Fiskeri. Foto: DTU Aqua.

Brugervejledning til kortlægningsværktøjet ”Dansk fiskeris aftryk på havbunden”

Sådan hentes data

 1. Gå til kortlægningsværktøjet ”Dansk fiskeris aftryk på havbunden” 

 2. Vælg mellem dansk og engelsk på flagene i øverste venstre hjørne.

 3. Vælg område og fiskeri:

a. Er du interesseret i et større havområde f.eks. Kattegat eller den centrale Nordsø:

 • Klik på fanebladet ’Kort’ i hovedmenuen. 

 • På næste side: Vælg et eller flere ICES-områder i scroll down-menuen (f.eks. Kattegat). 

 • Vælg et eller flere fiskerier (f.eks. jomfruhummer).

 • Vælg et eller flere år (f.eks. 2019 og 2020).

 • Klik på ’Indsend mit valg’.
  Hvis du ikke kan klikke på knappen, mangler du at udfylde enten område, tidsperiode eller fiskeredskab.

b. Er du interesseret i et mindre område, f.eks. et Natura 2000-område: 

 • Klik på fanebladet ’Interesseområder’ i hovedmenuen.

 • På næste side: Vælg den type af områder, du er interesseret i (f.eks. Natura 2000-sites).

 • Vælg et specifikt område i scroll down-menuen (f.eks. Skagens Gren og Skagerrak). 

 • Klik på ’Vælg dette område’. 

 • Vælg et eller flere år i scroll down-menuen (f.eks. 2019 og 2020).

 • Vælg et eller flere fiskerier (f.eks. bomtrawl og muslingeskrabere).
  Bemærk, at opdelingen af fiskerier for ’interesseområder’ er mere grov (indeholder kun de fire hovedtyper af bundslæbende redskaber) end for de større områder.

 • Klik på ’Indsend mit valg’.
  Hvis du ikke kan klikke på knappen, mangler du at udfylde enten område, tidsperiode eller fiskeredskab. 

Hvordan vises data?

Kortlægningsværktøjet returnerer to typer af resultater for det valgte område, fiskeri og periode: 

 • et kort over udbredelse og intensitet af den danske fiskeriaktivitet. 

 • en tabel med talværdier for udbredelse og intensitet af den danske fiskeriaktivitet.
  Bemærk, at der på ’Kort’-siden også vises en tabel med grove estimater for udbredelse og intensitet af det samlede internationale fiskeri.

Detaljerede beskrivelser af, hvordan kort og tabeller genereres, kan findes ved at klikke på  Info -symbolerne ud for overskrifterne på ’Kort’-siden.  

Beskrivelse af metoder, indikatorer og fiskerier

Kortlægningsværktøjet baserer sig på metoder og standardindikatorer for fiskeripåvirkning udviklet af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES). Metoder, indikatorer og de inkluderede fiskerier er beskrevet under fanebladet ’Information’ i hovedmenuen på værktøjets hjemmeside.

Forbehold og begrænsninger

Læs om forbehold og begrænsninger ved værktøjet, før du bruger det

 

 

Kontakt

Ole Ritzau Eigaard
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 66