Anders Koed

Anders Koed

Vicedirektør / Professor

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Danmarks Tekniske Universitet

Vejlsøvej 39

Bygning Silkeborg-039, rum 0

8600 Silkeborg

Få tilsendt vCard på e-mail.

Publikationer
Projekter
CV
DTU nyheder
Loading

Publikationer rss feed

2008
 

Sandart

Berg, Søren ; Koed, Anders
in: www.fiskepleje.dk

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2008

 

Søørreder i Hald Sø skal nu undersøges

Koed, Anders ; Skov, Christian
in: www.fiskepleje.dk

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2008

 

Survival and behaviour of European silver eel in late freshwater and early marine phase during spring migration

Aarestrup, Kim ; Thorstad, E.B. ; Koed, Anders ; Jepsen, Niels ; Svendsen, Jon Christian ; Pedersen, Michael Ingemann ; Skov, Christian ; Okland, F.
in: Fisheries Management and Ecology, vol: 15, issue: 5-6, pages: 435-440

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2008     |    DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2400.2008.00639.x

 

Swimming performance of wild and F1-hatchery-reared Atlantic salmon ( Salmo salar ) and brown trout ( Salmo trutta ) smolts

Pedersen, Lars-Flemming ; Koed, Anders ; Malte, H.
in: Ecology of Freshwater Fish, vol: 17, pages: 425-431

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2008     |    DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-0633.2008.00293.x

 

Temporal clumping of prey and coexistence of unequal interferers: experiments on social forager groups of brown trout feeding on invertebrate drift

Jonsson, Mikael ; Skov, Christian ; Koed, Anders ; Nilsson, Anders P.
in: Oikos, vol: 117, issue: 12, pages: 1782-1787

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2008     |    DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2008.16848.x

2007
 

Evidence for non-random spatial positioning of migrating smolts (Salmonidae) in a small lowland stream

Svendsen, Jon Christian ; Eskesen, A.O. ; Aarestrup, Kim ; Koed, Anders ; Jordan, A.D.
in: Freshwater Biology, vol: 52, issue: 6, pages: 1147-1158

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2007     |    DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2007.01743.x

 

Gedden - en trussel for ørredstamme i Århus Å: Fiskehejren er også en fugl efter fisk - tagrør er måske eneste redning

Koed, Anders
in: Ferskvandsfiskeribladet, vol: 105, issue: april/maj, pages: 10-11

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2007

 

Overwintering of sea trout ( Salmo trutta ) in freshwater: escaping salt and low temperature or an alternate life strategy?

Thomsen, D.S. ; Koed, Anders ; Nielsen, C. ; Madsen, S.S.
in: Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol: 64, issue: 5, pages: 793-802

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2007     |    DOI: https://doi.org/10.1139/F07-059

 

Short-term salinity tolerance of northern pike, Esox lucius , fry, related to temperature and size

Jacobsen, Lene ; Skov, Christian ; Koed, Anders ; Berg, Søren
in: Fisheries Management and Ecology, vol: 14, issue: 5, pages: 303-308

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2007     |    DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2400.2007.00551.x

2006
 

Annual movement of adult pike ( Esox lucius L.) in a lowland river

Koed, Anders ; Balleby, K. ; Mejlhede, P. ; Aarestrup, Kim
in: Ecology of Freshwater Fish, vol: 15, issue: 2, pages: 191-199

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2006     |    DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-0633.2006.00136.x

 

Causes of mortality of Atlantic salmon ( Salmo salar ) and brown trout ( Salmo trutta ) smolts in a restored river and its estuary

Koed, Anders ; Baktoft, Henrik ; Bak, B. D.
in: River Research and Applications, vol: 22, issue: 1, pages: 69-78

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2006     |    DOI: https://doi.org/10.1002/rra.894

 

Evaluation of three telemetry transmitter attachment methods for female silver-phase American eels ( Anguilla rostrata Lesueur)

Cottrill, R.A. ; Økland, F. ; Aarestrup, Kim ; Jepsen, Niels ; Koed, Anders ; Hunter, K.J. ; Butterworth, K.G. ; McKinley, R.S.
in: Journal of Great Lakes Research, vol: 32, issue: 3, pages: 502-511

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2006     |    DOI: https://doi.org/10.3394/0380-1330(2006)32[502:EOTTTA]2.0.CO;2

 

Fiskeri efter grønlændere reducerer størrelsen af den fremtidige gydebestand

Sivebæk, Finn ; Koed, Anders ; Thomsen, D.S.
in: www.fiskepleje.dk

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2006

 

Gedder indtager hurtigt nyskabte søer

Skov, Christian ; Koed, Anders ; Falck-Rasmussen, K. ; Sivebæk, Finn
in: Sportsfiskeren, vol: 81, issue: 2, pages: 8

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2006

 

Grønlændernes vintervandring

Thomsen, S.D. ; Nielsen, C. ; Koed, Anders ; Madsen, S.S.
in: Miljø og vandpleje, vol: 2, pages: 3-6

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2006

 

Højt udbytte af udsatte ½-års laks i Skjern Å

Koed, Anders
in: www.fiskepleje.dk

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2006

 

Højt udbytte af udsatte 1/2-års laks i Skjern Å: Godt og vel 50 pct. af udsatte smolt forsvinder - skarven er mistænkt

Koed, Anders
in: Ferskvandsfiskeribladet, vol: 104, issue: Aug/sept., pages: 16

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2006

 

Migration patterns of brackish water pikes in South Denmark

Jacobsen, Lene ; Skov, Christian ; Berg, Søren ; Koed, Anders
Presented at:
Pike Symposium at the American Fisheries Society annual meeting

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    År: 2006

 

Nedstrøms vandring og opstemninger

Aarestrup, Kim ; Koed, Anders ; Møller Olesen, T.
in: Fisk og hav, issue: 60, pages: 54-62

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2006

 

Opstemninger - forarmelse af vandløbene

Aarestrup, Kim ; Koed, Anders ; Møller Olesen, T.
in: Fisk og hav, issue: 60, pages: 38-44

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2006

 

Opstrøms vandring og opstemninger

Aarestrup, Kim ; Koed, Anders ; Møller Olesen, T.
in: Fisk og hav, issue: 60, pages: 44-54

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2006

 

Preface to the Silkeborg conference issue

Jacobsen, Lene ; Koed, Anders ; Aarestrup, Kim ; Skov, Christian ; Jepsen, Niels ; Berg, Søren
in: Ecology of Freshwater Fish, vol: 15, issue: 2

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2006

2005
 

Migration patterns of brackish water pikes in South Denmark

Jacobsen, Lene ; Skov, Christian ; Berg, Søren ; Koed, Anders
Presented at:
Telemetry Conference to be held in Europe

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    År: 2005

 

Movement and mortality of stocked brown trout in a stream

Aarestrup, Kim ; Jepsen, Niels ; Koed, Anders ; Pedersen, Stig
in: Journal of Fish Biology, vol: 66, issue: 3, pages: 721-728

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2005     |    DOI: https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2005.00634.x

  PDF

Myndighedssamarbejdet om fiskeriet i Ringkøbing og Nissum fjorde

Baktoft, Henrik ; Koed, Anders ; Linnemann, M. ; Harrekilde Jensen, J. ; Glüsing, H. ; Jensen Scheel-Bech, L. ; Østergaard, L. ; Nielsen, N. K. ; Iversen, K.

Type: Report

Status: Published     |    År: 2005

 

Ny undersøgelse af "grønlændernes" vandring og adfærd

Koed, Anders
in: http://www.fiskepleje.dk

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2005

  PDF

Overlevelsen af laksesmolt i Karlsgårde Sø i foråret 2004

Koed, Anders ; Deacon, M. ; Aarestrup, Kim ; Rasmussen, Gorm

Type: Report

Status: Published     |    År: 2005

  PDF

Restaurering af Skjern Å: Sammenfatning af overvågningsresultater 1999-2003

Andersen, J. Møller ; Jessen, K. ; Larsen, B. Boysen ; Bundgaard, P. ; Glüsing, H. ; Illum, T. ; Hansen, L. Berg ; Damgaard, O. ; Koed, Anders ; Baktoft, Henrik ; Jensen, J. Harrekilde ; Linnemann, M. ; Ovesen, N. Bering ; Svendsen, L.M. ; Bregnballe, T. ; Skriver, J. ; Baattrup-Pedersen, A. ; Pedersen, M.L. ; Madsen, A.B. ; Amstrup, O. ; Bak, M. ; Andersen, J. Møller (Editor)

Type: Report

Status: Published     |    År: 2005

 

The angle of attack of the body of common bream while swimming at different speeds in af flume tank

Svendsen, Jon Christian ; Koed, Anders ; Lucas, M.C.
in: Journal of Fish Biology, vol: 66, issue: 2, pages: 572-577

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2005     |    DOI: https://doi.org/10.1111/j.0022-1112.2005.00614.x

  PDF

Undersøgelse af umodne havørreders (grønlændere) optræk i ferskvand om vinteren

Koed, Anders ; Søndergård Thomsen, D.

Type: Report

Status: Published     |    År: 2005

 

Using electromyogram telemetry to study the spawning migration of sea lamprey ( Petromyzon marinus L.)

Almeida, P.R. ; Quintella, B.R. ; Koed, Anders ; Andrade, N.O. ; Spedicato, M.T. (Editor) ; Lembo, G. (Editor) ; Marmulla, G. (Editor)
part of: Proceedings of the 5th conference on fish telemetry held in Europe, pages: 3-11, 2005
Presented at:
5th Conference on Fish Telemetry

Type: Article in proceedings (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2005

2004
 

Behavioural patterns of sea lampreys' spawning migration through difficult passage areas, studied by electromyogram telemetry

Quintella, B.R. ; Andrade, N.O. ; Koed, Anders ; Almeida, P.R.
in: Journal of Fish Biology, vol: 65, pages: 961-972

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2004

 

Factors influencing the spawning migration of female anadromous brown trout

Svendsen, Jon Christian ; Koed, Anders ; Aarestrup, Kim
in: Journal of Fish Biology, vol: 64, issue: 2, pages: 528-540

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2004     |    DOI: https://doi.org/10.1111/j.0022-1112.2004.00319.x

 

Habitat use of 0+year pike in experimental ponds in relation to cannibalism, zooplankton, water transparency and habitat complexity

Skov, Christian ; Koed, Anders
in: Journal of Fish Biology, vol: 64, issue: 2, pages: 448-459

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2004

 

National forvaltningsplan for laks

Simonsen, P. ; Kjellerup, L. ; Koed, Anders ; Eg Nielsen, Einar

Type: Book (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2004

  PDF

Skjerns Å's lampretter: Statusrapport fra naturovervågningen efter restaureringen af Skjern Å

Ørskov Olsen, N. ; Koed, Anders

Type: Report

Status: Published     |    År: 2004

2003
 

Projekt "Våde enge"

Koed, Anders ; Rasmusssen, Gorm ; Berg, Søren
in: http://www.fiskepleje.dk

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2003

 

Projekt "Våde enge"

Koed, Anders ; Rasmussen, Gorm ; Berg, Søren
in: Ferskvandsfiskeribladet, vol: 101, issue: 11, pages: 243-247

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2003

 

Rovfisk og smolt

Koed, Anders
in: http://www.fiskepleje.dk

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2003

 

Survival of migrating sea trout ( Salmo trutta ) and Atlantic salmon ( Salmo salar ) smolts negotiating weirs in small Danish rivers

Aarestrup, Kim ; Koed, Anders
in: Ecology of Freshwater Fish, vol: 12, issue: 3, pages: 169-176

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2003

 

Vandmiljøplan II - anbefalinger i relation til laks og ørred

Koed, Anders ; Rasmusssen, Gorm ; Berg, Søren
in: Ferskvandsfiskeribladet, vol: 101, issue: 11, pages: 243-247

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2003

2002
 

Fiskebiologi

Sivebæk, Finn ; Skov, Christian ; Pedersen, Michael Ingemann ; Jacobsen, Lene ; Koed, Anders ; Berg, Søren
in: www.fiskepleje.dk

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2002

 

Gedden stortrives i Hestholm Sø

Koed, Anders ; Iversen, K. ; Falck-Rasmussen, K.
in: Nyhedsbrev for myndighedssamarbejdet om fiskeriet i Ringkøbing og Nissum fjorde, vol: 2, issue: 4, pages: 7-8

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2002

 

Genudsætning af fisk

Koed, Anders ; Ebert, K.M. ; Sivebæk, Finn
in: www.fiskepleje.dk

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2002

 

Initial mortality of radio-tagged Atlantic salmon ( Salmo salar L.) smolts following release downstream of a hydropower station

Koed, Anders ; Jepsen, Niels ; Aarestrup, Kim ; Nielsen, C.
in: Hydrobiologia, vol: 483, issue: 1-3, pages: 31-37

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2002

 

Migratory behaviour of adult pikeperch ( Stizostedion lucioperca ) in a lowland river

Koed, Anders ; Balleby, K. ; Mejlhede, P.
in: Hydrobiologia, vol: 483, issue: 1-3, pages: 175-184

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2002

 

Net ground speed of downstream migrating radio-tagged Atlantic salmon ( Salmo salar L.) and brown trout ( Salmo trutta L.) smolts in relation to environmental factors

Aarestrup, Kim ; Nielsen, C. ; Koed, Anders
in: Hydrobiologia, vol: 483, issue: 1-3, pages: 95-102

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2002

 

Oversvømmede enge og lavvandede søer

Koed, Anders
in: www.fiskepleje.dk

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2002

 

Rekordstort laksesmoltudtræk fra Skjern Å i 2002

Koed, Anders ; Baktoft, Henrik
in: Nyhedsbrev for myndighedssamarbejdet om fiskeriet i Ringkøbing og Nissum fjorde, vol: 2, issue: 4, pages: 2-3

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2002

 

Sandart

Koed, Anders
in: www.fiskepleje.dk

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2002

 

Surgical implantation of telemetry transmitters in fish : how much have we learned?

Jepsen, Niels ; Koed, Anders ; Thorstad, E.B. ; Baras, E.
in: Hydrobiologia, vol: 483, pages: 239-248

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2002

 

Sygdomme hos laks

Koed, Anders
in: http://www.fiskepleje.dk

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2002

 

Udsætninger af fremmede laks

Koed, Anders
in: www.fiskepleje.dk

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2002

2001
 

Behavior of pike ( Esox lucius L.) >50 cm in a turbid reservoir and in a clearwater lake

Jepsen, Niels ; Beck, S. ; Skov, Christian ; Koed, Anders
in: Ecology of Freshwater Fish, vol: 10, issue: 1, pages: 26-34

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2001

 

Fred laksen i Varde Å

Eg Nielsen, Einar ; Koed, Anders
in: Ferskvandsfiskeribladet, vol: 99, issue: 1, pages: 6-10

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2001

 

Længe leve fisken

Koed, Anders ; Ebert, K.M.
in: Sportsfiskeren, vol: 76, issue: 7, pages: 52-55

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2001

 

Long-term effect of radio-tagging on the swimming performance of pikeperch

Koed, Anders ; Thorstad, E.B.
in: Journal of Fish Biology, vol: 58, issue: 6, pages: 1753-1756

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2001     |    DOI: https://doi.org/10.1006/jfbi.2001.1582

 

Sandart i Gudenåen

Koed, Anders
in: Fisk og hav, issue: 53, pages: 10-17

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2001

 

The effects of meal size, body size and temperature on gastric evacuation in pikeperch

Koed, Anders
in: Journal of Fish Biology, vol: 58, issue: 1, pages: 281-290

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2001     |    DOI: https://doi.org/10.1006/jfbi.2000.1445

 

Unge havørreder går til ved Tangeværket

Koed, Anders
in: externtForum

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2001

2000
 

Annual movement and migration of adult pikeperch in a lowland river

Koed, Anders ; Mejlhede, P. ; Balleby, K. ; Aarestrup, Kim
in: Journal of Fish Biology, vol: 57, pages: 1266-1279

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2000

 

En nål i en høstak - genetiske undersøgelser af danske laksebestande

Eg Nielsen, Einar ; Koed, Anders
in: Miljø- og Vandpleje, vol: 25, pages: 9-13

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2000

 

Laksefisk i vandløbene - produktion og fremtidsperspektiver

Aarestrup, Kim ; Koed, Anders
in: Miljø og vandpleje, vol: 26, pages: 13-15

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2000

 

Radio-transmitted electromyogram signals as indicators of swimming speed in lake trout and brown trout

Thorstad, E.B. ; Økland, F. ; Koed, Anders ; McKinley, R.S.
in: Journal of Fish Biology, vol: 57, issue: 3, pages: 547-561

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2000

 

Red laksen i Varde Å

Eg Nielsen, Einar ; Koed, Anders
in: Ferskvandsfiskeribladet, vol: 98, pages: 267-270

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2000

 

Smoltpassage forbi dambrug

Aarestrup, Kim ; Koed, Anders ; Nielsen, C.
in: Miljø og vandpleje, vol: 26, pages: 9-12

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2000

 

The movements of pikeperch (Stizostedion lucioperca (L.)) in a regulated lowland river

Koed, Anders
part of: Proceedings of the Third Conference on Fish Telemetry in Europe, 1999
Presented at:
3rd Conference on Fish Telemetry in Europe

Type: Article in proceedings

Status: Published     |    År: 2000

1999
 

Causes of mortality of stocked hatchery reared brown trout (Salmo trutta L.) in a small Danish river

Koed, Anders
Presented at:
3rd Conference on Fish Telemetry in Europe

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    År: 1999

 

Danmarks Fiskeriundersøgelser ønsker bedre dialog

Eg Nielsen, Einar ; Koed, Anders
in: Sportsfiskeren, vol: 74, issue: 6, pages: 42

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 1999

 

Det ved vi om laksen netop nu

Eg Nielsen, Einar ; Koed, Anders
in: Sportsfiskeren, vol: 74, issue: 3, pages: 34

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 1999

 

Fem år med laksehandlingsplanen

Eg Nielsen, Einar ; Koed, Anders
in: Sportsfiskeren, vol: 74, issue: 3, pages: 35

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 1999

 

Otter guards in river fyke-net fisheries : effects on catches of eels and salmonids

Koed, Anders ; Dieperink, C.
in: Fisheries Management and Ecology, vol: 6, issue: 1, pages: 63-69

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 1999

 

Radio-transmitted electromyogram signals as indicators of swimming speed in brown trout and lake trout

Koed, Anders
Presented at:
3rd Conference on Fish Telemetry in Europe

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    År: 1999

  PDF

Status for laksehandlingsplan

Koed, Anders ; Aarestrup, Kim ; Eg Nielsen, Einar ; Glüsing, H.

Type: Report

Status: Published     |    År: 1999

 

The movements of pikeperch in a shallow reservoir

Jepsen, Niels ; Koed, Anders ; Økland, F.
in: Journal of Fish Biology, vol: 54, issue: 5, pages: 1083-1093

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 1999

1998
 

Fiskerimæssige forhold i Tange sø og Gudenå

Rasmussen, Gorm ; Koed, Anders ; Aarestrup, Kim
in: Ferskvandsfiskeribladet, vol: 96, pages: 225-237

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 1998

1997
 

Causes of mortality of stocked hatchery reared brown trout in a Danish stream

Koed, Anders
Presented at:
Nordic Symposium on Salmonid Ecology and Management

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    År: 1997

  PDF

Havørredbestandene i Odense Å og Stavids Å systemerne i relation til Fynsværket

Koed, Anders ; Rasmussen, Gorm ; Rasmussen, E.B.

Type: Report

Status: Published     |    År: 1997

 

Homing of sea-trout (Salmo trutta L.) from River Odense and River Stavids released into Odense Fjord

Koed, Anders
Presented at:
2nd Conference on Fish Telemetry in Europe

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    År: 1997

 

Undersøgelser ved Fynsværke

Koed, Anders
Presented at:
Dansk Amtsvandingenørforening’s fagmøde ”Fisk i Vandløb”

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    År: 1997

1996
  PDF

Status over bundgarnsfiskeriet i Danmark 1994

Koed, Anders ; Pedersen, Michael Ingemann

Type: Report

Status: Published     |    År: 1996

  PDF

Tangetrappen 1994-95

Koed, Anders ; Rasmussen, Gorm ; Holdensgaard, G. ; Pedersen, C.

Type: Report

Status: Published     |    År: 1996

1995
 

Predation on migrating sea-trout smolt (Salmo trutta L.) by pike (Esox lucius L.) and zander (Stizostedion lucioperch (L.)) in a danish lake

Koed, Anders
Presented at:
Sea trout postsmolt biology

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    År: 1995

1994