Foto: Herdís Gudlaug Rabølle Steinsdóttir.

Udvekslingsmuligheder inden for Nordatlanten og Arktis

Netværket "Network for North Atlantic Marine Science and Education" har som mål at udvide samarbejdet på det marine område og at udvikle fælles uddannelsesinitiativer. Netværket, som støttes af Nordplus/Nordisk Ministerråd, har fokus på både bachelor- og kandidatuddannelse. 

Læs mere om det nordatlantiske samarbejde på den engelske del af aqua.dtu.dk