Hav med is

Arktis under forandring – polarhavenes biodiversitet (biologi)

Et forløb til Biologi i STX/HTX på A- og B-niveau.

Indhold

Eleverne lærer i dette forløb om vigtigheden af biodiversitet, som en del af kernestoffets tematiske fokus på Økologi.

Der arbejdes teoretisk med opgaver, der understøtter forståelsen af de metoder, der anvendes til at vurdere, hvor godt et økosystem har det. Blandt andetarbejdes der med at vurdere, hvor truede specifikke arter er, ved hjælp af data fra internationale organisationer som IUCN.

Varighed

Forløbet strækker sig over i alt 5 moduler, men enkelte moduler kan også bruges separat. Der kan bl.a. indlægges lokale biotopanalyser. hvis det ønskes.

Link til undervisningsmaterialet

Undervisningsmateriale og lærervejledning kan hentes på verdensmaalene.dk

Introduktionsvideo

Som en del af forløbet indgår denne introduktionsvideo:

 

Forløbet er udviklet af

  • Louise Flensborg, DTU Aqua
  • Stephan Vogelius, NEXT  Sukkertoppen Gymnasium

En del af "Stem for Verdensmålene"

Forløbet er en del af projektet "Stem for Verdensmålene", der er et samarbejde mellem VerdensKlasse / Mellemfolkeligt Samvirke og DTU Aqua med støtte fra Novo Nordisk Fonden.

For info om "Stem for Verdensmålene" kontakt projektleder Christian Riisager-Simonsen.