Fiskeri. Foto: DTU Aqua

Udbredelse og intensitet i dansk fiskeri med bundslæbende redskaber

Hvor og hvor ofte anvender danske fiskere bundslæbende redskaber i farvandene omkring Danmark? Det kan man finde svar på i det interaktive kortværktøj ”Fodaftrykket fra dansk fiskeri med bundslæbende redskaber”, som DTU Aqua har udviklet.

Hvad kan kortet bruges til?

Det interaktive kortværktøj ”Fodaftrykket fra dansk fiskeri med bundslæbende redskaber” viser udbredelsen af og intensiteten i dansk fiskeri med forskellige bundslæbende redskaber i dansk farvand.

Denne information kan bruges i vurderingen af, hvor meget fiskeriet påvirker havbunden i forskellige områder.

Hvem henvender kortet sig til?

Kortværktøjet henvender sig primært til fagpersoner med ekspertise indenfor fiskeri og havmiljø hos myndigheder, erhverv, interesseorganisationer samt videns- og undervisningsinstitutioner.

Hvad indeholder kortet?

Brugerne kan vælge det område og de redskabstyper, der har interesse, og få lavet kort og indikatorer for, hvor der fiskes med bundslæbende redskaber i et bestemt område og hvor ofte.

Oplysningerne kan vises på forskellige geografiske niveauer lige fra store havområder til små specifikke områder som f.eks. bestemte Natura 2000-områder, andre beskyttede områder samt eventuelle kommende områder, som foreslås lukket for fiskeri mv.

Brugeren kan desuden vælge specifikke fiskerier, f.eks. fiskeri med muslingeskrabere eller med bundtrawl efter jomfruhummere, og forskellige år og perioder fra 2012-2020. Data for 2021 og 2022 bliver tilføjet i løbet af i år.

Hvordan vises data?

Det interaktive værktøj returnerer to typer af resultater for det valgte område:

 • et kort over fiskeriets udbredelse.
 • en række tabelværdier for fiskerindsatsen og havbundspåvirkningen i det valgte område og de valgte fiskerier.

Hvor findes kortet?

Gå til det interaktive kort over udbredelse og intensiteten i dansk fiskeri

Brugervejledning

Se, hvordan du henter og anvender data

Forbehold og begrænsninger

Læs om forbehold og begrænsninger ved data

Finansiering

Udviklingen af kortet er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og Fiskeristyrelsen i projektet ”Dansk Fisker-Forsker Netværk 3”. 

EU-flag og det danske logo for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

 

Fiskerier omfattet af kortet

Følgende redskaber og fiskerier er omfattet af det interaktive kortværktøj:

Bundtrawl

 • Jomfruhummer
 • Dybvandsrejer
 • Sperling
 • Bundfisk
 • Tobis
 • Små pelagiske fisk

Bomtrawl

 • Hesterejer
 • Bundfisk

Vod

 • Snurrevod
 • Skotsk vod

Muslingeskraber

Farvande omfattet af kortet

Kontakt

Kontakt

Ole Ritzau Eigaard
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 34 66