Referencelaboratorium for fiske- og skaldyrssygdomme

DTU Aqua er udpeget som referencelaboratorium for fiskesygdomme på nationalt plan, i EU og for WHO. 

Referencelaboratoriets opgaver

Referencelaboratoriet udfører analyser, der er baseret på gældende internationale og nationale regler, og som er akkrediterede eller foregår i henhold til laboratoriets kvalitetssystem. 

Derudover omfatter referencefunktionen rådgivere, der er opdateret med nyeste forskningsbaserede viden om de pågældende sygdomme. Rådgiverne holder sig ajour som aktive forskere og ved at deltage i internationale netværk. 

Referencefunktionen omfatter desuden tilsyn med nationale private veterinærlaboratorier og faglig understøttelse, hvis der opstår problemer med de private laboratoriers udførelse af analyser for lovomfattede sygdomme.

Sammen med andre nationale referencelaboratorier deltager DTU Aqua i internationale aktiviteter, der er med til at dokumentere kvaliteten af arbejdet. Aktiviteterne sker primært i regi af EU-Kommissionens europæiske referencelaboratorier. 

Nationalt referencelaboratorium for fiskesygdomme og to-skallede bløddyr

DTU Aqua er nationalt referencelaboratorium for fiskesygdomme. Myndighedssamarbejdet omhandler især sygdommen VHS (Egtvedsyge) hos dambrugsfisk, men også andre sygdomme, der er omfattet af veterinærlovgivningen. 

Desuden er instituttet referencelaboratorium for sygdomme hos to-skallede bløddyr og foretager undersøgelser og rådgiver myndighederne.

Se liste over de sygdomme, som DTU Aqua og DTU Veterinærinstituttet er nationalt referencelaboratorium for 

EU-referencelaboratorium for fiskesygdomme

DTU Aqua er udpeget som EU-referencelaboratorium for fiskesygdomme. Opgaven består bl.a. i at rådgive Europa-Kommissionen om bekæmpelse af sygdomme hos fisk, udvikle nye diagnostiske metoder samt teste og hjælpe de nationale referencelaboratorier. 

Læs om EU-referencelaboratoriet for fiskesygdomme

Se liste over EU-referencelaboratorier

OIE-referencelaboratorium for fiskesygdommen VHS (Egtvedsyge)

World Organisation for Animal Healths (OIE) har udpeget DTU Aqua som referencelaboratorium for fiskesygdommen VHS (Egtvedsyge).

Se liste over OIE-laboratorier