Indsendelse af prøver – Blanket

DTU Aqua udfører laboratorieanalyser med henblik på at diagnosticere og overvåge sygdomme hos fisk, to-skallede bløddyr og krebsdyr primært inden for akvakultur, men også hos vildtlevende dyr. 

Blanket

Brug gerne blanketten, som kan hentes herunder, ved indsendelse af prøver. Blanketten kan udskrives og udfyldes i hånden, eller den kan gemmes på din pc, udfyldes elektronisk og herefter udskrives. Blanketten indsendes sammen med prøverne. 
Hent blanket til indsendelse af prøver

Kontakt os på forhånd

Vi anbefaler, at du ringer på tlf. 25 52 05 80 (hverdage kl. 9-15) for at lave en aftale før indsendelse af prøver.

Adresse

Prøvemateriale sendes til

DTU Aqua, Enhed for Fiske- og Skaldyrsygdomme
Post- og Varemodtagelsen
Henrik Dams Allé, Bygning 205B
2800 Kgs. Lyngby