Mette Kjellerup Schiønning

Mette Kjellerup Schiønning

Fiskeplejekonsulent

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Monitering og Data

Danmarks Tekniske Universitet

Henrik Dams Allé

Bygning 201, rum 037

2800 Kgs. Lyngby

Få tilsendt vCard på e-mail.