetsvurdering for udsætning af torsk  vestlige Østersø
C. Hvingel

Nr. 468 Lokalitetsvurdering for udsætning af pighvarre – Nordsjælland
J.G. Støttrup, J.G. & C. Hvingel

Nr. 467 Lokalitetsvurdering for udsætning af skrubber  Skive fjord, Lovns bredning og Hjarbæk fjord
H. Nicolajsen

Nr. 466 Rødspætteomplantninger fra Nordsøen til Kattegat: Resultater af forsøg i 1988 og 1989
J.G. Støttrup & K.-J. Stæhr

Nr. 465 Production in sorted and relayed mussel in Limfjorden, DK
P.S. Kristensen & H. Lassen

Nr. 465a Blåmuslingebestanden i Limfjorden 1993
E. Hoffmann

Nr. 464 Feeding habits of Greenland cod, Gadus ogac, in the Nuuk area, West Greenland
J.R. Nielsen & M. Andersen

Nr. 463 Rammeprogram 1993-1995

Nr. 462 Møder, kurser, undervisning, togter, feltarbejder m.v. 1992

Nr. 461 Growth and production of small mussels (Mytilus edulis L.) sorted and relayed from commercial catches in the Limfjord
P.S. Kristensen

Nr. 460 Abundance of 0-group plaice in different areas in the Kattegat and the Beltsea, in the period 1950-1992
O. Bagge & E. Nielsen

Nr. 459 The Baltic cod stock, fluctuations and the possible causes
O. Bagge & F. Thurow

Nr. 458 Danish discard of cod in sub-division 22 as a[n] indicator of strength of year classes
O. Bagge

Nr. 457 Vurdering af en torskeudsætning i Limfjorden i 1991
J.G. Støttrup

Nr. 456 Sammenligning af vild og opdrættet pighvarre i naturen
C. Hvingel

Nr. 455 Sortering og genudlægning af blåmuslinger i Limfjorden, II
P.S. Kristensen

Nr. 454 Torskens prædation på sild og brisling i Østersøen i relation til flerartsmodeller
I. B. Jensen

Nr. 453a Udsætninger af pighvarrer i Limfjorden, ved Langeland og ved Nordsjælland 1989-1992
H. Nicolajsen

Nr. 453b Udsætninger af pighvarrer i Limfjorden, ved Langeland og ved Nordsjælland 1989-1992
H. Nicolajsen

Nr. 452 Den chilenske kulmules (Merluccius gayi gayi G.) fødebiologi
K.A. Stobberup

Nr. 451 Food composition and consumption of Chilean hake (Merluccius gayi gayi G.) with special reference to cannibalism
K.A. Stobberup

Nr. 450 Changes in mean size and distribution of juvenile North Sea sprat (Sprattus sprattus L.) in the period 1976-90
P. Munk

Nr. 449 Growth and drift pattern of larval sprat (Sprattus sprattus) in the eastern North Sea investigated by otolith microstructure analysis
P. Munk

Nr. 448 Phaeocystis blooms along the Danish west coast in 1991 and 1992
K. Richardson & A. Christoffersen

Nr. 447 MSVPA and prey/predator switching
J.R. Larsen & H. Gislason

Nr. 446 Status for marin fiskepleje 1992
J.G. Støttrup & H. Nicolajsen

Nr. 445 Aspekter af prædation, vækst og produktion på en littoral blåmuslingebanke i det Danske Vadehav
M.-L. Laursen & M. Egerrup

Nr. 444 Lokalitetsvurdering for udsætning af rødspætter  Limfjorden
H. Nicolajsen

1992

Nr. 443 Katalogiseringspraksis for bøger/analyser/bestillinger
C. Anderberg & S. Tørper Christensen

Nr. 442 Skarver (Phalacrocorax carbo sinensis) og bundgarnsfiskeri
K. Diget Christensen & K.J.  Cornelisse

Nr. 441 Opstilling af lokalitetsvurderingskriterier for udsætning af marin fiskeyngel til bestandsstyrkelse
J.R. Nielsen

Nr. 440 Growth of Greenland cod, Gadus ogac, in the Nuuk area of West Greenland
J.R. Nielsen

Nr. 439 Lokalitetsbedømmelse for udsætning af pighvar – Nordkysten ved Thyborøn
J.R. Nielsen

Nr. 438 Lokalitetsbedømmelse for udsætning af rødspætter – Langesundet og Omø Tofte samt det Sydfynske Øhav 1992
J.R. Nielsen

Nr. 437 BEAM 4, a bio-economic multi-species, multi-fleet, multi-plant, multi-area extension of the traditional forecast model
P. Sparre & R. Willmann

Nr. 436 The fate of organically fixed nutrients of the Danish west coast – are they transported into the Kattegat
J. Heilmann

Nr. 435 Description of the STCF North Sea database system and the prediction model ABC, Assessments of Bio-economic Consequences of technical measures
P. Lewy, M. Vinther & L. Thomsen

Nr. 434 Identification of Danish North Sea trawl fleets and fisheries
P. Lewy & M. Vinther

Nr. 433 Aspects of predation on intertidal blue mussels (Mytilus edulis L.) in the Danish Wadden Sea
M. Egerrup & M. Høegh Laursen

Nr. 432 Length based multi-species model for estimation of predation mortalities of herring and sprat in the Baltic
I. Bundgaard & H. Sparholt

Nr. 431 Mean length at age of cod in the Baltic, subdivision 25, 1984-92 as estimated from R/V Dana in March
O. Bagge, E. Steffensen & J. Bay

Nr. 430 Seasonalized age-length keys with variable hatching time for herring and sprat in the Baltic
I. Bundgaard & H. Sparholt

Nr. 429 HUFA-requirements in marine fish larvae – results on a trial performed on first-feeding turbot (Scophthalmus maximus) larvae
J.G. Støttrup

Nr. 428 Biblioteksfunktionerne på Fiskeriministeriets forskningsområde
T. Wind Jensen, B. Gaardestrup & S.T. Christensen

1991

Nr. 427 Havørred i Kolding Å vandsystem 1989-91
H. Kristiansen

Nr. 426 Neritiske vandloppers fødespektre
O. Wohlgemuth

Nr. 425 Sortering og genudlægning af blåmuslinger i Limfjorden
P.S. Kristensen

Nr. 424 Genetisk variation i enzymer hos laks (Salmo salar L.) fra Skjern Å-systemet og Vestjysk Fiskepark
M. Møller Hansen

Nr. 423 The condition factor in relation to maturity and filling of stomach in cod (sub-division 25)
S. Munch-Petersen & J. Bay

Nr. 422 Application of GLM (Generalized linear model) for estimation of year class strength of Baltic cod from trawl survey data
S. Munch-Petersen & J. Bay

Nr. 421 The potential of the Jutland Coastal Current as a transporter of nutrients to the Kattegat
J.P. Heilmann, D.S. Danielssen & O.V. Olsen

Nr. 420 The international cod stomach data base for the Baltic Sea and some preliminary analysis
H. Sparholt, H. Jensen & I.B. Jensen

Nr. 419 Changes in mean size and distribution of juvenile North Sea sprat (Sprattus sprattus) in the period 1976-90
P. Munk

Nr. 418 Growth and drift pattern of larval sprat (Sprattus sprattus) in the eastern North Sea investigated by otolith microstructure analysis
P. Munk

Nr. 417 Report on the acoustic survey in ICES sub.div. 22 and 24 in November 1990
T.K. Neudecker, K.-J. Stæhr & E. Götze

Nr. 416 Migration of plaice, Pleuronectes platessa L., transplanted from the North Sea to the Kattegat
K.-J. Stæhr & J.G. Støttrup

Nr. 415 Correlation between the level of PCB's and the presence of diseases in common dab (Limanda limanda)
K. Granby, E. Nielsen & S. Mellergaard

Nr. 414 Bycatches in the salmon drift net fishery in the Baltic Sea
O. Christensen

Nr. 413 Oversigt over prognose og biologisk rådgivning for fiskeriet i 1991 og 1992
E. Kirkegaard

Nr. 412 Ørredudsætningerne og de eventuelle følger for den øvrige fiskefauna
O. Christensen

Nr. 411 Mærknings- og udsætningsplaner for pighvar i Limfjorden 1991
J.G. Støttrup & P. Prince

Nr. 410 Udsætningsplan for Sæby Å 1991
K. Jørgensen

Nr. 409 Udsætningsplan for Liver Å 1991
K. Jørgensen

Nr. 408 Udsætningsplan for Hover Å 1991 Distrikt 25  Vandsystem 17
K. Jørgensen

Nr. 407 Udsætningsplan for Giber Å 1991 Distrikt 13  Vandsystem 17
J. Dolby

Nr. 406 Udsætningsplan for Ørum Å 1991 Distrikt 12  Vandsystem 20
J. Dolby

Nr. 405 Udsætningsplan for Skjern Å 1991 Distrikt 27  Vandsystem 1
E. Hansen & P. Geertz-Hansen

Nr. 404 Udsætningsplan for Vejle Å 1991 Distrikt 12  Vandsystem 16
E. Hansen

Nr. 403 Udsætningsplan for tilløb til Køge Bugt 1991
E. Hansen

Nr. 402 Udsætningsplan for vandløb til Karrebæksminde Bugt 1991
O. Christensen

Nr. 401 Udsætningsplan for sjællandske vandløb til sydlige Kattegat og Storebælt 1991
O. Christensen

Nr. 400 Udsætningsplan for vandløb til Isefjord 1991
O. Christensen

Nr. 399 Udsætningsplan for vandløb til Roskilde Fjord 1991
O. Christensen

Nr. 398 Udsætningsplan for Sjællandske vandløb til Kattegat og Øresund 1991
O. Christensen

Nr. 397 Miljøbelastning fra havbrug og saltvandsdambrug
J. Horsted & K.D. Christensen

1990

Nr. 396 Ålelarvens migration samt aldersbestemmelse af glasål belyst ud fra otolithens mikrostruktur
T. Bing

Nr. 395 Populationsgenetisk beskrivelse af ørredstammer (Salmo trutta(L)) med særligt henblik på hybridiseringsproblemer i forbindelse med udsætninger
M. 
Møller Hansen

Nr. 394 Knuden (Lota lota (L))
G. Voldsgaard

Nr. 393 En energetisk vækstmodel for ål
H. Mørck 

Nr. 392 Oversigt over prognose og biologisk rådgivning for fiskeriet i 1990 og 1991
E. Kirkegaard & N.A. Nielsen

Nr. 391 Plankton identification sheets
K.V. Hansen

Nr. 390 Using GLM analysis on the IYFS herring data for the North Sea
H. Sparholt

Nr. 389 Contribution of zooplankton grazing in the decomposition of aceratium bloom
T. Gissel Nielsen

Nr. 388 Experimental estimation of food preference in cod  results of a pilot experiment
P. Degnbol

Nr. 387 Fish disease investigations in Danish coastal waters with special reference to the impact of oxygen deficiency
S. Mellergaard & E. Nielsen

Nr. 386 Seasonal distributions and production of phytoplankton in the Southern Kattegat
K. Richardson & A. Christoffersen

Nr. 385 Fishing patterns and yield variations
H. Gislason

Nr. 384 The landings per unit of cod, plaice, flounder, dab, turbot and brill in the Western Baltic 1963-89 as estimated from the Bagenkop fleet
O. Bagge & E. Steffensen

Nr. 383 Hypoxia and the demersal fish stocks in the Kattegat (IIIa) and subdivision 22
O. Bagge

Nr. 382 ECHOANN  an analyzer for echosounder signals
P. Degnbol

Nr. 381 Report on the acoustic survey in ICES sub.div. 22,23 and 24 in November 1989
K.-J. Stæhr

Nr. 380 Forsøgsfiskeri efter hjertemuslinger (Cerastoderma edule) syd for Horns rev i Nordsøen
P.S. Kristensen

Nr. 379 Status for den nordatlantiske laks (Salmo salar) i Danmark
O. Christensen

Nr. 378 Population- og produktionsforhold for ål (Anguilla anguilla L.) i Bjørnsholm Å-systemet
J. 
Bisgaard & M.I. Pedersen

Nr. 377 Tærbens (Raja radiata Donovan) biologi i Nordsøen 
M. 
Vinther

Nr. 376 Udsætningsplan for Rye Å 1990
K. Jørgensen

Nr. 375 Udsætningsplan for Voers Å 1990
K. Jørgensen

Nr. 374 Udsætningsplan for Gerå 1990
K. Jørgensen

Nr. 373 Udsætningsplan for Simested Å 1990
J. Dolby

Nr. 372 Udsætningsplan for Binderup Å 1990
J. Dolby

Nr. 371 Udsætningsplan for Storåen 1990
E. Hansen

Nr. 370 Udsætningsplan for Kongeåen 1990
E. Hansen

Nr. 369 Udsætningsplan for Sneum Å 1990
E. Hansen

Nr. 368 Antibiotikas påvirkning af sedimentets mikroflora 
G. Bech & I. Müller
Udgivet i 1989

Nr. 367 Undersøgelse af genetisk variation hos ørred (Salmo trutta) som funktion af tid og dambrug
V. Simonsen & G. Rasmussen
Udgivet i 1989

Nr. 366 Phytoplankton distribution and activity in the Skagerrak: a review
K. Richardson
Udgivet i 1989

Nr. 365 The influence of variations in recruitment on multispecies yield predictions in the North Sea
H. Gislason

Nr. 365a Multispecies yield and SSB curves for North Sea cod, haddock and whiting
H. Gislason

1989

Nr. 364 Biologi [i.e. biology] of the dace Leuciscus leuciscus (L.) in a Danish lowland stream
S. Pedersen & N. Poulsen

Nr. 363 DFH's arbejdsområder i 1989 samt en historisk oversigt 1889 -1989
E. Hoffmann

Nr. 362 Laksefiskeriet i Østersøen
O. Christensen

Nr. 361 Estimation of larval growth rates from herring larvae surveys
V. Christensen & P. Munk

Nr. 360 Primary data of length/weight, pigmentation stages and chemical composition in ascending elvers, Anguilla anguilla
I. Boëtius & J. Boëtius

Nr. 359 Report on herring acoustic surveys in the North Sea, Skagerrak and Kattegat during summer 1988
E. Kirkegaard

Nr. 358 On the applicability of aereal survey techniques for recording and estimating densities of mussel beds
S. Munch-Petersen & P.S. Kristensen

Nr. 357 Danish discards in Sub-division 22 in 1988 and in 1978-89 as an indicator of strength of year classes
O. Bagge

Nr. 356 The ICES multispecies VPA's for the Baltic fish stocks
H. Sparholt

Nr. 355 HECAST a working group catch statistics spreadsheet package
V. Christensen

Nr. 354 Mesh selection of Nephrops in 60 and 70 mm Nephrops trawl
E. Kirkegaard, N.A. Nielsen & O. Bagge

Nr. 353 Impact of oxygen deficiency on fish disease levels
E. Nielsen & S. Mellergaard

Nr. 352 Fiskeriundersøgelser i 100 år 1889-1989
E. Hoffmann

Nr. 351 Blåmuslinger i Limfjorden  økologi og fiskeri
P.S. Kristensen

Nr. 350 Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Varde Å og Vidåen
P. Geertz-Hansen & J. Dolby

Nr. 349 Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Ring- købing og Varde Å
P. Geertz-Hansen & J. Dolby

Nr. 348 Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Bovbjerg Fyr og Ringkøbing
P. Geertz-Hansen & J. Dolby

Nr. 347 Udsætningsplan for Flodbæk og Tversted Å
J. Dolby & P. Geertz-Hansen

Nr. 346 Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Mariager Fjord (incl.) og Limfjorden
P. Geertz-Hansen & J. Dolby

Nr. 345 Udsætningsplan for mindre vandsystemer mellem Kalø Vig (incl.) og Randers Fjord
P. Geertz-Hansen & J. Dolby

Nr. 344 Udsætningsplan for vandløb omkring Haderslev mellem Sønderballe Strand og Avnø Vig
P. Geertz-Hansen

Nr. 343 Udsætningsplan for alsiske vandløb
E. Hansen

Nr. 342 Udsætningsplan for tilløb til Åbenrå Fjord og Genner Bugt
E. Hansen

Nr. 341 Udsætningsplan for Brede Å's vandsystem
E. Hansen

Nr. 340 Udsætningsplan for Trend Å
E. Hansen

Nr. 339 Udsætningsplan for Bjørnsholm Å
E. Hansen

Nr. 338 Udsætningsplan for de bornholmske ørredvande 1989
O. Christensen

Nr. 337 Evaluation of a microencapsulated diet for turbot (Scopththalmus maximus L.)
J.G. Støttrup

Nr. 336 Udsætningsplan for Brøns Å 1989
K. Jørgensen

Nr. 335 Udsætningsplan for Lerkenfeld Å 1989
K. Jørgensen

Nr. 334 Udsætningsplan for Vidå 1989
K. Jørgensen

1988

Nr. 333 Omplantning af rødspætter
E. Hoffmann

Nr. 332 Stock identification of demersal fish in the Baltic
O. Bagge & E. Steffensen

Nr. 331 The change in abundance and growth of plaice and dab in Subdivision 22 1962-85
O. Bagge & E. Nielsen

Nr. 330 A review of investigations of the predation of cod in the Baltic
O. Bagge

Nr. 329 Miljøbelastningen fra hav- og dambrug
J. Horsted

Nr. 328 Growth in fish larvae: are they particularly efficient?
T. Kiørboe

Nr. 327 A stochastic integrated VPA for herring in the Baltic Sea with acoustic estimates as auxiliary information
H. Sparholt

Nr. 326 Marine science information resources in Scandinavia 
J. Collins & B. Gaardestrup
Udgivet i 1989

Nr. 325 Report on an acoustic survey for mackerel in the North Sea, Skagerrak and Kattegat in July-August 1987
P. Degnbol, S.A. Iversen, E. Kirkegaard & P. Lewy

Nr. 324 Response of Gonyaulax tamarensis to the presence of a pycnocline in an artificial water column
J. Rasmussen & K. Richardson

Nr. 323 A hydroacoustic survey of the eastern North Sea, Skagerrak and Kattegat August-September, 1987
P. Degnbol, E. Kirkegaard & P. Lewy

Nr. 322 Recruitment of young cod in subdivision 22
O. Bagge, S. Mellergaard & I. Dalsgaard

Nr. 321 The development of the fishery on Norway lobster in the Kattegat 1970-87
O. Bagge

Nr. 320 Discrimination of stocks of plaice in the Kattegat by electrophoresis and meristic characters
V. Simonsen, E. Nielsen & O. Bagge

Nr. 319 The biomass of skates in the North Sea
M. Vinther & H. Sparholt

Nr. 318 Report on the acoustic survey in ICES sub.div. 22 and 24 in October 1987
T. Neudecker & K.-J. Stæhr

Nr. 317 A calibration method for split beam echo sounders including calibration of directivity compensation and level
P. Degnbol

Nr. 316 Some observations on the food selection of plaice and dab in Øresund, Denmark
H. Degel & H. Gislason

Nr. 315 Assessments of North Sea cod and haddock based on two new tuning methods applying commercial catch, effort and research vessel data
P. Lewy

Nr. 314 Assessment of the stocks of mussels in the Danish wadden sea
S. Munch-Petersen & P.S. Kristensen

Nr. 313 The diet and consumption of horse mackerel (Trachurus trachurus) in the eastern North sea, August 1986
K. Dahl & E. Kirkegaard

Nr. 312 Winter nutrient concentrations and primary production in the eastern North sea
K. Richardson & O.V. Olsen

Nr. 311 An estimate of the total biomass of fish in the North Sea, with special emphasis on fish eating species not included in the MSVPA model
H. Sparholt

Nr. 310 A model for estimation of natural mortality, fishing mortality and emigration between Skagerrak- Kattegat and the Western Baltic herring stocks, based on catch data, acoustic data and youngfish survey data
H. Sparholt

Nr. 309 Danish discards in the Baltic 1986-1987
O. Bagge

Nr. 308 The winter ecology of North sea herring larvae – a preliminary study
P. Munk, T. Kiørboe & K. Richardson

Nr. 307 Tagging of turbot and brill in the Kattegat 1965-70
O. Bagge

Nr. 306 Catching large herring larvae – gear applicability and larval distribution
P. Munk

Nr. 305 Distributions of fish parasites and diseases in relation to hydrography in Danish coastal waters
X. Shen, K. Richardson, E. Nielsen & S. Mellergaard

Nr. 304 Periodicity of feeding in Baltic cod
O. Bagge & J. Bay

Nr. 303 The influence of oxygen deficiency on the dab populations in the eastern North Sea and the southern Kattegat
S. Mellergaard & E. Nielsen

Nr. 302 Growth and recruitment of plaice in the Kattegat
O. Bagge & E. Nielsen

Nr. 301 The Danish acoustical survey in div. IIIa and eastern North sea August 1986
E. Kirkegaard, P. Lewy & K. Stæhr

Nr. 300 A suggestion for residual natural mortalities, M1, to be used in the North Sea MSVPA model
H. Sparholt

Nr. 299 Some theoretical aspects of the implementation of virtual population analysis in I.C.E.S.
P. Sparre & H. Gislason

Nr. 298 Recapture and growth of transplanted plaice
E. Hoffmann & H. Degel

Nr. 297 Index to the Canadian translations of fisheries and aquatic sciences no. 4451-5333
M. Guin

Nr. 296 Jyllandsstrømmen
K. Richardson &  T. Jacobsen

1987

Nr. 295 Mussel and oyster culture in Denmark
P.S. Kristensen

Nr. 294 Notat om anvendelsen af Dana

1986

Nr. 293 Håndbog i ålesygdomme
S. Mellergaard & I. Dalsgaard

Nr. 292 Integrated stochastic virtual population analysis
P. Lewy

Nr. 291 Signal threshold echointegration
H. Lassen

Nr. 290 A towed body for echo integration in shallow water
K.-J. Stæhr, B. Lundgren & S. Sørensen

Nr. 289 Det biologiske grundlag for fiskeriregulering
E. Ursin

Nr. 288 The distribution of 6-month-old herring larvae in the North Sea
P. Munk

Nr. 287 A comparison between the standard-IKMT and the METHOT-IKMT for catching 6-month old herring larvae
P. Munk

Nr. 286 Herring larvae distribution, plankton production and hydrography in the Buchan area in sep-oct, 1985
K. Richardson

Nr. 285 Field and laboratory trials with a multi-channel fluorometer used to determine in situ concentrations of plant pigments
K. Richardson

Nr. 284 Change in abundance and growth of dab and plaice in subdivision 22 1953-64 and 1982-85
O. Bagge & E. Nielsen

Nr. 283 Danish discards in the Baltic, 1985-86
O. Bagge

Nr. 282 Report on the acoustic survey for herring of the west coast of Denmark in July 1985
E. Kirkegaard

Nr. 281 Stomach contents of mackerel, horse mackerel and whiting in the eastern part of the North Sea in July 1985
K. Dahl & E. Kirkegaard

Nr. 280 Estimating average length composition from the international heering larvae survey data
V. Christensen & H. Lassen

Nr. 279 Acoustical survey in Skagerrak-Kattegat and the western Baltic in August-September 1985
P. Degnbol

Nr. 278 Notat om: Torske- og sildebestandens gensidige påvirkning
N.Å. Nielsen & H. Sparholt

Nr. 277 Rødspætter langs den Jyske vestkyst
K. Albrechtsen

Nr. 276 Problematikken omkring bestandsopsplitning

Nr. 275 Forsøgsfiskeri efter taskekrabber ved Læsø  1985
M. Frøding

1985

Nr. 274 Danish discards in the cod fishery in the Baltic 1984-85
O. Bagge

Nr. 273 Production strategies in Danish marine trout farms
E. Hoffmann

Nr. 272 Growth, mortality and larvae production in the Shetland area estimated from the international North Sea herring larvae surveys in 1972-83
S.A. Pedersen

Nr. 271 Myxobolus infections in plaice (Pleuronectes platessa)
E. Nielsen

Nr. 270 Target strength of Baltic herring and sprat measured in-situ
K.-J. Stæhr

Nr. 269 Sources and magnitude of random errors in acoustic fish abundance estimate
E. Kirkegaard

Nr. 268 Preliminary investigations of 0- and 1- group plaice surveys in the Kattegat in the period 1950-84
O. Bagge

Nr. 267 Results from comparative age-readings of Baltic cod and flounder otoliths
H. Lassen

Nr. 266 Integrated stochastic virtual population analysis (ISVPA) applying catch, effort and survey information
P. Lewy

Nr. 265 Estimation of herring larvae production
V. Christensen

Nr. 264 Summary of Danish enclosure experiments
J.E. Beyer

Nr. 263 Extensive rearing of turbot larvae (Scophthalmus maximus L.) on low concentrations of natural plankton
H. Paulsen

Nr. 262 Experiences with the scientific computer system on R/V Dana
T. Aarup

Nr. 261 The stomach contents of dab (Limanda limanda) in the Baltic as indicators of different feeding strategies
E. Ursin

Nr. 260 A software package for acoustic survey evaluation
P. Degnbol & L. Bangsborg

Nr. 259 On the prey size preferences and size-indiscriminate feeding of whiting (Merlangius merlangus) in the wetern Baltic
E. Ursin

Nr. 258 Acoustical survey in Skagerrak-Kattegat and the western Baltic in Aug.-Sept. 1984
P. Degnbol, O. Haggström & L.E. Palmen

Nr. 257 The Jutland Current
O.V. Olsen

Nr. 256 Investigations on the relationship of herring larvae, plankton production and hydrography at Aberdeen Bank, Buchan area, September 1984
V. Christensen

Nr. 255 On the relation between diurnal migration and feeding of blue whiting in the Skagerrak
P. Degnbol

Nr. 254 Effects of food patches on distribution, growth and survival of fish larvae
H. Paulsen

Nr. 253 The total mortality of cod in the Baltic 1982-85 as estimated from bottom-trawl surveys
E. Steffensen

Nr. 252 On the prey size of cod (Gadus morhua) in the western Baltic
E. Ursin

Nr. 251 Fish diseases in the Eastern North Sea dab (Limanda limanda) population with special reference to the epidemiology of epidermal hyperplacias/papillomas
S. Mellergaard & E. Nielsen

Nr. 250 Estimering af vækst, dødelighed og produktion i sildelarvepopulationer
S.A. Pedersen

Nr. 249 Fiskeribiologiske undersøgelser i forbindelse med Dansk Olie og Naturgas A/S (D.O.N.G.) vandindvining i Hjarbæk Fjord
V.H. Jacobsen

Nr. 248 Kølevandsopdræt af regnbuørred
F. Bregnballe

1984

Nr. 247 Estimation of fishing capacity for EEC
H. Sparholt & S. Moth-Poulsen

Nr. 246 Sejens (Pollachius virens L.) fødebiologi i Nordsøen
L. Nielsen

Nr. 245 The Jutland current
G. Kullenberg & O.V. Olsen

Nr. 244 A compact eight channel continuous flow analyzer for shipboard use
B. Lundgren & P. Iversen

Nr. 243 A mobile hydroacoustical integrator
B. Lundgren

Nr. 242 Report on the acoustic survey in ICES Div. IIIa, 1982 and 1983
P. Degnbol

Nr. 241 A computer program for estimation of food suitability coefficients from stomach content data and multispecies VPA
P. Sparre

Nr. 240 The total mortality of cod in the Baltic 1982-1984 as estimated from bottom trawling surveys
E. Steffensen

Nr. 239 Danish discards in the cod fishery in the Baltic 1981-84
O. Bagge

Nr. 238 Estimation of year class strength of plaice in the Kattegat 1980-83
E. Hoffmann

Nr. 237 Danish salmon stocking experiments in two Swedish rivers
O. Christensen

Nr. 236 Preliminary investigations on the eastern North Sea and the Skagerrak plaice (Pleuronectes platessa) populations and their diseases
S. Mellergaard & E. Nielsen

Nr. 235 Preliminary investigations on the eastern North Sea and the Skagerrak dab (Limanda limanda) populations and their diseases
E. Nielsen

Nr. 234 The influence of different trawl riggings on species composition and on catches of diseased flatfish
S. Mellergaard

Nr. 233 Distribution of herring larvae at Aberdeen Bank, Buchan area, September 1983
V. Christensen

Nr. 232 First feeding of larval herring at low food concentrations
T. Kiørboe

Nr. 231 Physical and biological interactions leading to plankton blooms
G. Kullenberg

Nr. 230 Phyto-/zooplankton distribution in relation to hydrography in a frontal region off Skagen (Denmark) in April 1984
T. Kiørboe & V. Christensen

Nr. 229 Stomach evacuation rates of Atlantic cod (Gadus morhua)
E. Ursin

Nr. 228 Udnyttelse af kølevand fra kraftværker til dyrkning af fisk, skaldyr og alger
A. Jokumsen

Nr. 227 Dansk havbrug
E. Hoffmann